Orvosi ügyelet a művelődési házban!

Az esti és hétvégi orvosi ügyelet június 15-e szombat reggeltől már a Balassi Bálint Művelődési Házban (Jánossomorja, Óvári u. 1.) várja a betegeket, segítségre szorulókat – az egészségház átépítése miatt!

Bajárat a művelődési ház főbejáratán!

Az ügyelet telefonszáma változatlan:
06-96-226-038, 06-30 657 5717

Megértésüket köszönjük:
Egészségügyi dolgozók és Jánossomorja Város Önkormányzata

Parlagfű elleni védekezés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése kimondja, hogy a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani (kül – és belterületen egyaránt).

A törvény kimondja, hogy ha valaki fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni.

A közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el.

A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni.

A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.

 

Bírság

A közérdekű védekezést elrendelő határozatot meg kell küldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény – és Talajvédelmi Igazgatóságának, mely szerv növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bírság legmagasabb összege százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint.

A bírság tételes mértékét és kiszabásának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

Méhészek figyelem! Vegyszeres gyomirtás a GySEV vágányhálózatán

Felhívjuk Jánossomorja Város közigazgatási területén lévő méhészek figyelmét, hogy a GySEV Zrt. üzemi területeinek és vágányhálózatának
vegyszeres gyomirtására kerül sor április 23. – július 31. közötti időszakban.

A gyomirtás kizárólag csak vasúti területeket érint!

A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.

 

Jánossomorja Város Önkormányzata

Adóügyek intézése elektronikusan

Tisztelt Adózók, Könyvelők, Könyvelő Irodák!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. március hónaptól megnyílt a lehetőség elektronikus ügyintézés keretében az adófolyószámla lekérdezésen túl az általános adónyomtatványok, adóügyek (adatbejelentések, iparűzési adóbevallások, változásbejelentők stb.) elektronikus úton történő benyújtására a helyi adóhatóságnál.  A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező adózók vehetik igénybe!

Az önkormányzati hivatali portál elérhetősége: https://ohp.asp.lgov.hu

Ezt követően az e-papír szolgáltatás útján kizárólag olyan kérelmet, iratot, egyéb beadványt nyújthat be, amely az Önkormányzati Hivatali Portálon nincs rendszeresítve – (451/2016. (XII. 19.) kormányrendelet 7. § (1) bekezdés c) pontja.

Amennyiben meghatalmazottként, más adózó nevében szeretne adózási adatokat megtekinteni, vagy iparűzési adóbevallást kíván elektronikus úton beadni, meghatalmazás benyújtása szükséges, mely szintén megtalálható az ügyintézési felületen.

A meghatalmazás feldolgozását az adónyilvántartási rendszerben történő rögzítését követően lesz lehetősége a meghatalmazottnak az általa képviselt adózók adófolyószámla egyenlegét lekérdezni, vagy iparűzési adóbevallását benyújtani.

 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal
Önkormányzati Adóhatósága