Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdésealapján pályázatot hirdet

Jegyzői referens

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

Ellátandó feladatok:
Lefolytatja a telepengedélyezési eljárást, módosítást, visszavonást, vezeti a nyilvántartás. Ellátja az üzletek működési engedélyének kiadásával, bejelentésével, módosításával és visszavonásával, nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja az egyéb-, és magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatokat. Ellátja a lakossági panaszokkal, vadkár ügyintézéssel, birtokvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Részt vesz továbbá a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja Képviselő-testületének ülésein. Parlagfűvel kapcsolatos bejelentésekkel kapcsolatban közérdekű védekezést rendel el.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Hatósági feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálatitisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, államigazgatási végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Egyetem, Jogász

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• képesítést igazoló okiratok másolata
• szakmai önéletrajz
• nyilatkozat, hogy a pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájárul és az eljárásban résztvevők pályázatába beletekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság
utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/4037-1/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyzői
referens.
• Személyesen: , Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A munkáltató fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.