A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Péteri Tagóvodája

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Rákóczi Ferenc utca 45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 3-7 éves gyermekek óvodai nevelése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola, Óvodapedagógus

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Lakóhely Jánossomorján vagy 20 km-es körzetében.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló okiratok, önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schwartzné Varga Mónika nyújt, a 06/306479875 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Óvoda u. 13. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 166/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
– Elektronikus úton Schwartzné Varga Mónika részére a aranykapu@janossomorja.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázat alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25.