Jánossomorjai iskolai változások a járványügyi védekezés enyhítéseivel, részletesen:

– OKTATÁS: 2020. június 2. és 15. között tovább folytatódik a tantermen kívüli digitális oktatás. Szervezhető iskolai, egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozás a tanulók felzárkóztatása érdekében.

– FELÜGYELET: 2020 június 2. és 26. között a szülők igényelhetik az intézménytől gyermekük napközbeni felügyeletét. A felügyelet keretében napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás tartható. Egy csoport maximum 10 főből állhat.

– TANÉVZÁRÓK: Osztályszinten tartják meg a tanévzárókat. Június 18-án osztályonként hívják be az osztályfőnökök a diákokat más-más időpontban. Ekkor kapják meg a tanulók a bizonyítványaikat, jutalmaikat is. Az igazgató videóüzenetben köszön el a tanulóktól. Szülők, hozzátartozók, kísérők nem jöhetnek be a bizonyítványosztásra.

– BALLAGÁSOK: A végzős tanulók ballagási ünnepsége megtartható. Ezt Jánossomorán a tanév rendje szerinti időpontokban rendezik. A központi iskolában 2020. június 12-én, a Klafszky-tagiskolában június 13-án. Az ünnepségeket osztályonként külön-külön tartják meg. Minden ballagó diák maximum két vendéget hívhat. Jánossomorja Város Önkormányzata is ekkor köszön el a végzős diákoktól.
A ballagások időpontjai:
– központi 8.a osztály: június 12., péntek, 17 óra
– központi 8.b osztály: június 12., péntek, 18:30
– Klafszky tagiskola 8. osztály: június 13., szombat, 18 óra

– TÁBOROK: Az intézmény által meghirdetett táborokat is megtartják, ezek a túrkevei sporttábor (2020. június 20-tól 24-ig) és a szigetközi kenutábor (június 25-től 28-ig). A részletekről, a megváltozott helyzethez igazodó változtatási lehetőségekről az iskola tájékoztatja az érintett családokat.

Az iskola saját tájékoztató felületein vagy személyes érdeklődés útján is részletes tájékoztatást nyújt a szülőknek!