A magánszemélyek kommunális adójával, valamint az építményadóval kapcsolatban felhívjuk a lakosság figyelmét,

hogy az ingatlannal és az adózóval kapcsolatos:

adás-vételt, lakcímváltozást, névváltozást, épület bontását, épület használatba vételét stb.

a változást követő 15 napon belül kell benyújtania az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon (helyrajzi számonként) személyesen vagy postai úton a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Adó- és Pénzügyi Osztályához (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.).

A 2017. évi CL. törvény 220. §-a alapján a magánszemély 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha bejelentési (bejelentkezési, változás bejelentési), adatszolgáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti.

Az adómentesség igénybevételét 2019. január 15-ig kell bejelenteni. E határidő elmulasztása jogvesztő.

Esetleges további tájékoztatásért személyesen Irodánkhoz, illetve az 565-256 vagy 565-257 telefonszámokon Gellénné Háger Renáta és Drobnitsch Judit munkatársainkhoz fordulhatnak.

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal