A Közigazgatás– és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Programból 7 000 000 forintot nyert Jánossomorja az ASP központhoz történő sikeres rendszercsatlakozáshoz

Jánossomorja sikeresen nyújtott be pályázatot a Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázati felhívásra „Jánossomorja Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című pályázatával.

Az ASP (Application Service Providing, azaz alkalmazás-szolgáltatás biztosítása) egy alkalmazás-szolgáltatás és egyben technológiai konstrukciót jelent, ahol a felhasználók a tevékenységük támogatásához szükséges ügyviteli, és egyéb szoftvereket úgy veszik igénybe, hogy interneten keresztül kapcsolódnak a szolgáltatónál elhelyezett szerverekhez és az adatokat kezelő programokhoz.

Az ASP központhoz való csatlakozást minden önkormányzat számára törvényi szabályozás írja elő, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 2016. július 1-től hatályos módosítása, a Mötv. 114. §-a alapján az önkormányzati feladatok végzését segítő és szabályozó informatikai rendszert, az ASP-t kötelező bevezetni.

A támogatásnak köszönhetően az infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés mellett a működésfejlesztés és a mai feltételeknek megfelelő szabályozási keretek kialakítása is megvalósul, Jánossomorja mellett Várbalog és Újrónafő községekben egyaránt.

A sikeres pályázat eredményeképpen sor kerül a magas szintű és korszerű lakossági, államigazgatási és vállalkozások által használt közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetésére.