Útépítés a Frank utcában

 Tájékoztatjuk a Frank utca és környékének lakóit, üzemeit, valamint a város lakosságát, hogy az Jánossomorja Város Önkormányzata megbízásából a Frank utca külső szakaszának útépítési (felújítási) munkái megkezdődnek.

Az érintett útszakasz: a Frank utca 34. számú ingatlan és a várbalogi közútra kivezető betonos út közötti szakasz. A felújítással ezen útszakasz megerősített burkolatot és szegélykövet kap.

A munkavégzés várható befejezése: 2021. augusztus 20.

A munkavégzés során bizonyos időszakokban a közlekedés korlátozása is szükséges, illetve a kapubehajtók használata is korlátozott lesz.

Kérjük, hogy az építési munka időtartama alatt fokozott óvatossággal közlekedjenek!

Az építési munkával járó kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

 

Jánossomorja, 2021. július 27.

Jánossomorjai Városüzemeltető és Ellátó Szervezet

Álláshirdetés – tagóvoda-vezető

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvodája
Tagóvoda-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Kossuth L. utca 12.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvodájának tagóvoda-vezetői feladatainak ellátása, a szakmai munka irányítása. Részt vesz a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás, illetve a fenntartó önkormányzatok költségvetésének tervezésében, javaslatokat tesz az általa vezetett tagintézmény normatíváira, beruházásaira. Rendszeresen kapcsolatot tart a szülői munkaközösségekkel, az általa vezetett intézménybe járó gyerekek szüleivel, gondviselőivel, az önkormányzatok intézményeivel, működését érintő hatóságokkal.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus, közoktatási vezetői szakvizsga,
 • Vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Legalább 4 év óvodapedagógusi munkakörben eltöltött szakmai tapasztalat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • képesítést igazoló okiratok másolata
 • tagóvoda-vezetői program
 • nyilatkozat, hogy a pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájárul és az eljárásban résztvevők beletekinthetnek
 • nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
 • nyilatkozat, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség
 • nyilatkozat, hogy a vezetői programot a véleményező szervek megismerhetik

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schwartzné Varga Mónika nyújt, a +36306479875 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/3908/2021, valamint a beosztás megnevezését: Tagóvoda-vezető.
 • Elektronikus úton Lőrincz György részére a polgarmester@janossomorja.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A tagintézmény-vezetői pályázatot az arra jogosultak véleményezését követően a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulási Tanácsa bírálja el. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a Társulási Tanács pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja. A Társulási Tanács az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.

Álláshirdetés – óvodavezető-helyettes

Jánossomorjai Aranykapu Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Óvodavezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Óvoda utca 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda óvodavezetőjének teljes körű helyettesítése, részt vesz a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás, illetve a fenntartó önkormányzatok költségvetésének tervezésében, javaslatokat tesz beruházásaira. Rendszeresen kapcsolatot tart a szülői munkaközösségekkel, az általa vezetett intézménybe járó gyerekek szüleivel, gondviselőivel, az önkormányzatok intézményeivel, működését érintő hatóságokkal.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltétele

 • Főiskola, Óvodapedagógus, közoktatási vezetői szakvizsga,
 • Vezetői tapasztalat – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképes
 • Legalább 4 év óvodapedagógusi munkakörben eltöltött szakmai tapasztalat.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • képesítést igazoló okiratok másolata
 • tagóvoda-vezetői program
 • nyilatkozat, hogy a pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájárul és az eljárásban résztvevők beletekinthetnek
 • nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
 • nyilatkozat, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség
 • nyilatkozat, hogy a vezetői programot a véleményező szervek megismerhetik

 

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schwartzné Varga Mónika nyújt, a +36306479875 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda címére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/3909/2021 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető-helyettes.
 • Elektronikus úton Lőrincz György részére a polgarmester@janossomorja.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az óvodavezető-helyettesi pályázatot az arra jogosultak véleményezését követően a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa bírálja el. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a Társulási Tanács pályázatát nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja. A Társulási Tanács az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 27.

Ivartalanítási program önkormányzati támogatásból

Városi kutya és macska ivartalanítási akciót indított az önkormányzat, a Menedék Állatvédő Alapítvány és a helyi állatorvosi rendelő Jánossomorján. A város 500 ezer forintos civil pályázati forrással támogatta a kezdeményezést. A támogatás a műtét árának felét állja a keret erejéig, a jánossomorjai lakcímkártyával rendelkező gazdikat segítve. A segítség a forrás kimerüléséig vehető igénybe, a lakhelyet pedig lakcímkártyával kell igazolni.

Nemcsak a programban, hanem a támogatásban is közreműködik a helyi Vacak Cica állatorvosi rendelő, amely elvégzi a beavatkozásokat, 20 százalékos további kedvezményt kínálva a hozzá fordulóknak. A műtét időpontjáról a rendelő telefonszámán egyeztethetnek a jelentkezők. (06-30-277-9419)

 

Együttműködő partnerek:

Menedék Állatvédő Alapítvány,
Vacak Cica Állatorvosi Rendelő,
Jánossomorja Város Önkormányzata

Szúnyoggyérítés július 27-én

A következő földi kémiai védekezést 2021. július 27-én (kedden), a napnyugta utáni időszakban végzik városunk teljes területén.

Tartaléknapok: 2021. július 28-29.

A méhészek értesítése megtörtént.