Végéhez ért az a projekt, mely célja a közigazgatási eljárásokban résztvevő hivatal-ügyfél, hivatal-hivatal közötti relációban felmerülő adminisztratív terhek csökkentésének megvalósítása az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetésével. A megvalósításhoz, Európai Uniós forrásból, Közigazgatás– és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Programból 7 000 000,0 forint vissza nem térítendő támogatást nyert Jánossomorja Város Önkormányzata az ASP központhoz történő sikeres rendszercsatlakozáshoz az Európai Szociális Alap támogatásával.

Jánossomorja Város Önkormányzata 2017 tavaszán nyújtotta be pályázatát a „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázati felhívásra” , „Jánossomorja Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” címmel a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01043 azonosító számú projekt keretében. A pályázat pozitív elbírálását követően a projekt 2017. május 2-án indult, és 2019 júniusában ér véget.

Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastruktúra megteremtéséhez és hatékony működéséhez informatikai eszközök és szoftverek beszerzése és üzembe helyezése történt meg. A projekt megvalósítása során a fejlesztéshez szükséges, már hatályos szabályzatok aktualizálásra kerültek, valamint új szabályzatok kerültek kialakításra. Az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kiépítése keretében kialakításra került Önkormányzatunk elektronikus ügyintézési folyamata, megalkotásra kerültek az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások, valamint felkészítettük a folyamatban részt vevő ügyintézőket. A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felülvizsgáltuk a migrálásra kerülő adatállományokat, elvégeztük az adatok migrálását. Az ASP szolgáltató által meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével elvégeztük az adatok betöltését az informatikai rendszerbe, valamint a kijavítottuk a betöltés során keletkező esetleges hibákat. Az ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított joghatályos állapota javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét, az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabálykövetési, továbbfejlesztési szolgáltatás Önkormányzatunk informatikai üzemeltetés- költségeinek csökkenését eredményezi. Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi Önkormányzatunk számára, hogy egy, a legtöbb önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzon. A támogatásnak köszönhetően az infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés, a működésfejlesztés és a mai feltételeknek megfelelő szabályozási keretek kialakítása Jánossomorja mellett Várbalog és Újrónafő községekben egyaránt megvalósult. A sikeres pályázat eredményeképpen sor került egy magas szintű és korszerű lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetésére.

A projektről bővebb információt a www.janossomorja.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: György-Jakabné Bán Andrea projektmenedzsertől (96/565-259, gyorgy-jakabne@janossomorja.hu)

 

 Sajtokozlemeny_ESZA ASP 20190627