Jánossomorja Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatás célja:

a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
b) gyermekek táboroztatása,
c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,
g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
j) kiadványok készítése.

Pályázatot nyújthat be:

Civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magányszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Jánossomorja Város lakosságának érdekeit szolgálja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19. (szerda) 16:00 óra.

A pályázatokkal kapcsolatos információk, illetve a részletes pályázati kiírás Jánossomorja Város Önkormányzatánál személyesen Gellénné Háger Renáta ügyintézőnél vagy a www.janossomorja.hu honlapon megtekinthetők.

 

Letöltések:

 Pályázati felhívás – kisösszegű

 Pályázati adatlap

 Adatkezelés
 ÁFA nyilatkozat
 Bizonylatösszesítő
 Közzétételi kérelem
 Nyilatkozat
 Nyilatkozatok pályázathoz
 Pénzügyi elszámoláshoz útmutató
 Támogatási szerződés