Pályázati felhívás civil szervezetek 2019. évi támogatására

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

Támogatási célja:

a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

b) gyermekek táboroztatása,

c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,

e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,

f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,

g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

j) kiadványok készítése.

 

Pályázatot nyújthat be:

Civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magányszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Jánossomorja Város lakosságának érdekeit szolgálja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 18. 16:00 óra.

 

A pályázatokkal kapcsolatos információk, illetve a részletes pályázati kiírás Jánossomorja Város Önkormányzatánál személyesen Gellénné Háger Renáta ügyintézőnél.

 

 Pályázati felhívás
Pályázati adatlap
Támogatási szerződés
ÁFA nyilatkozat egyszerűsített
Közzétételi kérelem
Nyilatkozat
Pénzügyi elszámoláshoz útmutató
Bizonylatösszesítő

 

 

Tájékoztató a téli rezsicsökkentésről

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása okán Jánossomorja Város Önkormányzatát 7.428.000 Ft támogatásban részesítette a Belügyminisztérium.

 

A fenti összegből az Önkormányzathoz 2018. október 15-éig igénybejelentést tett 619 háztartás részesülhet (háztartásonként) 12.000 Ft összegű, a kérelemben megjelölt tüzelőanyagban.

 

A háztartások a tüzelőanyagot az Önkormányzat által kiválasztott vállalkozástól kapják majd meg. Jelenleg a vállalkozás kiválasztása és a szerződéskötés előkészítése zajlik az Önkormányzatnál.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltsége 2019. február 28-ig szúrópróbaszerűen ellenőrizni fogja az igénybejelentések jogosságát.

 

Az Önkormányzat a támogatásra jogosultakat február elején értesíteni fogja, hogy hol és mikortól vehetik át a tüzelőanyagot.

 

A tüzelőanyagot legkésőbb 2019. december 15-ig vehetik át a háztartások. Az Önkormányzat ennek lehetőségét már 2019. február közepétől biztosítani kívánja.

 

Önkormányzatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy meggyorsítsa a folyamatot, de a szerződéskötés, a határozatban előírt katasztrófavédelmi ellenőrzés is időt vesz igénybe. Munkatársaink azon dolgoznak, hogy minden egyes igénylő minél előbb hozzájusson az általa igényelt fűtőanyaghoz.

 

A támogatást nem lehet a fűtőanyag szállítási költségeire fordítani, annak biztosítása a támogatott háztartást terheli. 

 

 

Jánossomorja, 2019. 01. 24.

 

Lőrincz György

polgármester

 

 

Meghosszabbított kútbejelentés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. tv. hatályba lépett.

Ez a törvény módosította többek között a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt is. Ennek értelmében „Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvény hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”

Vagyis a jogszabály a 2018. december 31-ig szóló határidőt további két évvel meghosszabbította.

 Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal

 

Fotó: Fortepan