Nyit a hulladékudvar és az Önkormányzati Zöld Pont

A jánossomorjai hulladékudvar szolgáltató által végrehajtott téli zárva tartása véget ér, február 3-tól a téli nyitva tartása szerint érhető el a hulladékudvar.
A szolgáltatóhoz igazodó Önkormányzati Zöld Pont nyitva tartását február 4-én, szombaton kezdi meg.

A Jánossomorjai Hulladékudvar és az Önkormányzati Zöld Pont nyitva tartása

2023. február 3., péntektől március végéig:

 

Hulladékudvar:

Kedd    10h – 16h

Péntek  8h – 16h

Szombat 8h – 14h

 

Önkormányzati Zöld Pont:

Hétfő 12h – 17h

Csütörtök 12h – 17h

Szombat 14h-17h

Álláshirdetés – uszodamester

Jánossomorja Város Önkormányzata rugalmas időbeosztással, hetente három alkalommal, napi 4 órára (délután) uszodamestert keres határozott időre, június 15-ig. Jelentkezni és érdeklődni a +36 (30) 657-5462-es telefonszámon lehet.

Iparűzési adó devizás fizetési lehetőség

Ezúton tájékoztatjuk az Adózókat, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adót euróban vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik

A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről a 366/2022. (IX. 26.) számú Korm. rendelet rendelkezik. Az új szabály egyszerűsítést hozhat azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett önkormányzat, részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bek. h.) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

 

Önkormányzatunk részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Jánossomorja V. Önkormányzata

Számla száma: 10033001-00339980-02120018

Számla IBAN száma: HU13 1003 3001 0033 9980 0212 0018

 

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tűntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelszószámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamin a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is (MANEHUHB). SEPA utalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Magyar Államkincstár által helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti fel majd befizetésként. Az iparűzési adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

A forintban történő adófizetést továbbra is Jánossomorja Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla 11737076-15366942-03540000 javára kell teljesíteni.

 

Jánossomorja, 2023. január 17.

 

Jánossomorja Város Önkormányzati Adóhatósága

Fontos a segítsége – csatlakozzon az országos radon felméréshez!

Országos radon felméréshez várnak önkéntes jelentkezőket Jánossomorján is, akik vállalnák, hogy lakásukban egy éven át egy kis méretű radon-mérőt helyeznek ki. Ezzel megállapítható, hogy a mindenhol érzékelhető radon koncentráció településünk egyes részein milyen értékeket mutat. A felmérés a város egészének egészségügyi védelmét szolgálja. Jelentkezni lehet:

e-mail: horvathg@janossomorja.hu
tel.: 06-30-019-8733

Az egészségre ártalmas, színtelen-szagtalan, keserű ízű, radioaktív nemesgáz, az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyag, amely valamilyen mértékben minden földterületen, épületben megtalálható. Az EU álláspontja szerint az aktivitás-koncentrációt meghaladó radon tartalmú levegő évtizedeken keresztüli belégzése egyértelműen megnöveli a tüdőrák kialakulásának kockázatát. Az Uniós irányelv megköveteli, hogy minden ország dolgozzon ki egy nemzeti cselekvési tervet annak érdekében, hogy a beltéri és az építőanyagokból származó radon terhelés csökkenthető legyen, ezáltal a lakosság természetes sugárterhelése. Hazánkban a kormány által meghatározott Nemzeti Radon Cselekvési Terv végzi ezt a tevékenységet. A mérők kihelyezése ezt a munkát segíti.

 

A felmérés az ország egésze és Jánossomorja város szempontjából is értékes és hasznos eredményeket hozhat, ezért a programot az önkormányzat is segíti.

 

Bővebb információk:

https://bit.ly/3PuRaIT