HIRDETMÉNY – 1736-1-A-1 nyílt árverés
Licit – adatlap – 1736-1-A-1 nyílt árverés

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: T.) alapján nyílt árverésen hirdeti meg a következő ingatlant:

Ingatlan adatai:        Jánossomorja, 1736/1/A/1 helyrajzi szám

  • telek mérete: 1518 m2
  • értékesítendő lakás hasznos alapterülete: 62 m2, a lakásból nyíló pince alapterülete: 26 m2, az ingatlan alapterülete összesen: 88 m2

 Az érintett ingatlanok Jánossomorja Város belterületén, a Dózsa György utcában helyezkedik el. Környezetében lakóházak találhatóak. Az ingatlan aszfaltozott úton közelíthető meg. A telek bekerített, annak középső részén épült az 1920-as években az ingatlan főépülete, amelyben 3 lakás található, melyből kettő már magántulajdonban van. Az értékesítendő lakás (1736/1/A/1 hrsz.) az épület bal oldalán helyezkedik el. A lakásokat az önkormányzat társasházzá nyilvánította, az ingatlannyilvántartásba bejegyzésre kerültek. A telket a lakások tulajdonosai részben közösen, részben külön-külön használják. Az értékesített ingatlanhoz a kialakult használat szerint cca. 300 m2 nagyságú elő-és hátsó telekrész használati joga tartozik. Az épület részben alápincézett, földszintes, 3,2 m belmagasságú épület. Az épület alapja beton, falazata tégla. A pincék felett porossüveg födém, a földszinti helységek felett fafödém található. A tető faszerkezetű, betoncseréppel fedett. A lakás külső nyílászárói 2 rétegű üvegezéssel ellátott műanyag ablakok. A szobákban parketta, az egyéb helyiségekben kerámialap burkolat található. A lakás fűtése vegyestüzelésű kazánnal, illetve cserépkályhával megoldott. A melegvizet villanybojler állítja elő. A lakás helységei: előtér (3,39 m2), kamra (3,18 m2), konyha (11,63 m2), közlekedő (2,24 m2), szoba (12,78 m2), fürdő-wc (4,05 m2), szoba (24,51 m2), összesen 61,78 m2. Az ingatlanhoz tartozik egy 26,02 m2 nagyságú pincehelyiség.

Az ingatlan közművesítése: Az ingatlan aszfaltozott úton közelíthető meg, összközműves, de a gáz az épületbe nincs bevezetve.  A lakások közműveinek mérése részben önálló, részben nem. A villamos mérők önállóak, a víz esetében az épületben egy főmérő és két almérő található, az értékesítendő lakás almérővel rendelkezik.

A Helyi Építési Szabályzat vonatkozó előírásai: Az ingatlan Lke2 jelű kertvárosias lakóövezetbe tartozik, mely max. 30%-os mértékben építhető be, max. 6,5 m átlagos építménymagasságú, szabadon álló módon elhelyezett épületekkel.

Kikiáltási ár összesen: bruttó 20.000.000 Ft

Bánatpénz: a kikiáltási ár 10%-a, azaz 2.000.000 Ft

A bánatpénzt Jánossomorja Város Önkormányzata 11737076-15366942 bankszámlaszámlájára kell befizetni. Az árverésen való részvétel feltétele, hogy a bánatpénz összege Jánossomorja Város Önkormányzata bankszámlaszámára az árverés időpontjáig beérkezzen.

A hirdetmény közzétételének ideje: 2023. március 2.

Ingatlan megtekintésének időpontja: Jánossomorja Város Önkormányzatával előzetesen egyeztetett időpont alapján. Egyeztetni a kapcsolattartó elérhetőségein lehet.

Jelentkezési határidő: 2023. április 6.

Árverés időpontja: 2023. április 17. 9 óra

Árverés helyszíne: Jánossomorja Város Önkormányzata székhelyén (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.) Földszinti tárgyaló

Az árverésre jelentkezni Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.) ügyfélfogadási időben, vagy postai úton jelen hirdetmény mellékletének kitöltésével, valamint a R-ben foglalt feltételek igazolásával lehet.

 

Az árverési eljárásban azon természetes és jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok vehetnek részt, akik/amelyek

a) jelen rendelet  melléklete szerinti jelentkezési lapot határidőben nyújtották be,

b) nincs az önkormányzat felé adó-és egyéb tartozásuk, és az erről szóló igazolásokat a jelentkezési lappal együtt megküldik, valamint

c) ha az ajánlati biztosíték befizetését (továbbiakban: bánatpénz) legkésőbb az árverés megkezdéséig igazolja.

 

Az árverés részletes szabályait és menetét az R. tartalmazza.

A R. megtalálható a https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/504084 oldalon.

A dokumentáció, jelentkezési lap, és az árverés nyelve magyar.

Az árverés nyertese az, aki a többi érvényes ajánlathoz képest a legmagasabb összegű – de az aktuális kikiáltási árat elérő vagy meghaladó – érvényes ajánlatot teszi.

 

Adásvételi szerződést az árverés napjától számított 15 munkanapon belül kell megkötni az árverés nyertes személlyel, szervezettel. A nyertes ajánlattevő köteles a szerződés megkötéséhez szükséges adatait a pályázat Kiírójának megadni, az árverésen vállalt feltételek szerinti szerződést megkötni.

A nyertes ajánlattevő köteles az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül az általa megjelölt licitösszeg és a letétbe helyezett bánatpénz közötti összeg különbözetét az adásvételi szerződésben meghatározott bankszámlára befizetni.

 

Az árverés nyertese tudomásul veszi, hogy

  • a T. 13. § (2) bekezdése alapján nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. Az átlátható szerv kritériumait a T. 3. § (1) bekezdés 1. pontja tartalmazza.
  • a T. 14. §-a alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.

 

A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy

  • nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő ajánlattevővel kössön szerződést,
  • a R-ben szabályozott feltételek bekövetkezése esetén az árverési hirdetményt visszavonja.

Az árveréssel kapcsolatos további információért a + 36 96 565 245-os telefonszámon dr. Péntek Tímea jegyző szolgál további felvilágosítással.

 

Jánossomorja, 2023. március 1.

 

            Lőrincz György s.k.

Jánossomorja Város Polgármestere

 

 

Kapcsolódó letöltések:

HIRDETMÉNY – 1736-1-A-1 nyílt árverés
Licit – adatlap – 1736-1-A-1 nyílt árverés