A Helyi Választási Iroda vezetője a 2741-5/2013 ikt. számú, 2013. július 23-án kelt határozatát – Jánossomorja városban a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét – az alábbiak szerint módosítja:

Szavazókörök száma: 7

Szavazókör sorszáma, szavazóhelyiségek címe, területi beosztása:

  1. Kossuth u. 12. Somorjai Tagóvoda             5. OEVK
  2. Szabadság u. 39. Közös Önkormányzati H. 5. OEVK
  3. Szabadság u. 21. Körzeti Ált. Isk. Alsótag. 5. OEVK
  4. Óvári u. 1. Művelődési Ház 5. OEVK
  5. Rákóczi u. 45. Péteri Tagóvoda 5. OEVK
  6. Rákóczi u. 51. Klafszky Katalin Tagiskola 5. OEVK
  7. Hanságliget, Boróka u. 1. Közösségi Ház 5. OEVK

 

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a 002. számú szavazókörben szavazhatnak.

E határozat ellen a közzététel időtartama alatt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez nyújtható be fellebbezés. A Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezést a Területi Választási Iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt 3 napon belül elbírálja és a szavazóköri beosztást módosítja vagy a fellebbezést elutasítja.

A Területi Választási Iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

E határozatot a helyben szokásos módon – hirdetményi kifüggesztéssel és Jánossomorja város honlapján történő megjelenítéssel –2018. év február hó 19. napjától 2018. év március hó 5. napjáig közzéteszem.

 

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése szerint, a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a Helyi Választási Iroda vezetője határozattal állapítja meg.

A Ve. 78. §-a alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Iroda vezetője jelöli ki azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 80. § értelmében a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatot a helyben szokásos módon 15 napra közzé kell tenni.

 

A közzétételt a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.janossomorja.hu honlapon tettük meg.

A határozat a Ve. 77. § (1) bekezdésén, 78., 80.-án alapul.

A jogorvoslatot a Ve. 234. §-a biztosítja.

 

Jánossomorja, 2018. 02. 15.

 

 

 

Dr. Péntek Tímea
HVI vezető