Kiadó lakás a Fiatalok Lakóházában

A Fiatalok Lakóházában (Jánossomorja, Lovarda u. 18.) található önkormányzati bérlakások közül megüresedett 1 lakás (18/D).

A lakás 2022. március 1-jétől bérelhető.

A kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani az önkormányzat képviselő-testületéhez.

A nyomtatvány letölthető a város honlapjáról (www.janossomorja.hu). A nyomtatvány benyújtható postai úton (Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.), illetve elektronikusan Gősi Barbara lakásügyi ügyintézőnél a gosib@janossomorja.hu e-mail címen.

A bérbeadás feltételeiről az ügyintéző az érdeklődőket írásban és telefonon (96/565-248) tájékoztatja, illetve elolvasható a város honlapján is.

A kérelmek benyújtásának határideje: 2022. február 2., szerda 16.00 óra.

Jánossomorja, 2022. január 18.

 Lőrincz György s.k.
polgármester

 

 

 Kérelem – Fiatalok Lakóháza

 Befogadó nyilatkozat – Fiatalok Lakóháza

 18/2017. (X. 4.) önkormányzati rendelet a Fiatalok Lakóházának működéséről

Nyílt árverési hirdetmény

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: T.) alapján nyílt árverésen hirdeti meg a következő ingatlant:

 

Ingatlan adatai:
Jánossomorja, 374/1 helyrajzi szám (1013 m2)
Jánossomorja, 374/2 helyrajzi szám (609 m2)

 

Az érintett ingatlanok Jánossomorja Város belterületén, a Rákóczi utca (86-os főút) és a Bartók Béla utca között, egymás mögött helyezkednek el. Mindkét ingatlan szabályos téglalap alakú, sík felszínű, kerítéssel részben kerített. A 374/2 hrsz. alatti ingatlan utcafrontján egy zártsorúan megépített épület és annak „L” alakú toldalék épülete található. A 374/2 helyrajzi számú ingatlan épülete átnyúlik a 374/1 hrsz. alatti ingatlan területére. A felépítmények korábban egy vendéglátó egység részét képezték. A 374/1 hrsz. alatti ingatlanon korábban egy cukrászüzem volt.

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jánossomorja, 374/1 és 374/2 helyrajzi számú ingatlanokat egyben, bontási és beépítési kötelezettséggel értékesíti.

 

Jelentkezési határidő: 2022. január 28.

Árverés időpontja: 2022. január 31. 9 óra

 

Részletes felhívás megtekinthető itt:

 HIRDETMÉNY – Rákóczi u. 53 nyílt árverés

 Licit – adatlap – II_

Értékesítési felhívás – Szőlőskert u.

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2022. (I.13.) Kt. határozatával Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló 16/2021. (IX.21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: T.) alapján döntött arról, hogy a határozatban foglalt feltételekkel értékesíteni kívánja az önkormányzati tulajdonban álló 1668/44, 1668/45, 1668/46, 1668/47 hrsz.-ú kialakult telkeket bruttó 9.000 Ft/m2-es áron.

 

Ingatlan adatai:

Helyrajzi szám Terület
1668/44 432 m2
1668/45 689 m2
1668/46 688 m2
1668/47 687 m2

 

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

Az értékesítési felhívás kifüggesztésének napja: 2022. január 13.

Az értékesítési felhívásra jelentkezési határidő: 2022. január 28.

A jelentkezési határidőt követően benyújtott vételi szándék nem érvényes.

 

Részletes felhívás:

 Értékesítési felhívás – Szőlőskert u.

Jelentkezési lap
Jelentkezési lap