• Gyermek születésének anyakönyvezése

  Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

  Tel.: 96/565-251

  1. Intézetben történt szülés esetén:

  •  Az intézet vezetője a szülést követő első munkanapon jelenti írásban az anyakönyvi hivatalnak. (orvos által kiállított bizonyítvány).

  2. Otthonszülés esetén:

  •  Orvos vagy szülő a szülést követő első munkanapon, de legkésőbb 8 napon belül (Vizsgálati lap otthon született gyermekről és terhesgondozási könyv, vagy Vizsgálati lap otthon született gyermekről és szülész-nőgyógyász szakorvos által a szülés tényéről kiállított igazolás).

  Szükséges iratok:

  • az anya személyazonosságának, lakcímének és állampolgárságának igazolására alkalmas érvényes okirat.
  • házassági anyakönyvi kivonat, benne a gyermek születési, családi nevére vonatkozó nyilatkozat.
  • ha a szülők nem élnek házasságban, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

  Az eljárás illetékmentes. Meghatalmazott eljárhat.

 • Haláleset anyakönyvezése

  Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

  Tel.: 96/565-251

  Intézetben történt haláleset

  • az intézet vezetője a halálesetet követő első munkanapon.

  Intézeten kívüli haláleset

  • az elhalttal egy lakásban élő személy, vagy hozzátartozó.

  Szükséges iratok:

  • Az elhalt személyazonosságának és állampolgárságának igazolására szolgáló okmány, az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítvány I-IV-ig példánya, és – ha a bejelentő rendelkezésére áll – az elhalt születési anyakönyvi kivonata, valamint családi állapotát igazoló okirat.

   

  Az eljárás illetékmentes. Meghatalmazott eljárhat.

 • Házasságkötés bejelentése

  Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

  Tel.: 96/565-251

  • Házassági szándékot bejelenteni csak személyesen lehet, az anyakönyvvezető vizsgálja a házasságkötés törvényi feltételeinek fennállását;
  • A házasságkötést 30 napos várakozási idő előzi meg, tehát a házassági szándék bejelentése után leghamarabb a 31. napra lehet kitűzni a házasságkötést
  • Személyazonosság, állampolgárság, valamint lakóhely igazolása történhet érvényes magyar személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel, valamint lakcímigazolvánnyal
  • Szükséges a házasulók születési anyakönyvi kivonata
  • Nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell
  • Elvált, vagy özvegy családi állapot igazolása történhet jogerős bontóítélettel, vagy halotti anyakönyvi kivonattal
  • Az eljárás illetékmentes, azonban a hivatali időn kívül és a hivatali helyiségen kívül kötött házasságok esetén díjat kell fizetni (2014-ben 15.000 Ft,-/esemény)

  Fenti tájékoztató magyar állampolgárok házasságkötésére vonatkozik!

 • Honosítás

  2013. március 1-jétől honosítási és egyéb állampolgársági eljárásokban az anyakönyvvezetők nem illetékesek!

 • Külföldi állampogár házasságkötése

  Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

  Tel.: 96/565-251

  A nemzetközi magánjogi kódex – 1979. év 13. tvr. – 38 .§-a szerint, ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia kell, hogy a házasságkötésnek saját, személyes joga szerint nincs akadálya.

  A házassági szándék bejelentéséhez szükséges iratok:

  A magyar állampolgár házasuló részéről:

  • Érvényes magyar személyi igazolvány + lakcímigazolvány (ha van), vagy érvényes magyar útlevél + lakcímigazolvány.
  • Születési anyakönyvi kivonat (anyakönyvvezető beszerezheti).
  • Előző házasság (ha volt) megszűnésének igazolása (pl. záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, melyet szintén beszerezhet az anyakönyvvezető). Nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell!

  A külföldi állampolgár házasuló részéről:

  • Külföldi hatóság által kiállított tanúsítvány, arról, hogy személyes joga szerint a házasságkötésnek nincs törvényes akadálya, mely nem egyenlő a családi állapot igazolással, de tartalmazza a családi állapotot is! (hiteles magyar fordításban).
  •  Születési anyakönyvi kivonat, mely a szülők születési nevét is tartalmazza (hiteles magyar fordításban).
  • Lakbizonylat (amennyiben a tanúsítvány nem tartalmazza a pontos lakcímet).
  • Állampolgárság igazolására az útlevél

  Fontos! A külföldi okiratokra bizonyos országok esetében felülhitelesítés ( apostille, diplomáciai felülhitelesítés) szükséges. Ennek szükségességéről a Külügyminisztérium honlapján, vagy az anyakönyvvezetőnél tájékozódhatnak. A házassági szándékot bejelenteni személyesen lehet! (legalább a magyar fél). Hiteles fordítást csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet ( 9200 Mosonmagyaróvár. Erkel F. u. 10.) A felettes szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az 1982. évi 17 tvr. 3.§/2/d. pontja alapján elbírálja a külföldi okiratokat. Elbírálás után kezdődik a 30 napos várakozási idő. Amennyiben a házasulók, vagy tanú magyarul nem ért, úgy a tolmácsolásról a házasulók gondoskodnak.

 • Magyar állapolgár külföldön történt anyakönyvi eseményének hazai anyakönyvezése

  Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

  Tel.: 96/565-251

 • Névmódosítás

  Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

  Tel.: 96/565-251

  Leggyakrabban válás után kérik, de a házasság fennállása alatt is kérhető, akár több ízben is!

  • Személyes megjelenés az anyakönyvvezető előtt elengedhetetlen ( meghatalmazott nem járhat el).
  • Az eljárás illetéke 5.000,-Ft, valamint 2.000 ,- Ft az újonnan kiadott házassági kivonat, illetékbélyeg formájában kell leróni
  • A házassági névmódosítás után a személyes okmányokat ki kell cseréltetni
  • Az anyakönyvvezető országos hatáskörrel rendelkezik
 • Születési név megváltoztatása

  Ügyintézők, hivatali elérhetőségük: Takács Tamásné

  Tel.: 96/565-251

  Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi, a kérelmet lakóhelytől függetlenül, bármely anyakönyvvezetőnél be lehet nyújtani. Eljárás ideje: 45 nap Eljárás illetéke: első ízben 10000,-Ft, minden további kérelem 50000,-Ft, illetékbélyeg formájában. Kiskorú esetében a törvényes képviselő(k) terjeszti elő a kérelmet. A kérelem melléklete a születési ( házassági ) anyakönyvi kivonat. A névváltozás után a személyes okmányokat ki kell cseréltetni!