Önkormányzati telkek értékesítése

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2018. (VI. 28.) Kt. számú határozatában döntött a Móricz Zsigmond utca mögötti területen kialakításra került lakótelkek értékesítési feltételeiről.

  1. július 25-étől a Városházán (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.) megkezdődik az építési telkek értékesítése. Ettől az időponttól várjuk azok jelentkezését, akik telket szeretnének vásárolni.

Első ütemben 24 db építési telek kerül eladásra, melyek között lesznek 1200, 680 és 430 m2 nagyságúak is. A telkeken 30 %-os maximális beépíthetőség mellett legfeljebb 2 lakásos lakóépületek építhetők. A terület teljes közműellátással készül, ami azt jelenti, hogy víz, szennyvíz, elektromos áram, földgáz, telefon, kábeltévé és internet csatlakozási lehetőség a telekhatárnál biztosított lesz. Az utca kandeláberes közvilágítással, murvás úttal és utcafásítással kerül kialakításra. A közművesítés folyamatban van, a várható befejezési határidő a szolgáltatókkal megkötött szerződések alapján 2018. év vége. Az útépítés az időjárás függvényében várhatóan csak 2019 tavaszára készül el. Ezt követően lehet a lakóépületek építését megkezdeni.

Az adásvétellel kapcsolatos feltételekről dr. Péntek Tímea jegyző, a műszaki feltételekről Bella Sándor VÜMESZ igazgató tud bővebb tájékoztatást nyújtani a 96/565-240-es telefonszámon, vagy személyesen előzetes időpont egyeztetés alapján a Városházán.

 

 Önkormányzati telkek értékesítése-módosított

 Térkép

 

Szavazókörök kialakításáról szóló határozat módosítása

A Helyi Választási Iroda vezetője a 2741-5/2013 ikt. számú, 2013. július 23-án kelt határozatát – Jánossomorja városban a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét – az alábbiak szerint módosítja:

Szavazókörök száma: 7

Szavazókör sorszáma, szavazóhelyiségek címe, területi beosztása:

  1. Kossuth u. 12. Somorjai Tagóvoda             5. OEVK
  2. Szabadság u. 39. Közös Önkormányzati H. 5. OEVK
  3. Szabadság u. 21. Körzeti Ált. Isk. Alsótag. 5. OEVK
  4. Óvári u. 1. Művelődési Ház 5. OEVK
  5. Rákóczi u. 45. Péteri Tagóvoda 5. OEVK
  6. Rákóczi u. 51. Klafszky Katalin Tagiskola 5. OEVK
  7. Hanságliget, Boróka u. 1. Közösségi Ház 5. OEVK

 

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a 002. számú szavazókörben szavazhatnak.

E határozat ellen a közzététel időtartama alatt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez nyújtható be fellebbezés. A Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezést a Területi Választási Iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt 3 napon belül elbírálja és a szavazóköri beosztást módosítja vagy a fellebbezést elutasítja.

A Területi Választási Iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

E határozatot a helyben szokásos módon – hirdetményi kifüggesztéssel és Jánossomorja város honlapján történő megjelenítéssel –2018. év február hó 19. napjától 2018. év március hó 5. napjáig közzéteszem.

 

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése szerint, a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a Helyi Választási Iroda vezetője határozattal állapítja meg.

A Ve. 78. §-a alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Iroda vezetője jelöli ki azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 80. § értelmében a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatot a helyben szokásos módon 15 napra közzé kell tenni.

 

A közzétételt a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.janossomorja.hu honlapon tettük meg.

A határozat a Ve. 77. § (1) bekezdésén, 78., 80.-án alapul.

A jogorvoslatot a Ve. 234. §-a biztosítja.

 

Jánossomorja, 2018. 02. 15.

 

 

 

Dr. Péntek Tímea
HVI vezető