Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2022. (I.13.) Kt. határozatával Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: T.) alapján döntött arról, hogy a határozatban foglalt feltételekkel értékesíteni kívánja az önkormányzati tulajdonban álló 1668/44, 1668/45, 1668/46, 1668/47 hrsz.-ú kialakult telkeket bruttó 9.000 Ft/m2-es áron.

 

Ingatlan adatai:

Helyrajzi szám Terület
1668/44 432 m2
1668/45 689 m2
1668/46 688 m2
1668/47 687 m2

 

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az értékesítési felhívás kifüggesztésének napja: 2022. január 13.

Az értékesítési felhívásra jelentkezési határidő: 2022. január 28.

A jelentkezési határidőt követően benyújtott vételi szándék nem érvényes.

 

Részletes felhívás:

 Értékesítési felhívás – Szőlőskert u.

Jelentkezési lap
Jelentkezési lap