Jánossomorja Város Önkormányzata értesíti a tisztelt szülőket, hogy a Kék Bagoly Bölcsőde intézményébe a 2023. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-éig tartó nevelési évre történő bölcsődei beíratásra
2023. április 24-én (hétfőn) és
2023. április 25-én (kedden)
kerül sor.

A jelentkezés módja:
Személyesen: Kék Bagoly Bölcsőde, Jánossomorja, Óvári u.4. szám alatt
E-mailben: bolcsode@janossomorja.hu

Jánossomorja Város honlapján megtalálható a ”Bölcsődei jelentkezési lap”, mely elektronikus formában letölthető, illetve a Kék Bagoly Bölcsődében átvehető.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható
a) az adott év augusztus 31-éig, ha a harmadik életévét január1-je és augusztus 31-e között tölti be,
b) a következő év augusztus 31-éig, ha a harmadik életévét szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, és a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani,
c) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig,
d) sajátos nevelési igényű, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén annak az évnek az augusztus 31. napjáig, melyben a hatodik életévét tölti.

 

Kapcsolódó letöltések:

HIRDETMÉNY 2023

 Jelentkezési lap
Jelentkezési lap