Figyelemfelhívás a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára

A Nemzeti Eszközkezelő 2019. március 31-ig tájékoztató levelet küldött bérlőinek, amelyben felajánlotta az arra jogosultak számára azt, hogy eddigi bérelt ingatlanukat kedvezményesen visszavásárolják. A megvásárlásra a bérlőknek egyösszegben vagy részletekben van lehetőségük, de dönthetnek úgy is, hogy továbbra is bérlőként laknak az ingatlanban változatlan feltételek
mellett.

Kérjük bérlőinket, hogy a tájékoztató levelünket vegyék át és olvassák el figyelmesen. A levél a döntési lehetőségek szerint háromféle nyilatkozatmintát tartalmaz:
1. Nyilatkozat egyösszegű kedvezményes visszavásárlásról,
2. Nyilatkozat részletfizetéssel történő visszavásárlásról,
3. Nyilatkozat bérleti szerződés változatlan feltételek melletti fenntartásáról

Kérjük, hogy döntése szerint mindenki válassza ki az egyik nyilatkozatot, és kitöltve küldje azt vissza a Nemzeti Eszközkezelőnek a kézhezvételtől számított 60 napon belül. Kérjük bérlőinket, hogy mindenképpen válasszanak egyet a három lehetőség közül és nyilatkozatukat küldjék vissza 60 napon belül, mivel ennek elmulasztása esetén a jogszabályok rendelkezése szerint a bérleti díj 2019. július 1-jétől a háromszorosára emelkedik.

Külön felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a részletvételről szóló nyilatkozaton ne felejtsék el feltüntetni az állampolgárságukat és a személyi azonosítójukat (a lakcímkártyája hátoldalán található 11 tagból álló számsor) is.

 

A döntéshez és a nyilatkozat kitöltéséhez segítséget kaphatnak ügyfélszolgálati irodáinkban.

Győr 9021 Győr, Király utca 6., tel.: 06 30 165 4967

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az irodákban csak a visszavásárlással kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség!

További információkért hívja a Nemzeti Eszközkezelőt a 06-1-795-5100-as telefonszámon, vagy írjon az info@netzrt.hu e-mail címre, illetve látogassa meg honlapunkat a www.netzrt.hu. címen.

Nemzeti Eszközkezelő Zrt.

 

 Figyelemfelhívás bérlőknek

Pályázati felhívás civil szervezetek kisösszegű támogatására

Jánossomorja Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási célja:

a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

b) gyermekek táboroztatása,

c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,

e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,

f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,

g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

j) kiadványok készítése.

 

Pályázatot nyújthat be:

Civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magányszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Jánossomorja Város lakosságának érdekeit szolgálja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 25. 16:00 óra.

A pályázatokkal kapcsolatos információk, illetve a részletes pályázati kiírás Jánossomorja Város Önkormányzatánál személyesen Gellénné Háger Renáta ügyintézőnél.

 

 Kisösszegű – Pályázati felhívás

 ÁFA nyilatkozat egyszerűsített -nemkötmelléklet
 Bizonylatösszesítő
 Közzétételi kérelem
 Nyilatkozat
 Pályázati adatlap
 Pénzügyi elszámoláshoz útmutató
 Támogatási szerződés

Álláshirdetés – óvodapedagógus

A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda pályázatot hirdet
ÓVODAPEDAGÓGUS
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: július 1-től 2021. június 30-ig határozott időre.

Munkavégzés helye: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Központi Óvodája, 9241 Jánossomorja, Óvoda u. 13. aranykapu@janossomorja.hu

Pályázat részeként benyújtandó iratok: óvodapedagógusi diploma másolata, szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány.

Pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

Információ kérhető: Schwartzné Varga Mónika intézményvezetőtől a 06 30/6479875

Részletes pályázati kiírás megtalálható: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=zdvb0ug3j1

Útravaló Ösztöndíjprogram

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019.  II. félévre vonatkozóan ismét meghirdette 2019. március 14-től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.

A felhívás keretében a 2019-es tavaszi félévre (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) biztosít a Program tanulói és mentori ösztöndíjat a sikeres pályázók számára.

http://emet.gov.hu/hirek/hirek582/

 

 EFOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13 (003)
 VEKOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13