Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

 

Ellátandó feladatok:

A közterület rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékony megelőzése, szankcionálása, továbbá az önkormányzati vagyon védelme, az épített és a természeti környezet értékeinek megőrzése és védelme. A közterületen engedélyhez kötött tevékenységek jogszerűségének ellenőrzése, közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében, együttműködés a rendőrséggel és a polgárőrséggel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 1.§ (4) bekezdésében foglalt feladatok, továbbá a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott közterületfelügyeleti feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, közterület-felügyelői szakvizsga a 29/2012. (III.7.) Korm.rendelet 1. melléklet 30. pontja II. besorolási osztály követelményei szerint,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Szakmai tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Állás, munka területe(i):

 • Szakmunka
 • Személy- és vagyonvédelem
 • Közigazgatás
 • Köztisztviselő

Szükséges tapasztalat:

 • Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot

Szükséges végzettség:

 • Középiskola

Szükséges nyelvtudás:

 • Nem igényel nyelvtudást

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

Jelentkezés módja:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • képesítést igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájárul, illetve a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, és abba betekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2020. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bella Sándor intézményvezető nyújt, a +36307223044 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/3640-1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
 • Személyesen: Bella Sándor, Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. I. emelet .

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.