Gyalogos járőrök a fontosabb közterületeken, nyomásfokozás az áldatlan állapotú albérletek tulajdonosaira – ezek a legfontosabb lépések, de felmerült a közterület-felügyelet megkettőzése is.
A belső migráció elharapózó problémáiról tartott fórumot az önkormányzat múlt pénteken, a városházán, ahol a városvezetés, több képviselő, a hivatal, illetve a rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelet képviselői egyeztettek a megoldási lehetőségekről.

A közelmúltban több eset kapcsán is felmerült az ide érkező egyes vendégmunkások szabálysértő viselkedése, illetve a nekik áldatlan állapotú albérleteket kiadó helyi tulajdonosok okozta probléma.
A fórumon elhangzott, a város 2014 és 2015 között kifejezetten e kérdéssel foglalkozó eseti bizottságot is létrehozott, amelynek fő feladata azon eszközök megkeresése volt, amivel az önkormányzat elejét veheti a problémáknak. Akkor ez csak részsikerrel zárult. Az önkormányzatok jórészt tehetetlen szemlélődésre kényszerülnek az ügyben a hazai és Uniós jogi környezet miatt. Illetve, amit tehetett, azt akkor meg is tette az önkormányzat: kiterjesztették az építményadót a lakáskiadókra is, ezen kívül rendeleti erejű szabályokat alkottak a közösségi együttélésről. A Lipovits Máté képviselő vezette bizottság mélyre menő vizsgálat és több megállapítás után akkor azzal is zárhatta munkáját, hogy a probléma enyhült is, több nem megfelelően viselkedő csoport elhagyta a várost, és voltak, akik megfelelően beilleszkedtek, alkalmazkodtak a helyi közösséghez. Az önkormányzat azóta is folyamatosan figyelte a problémát, várva az intézkedési jogainak bővülésére – de hiába.

Az idei nyárra azonban felerősödtek a gondok, több alkalommal normasértő, a közösségi szabályokat tipró viselkedést tanúsított egy-két vendégmunkás, illetve a számukra kiadott albérletek udvarain felgyűlt szeméthalmok, szegényes higiéniai – tisztálkodási lehetőségek, zajongások, viselkedés is kihozta a lakókat a béketűrésből.

A fórumon minden érintett elmondta a véleményét a problémáról, és a lehetséges megoldási javaslatait. Ezek azonban jórészt kivitelezhetetlenek voltak, az említett jogi akadályok miatt. Lőrincz György összefoglalva az eredményeket elmondta, hiába várnak el tőlünk intézkedés, az önkormányzat keze meg van kötve, sőt, a hatóságok sem minden esetben tudnak fellépni a problémás esetek ellen. Világos, hogy a helyzet nem igazán változott három év alatt sem. „Kevés eszköz van a kezünkben, Jánossomorja és bármely más település sem tudja megakadályozni, hogy az ország más területeiről, vagy az Unió más országaiból ide munkások érkezzenek és letelepedjenek. Itt mutatott viselkedésükre vagy a kiadott albérletek minőségére is már csak akkor van ráhatásunk, ha az valóban vét a közösségi együttélési szabályok vagy a büntető törvények ellen. Ráadásul magáningatlanokkal szemben ismét meg van kötve a közünk. Mégsem ülhetünk tétlenül, ezért most lehetőségeink szerint több intézkedésben is megegyeztünk az érintett hatóságokkal, szakemberekkel.” – mondta el a polgármester.

A helyi rendőrőrs képviselői közölték, a probléma általános, Mosonmagyaróváron és Mosonszolnokon is hasonló gondokkal küzdenek az önkormányzatok. Elhangzott, Mosonmagyaróváron önkormányzati rendészet állt fel nemrég. Mosonszolnok pedig korábban ingatlanfelvásárlásokkal is próbálta megakadályozni a vendégmunkások betelepülését, azonban annyi az eladó ingatlan, hogy mára már ezt a harcot nem folytathatta a település. A rendőrség azt is elmondta, a bűnügyi statisztika alapján nem beszélhetünk a közbiztonsági helyzet romlásáról, és az elkövetők között a helyiek és az ide költözők nagyjából fele-fele arányban jelennek meg. A betelepüléssel persze megjelentek bűnügyi rizikófaktorok, ám amit a lakók éreznek, az jórészt szocializációs, viselkedésbeli probléma, ami itt eddig nem volt megszokott.

A fórum azzal zárult, hogy minden területen kitartó nyomást gyakorolnak ezentúl a nem megfelelően viselkedőkre és az albérleteket kiadókra egyaránt – még akkor is, ha kevés a lehetőség, elhúzódóak az ügyek. A polgármester elmondta: „Egy albérletként kiadott ingatlannal szemben már korábban eljárást indítottunk, ez jelenleg is zajlik. Ezeket folytatnunk kell a jövőben is. Olyan ingatlanoknál, amik kívülről is láthatóan akár járványügyi problémákat is felvethetnek, eljárást is fognak kezdeményezni a kollégák, szakembereket bevonva az intézkedésbe.”

A polgárőrség, rendőrség és közterület-felügyelet sűrűbben végez majd gyalogos járőrözést a város területén, kiemelten a munkaidő végeztével, azokban az időszakokban, amikor megjelennek az utcákon azok, akik a közösségi együttélés szabályaival összeegyeztethetetlenül viselkednek.

A közbiztonsággal foglalkozó meghívottak részéről ajánlásként felmerült a testület felé a közterület-felügyelet létszámának bővítése is. Ez több képviselő és a polgármester támogatásával már a testület elé is kerülhet hamarosan. Lőrincz György polgármester elmondta, így nagyobb arányban, akár az esti órákban is járőrözhetnének az utcákon, jobban figyelhetnének a helytelen viselkedésre.

 

 

JTV – HT