Iparűzési adó devizás fizetési lehetőség

Ezúton tájékoztatjuk az Adózókat, hogy 2023. év január 1-jétől a helyi iparűzési adót euróban vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik

A helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről a 366/2022. (IX. 26.) számú Korm. rendelet rendelkezik. Az új szabály egyszerűsítést hozhat azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett önkormányzat, részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A számla mentes a kincstári díj fizetés alól, valamint a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 2. § 12. pontja szerint korlátozott rendeltetésű fizetési számlának minősül. Ennek megfelelően a Pti. 3. § (4) bek. h.) pontja alapján a számlán végrehajtott fizetési művelet nem keletkeztet pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettséget. A számla felett kizárólag a Kincstár rendelkezhet.

 

Önkormányzatunk részére megnyitott számla adatai:

Önkormányzat neve: Jánossomorja V. Önkormányzata

Számla száma: 10033001-00339980-02120018

Számla IBAN száma: HU13 1003 3001 0033 9980 0212 0018

 

A deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek minden esetben fel kell tűntetnie az önkormányzat Kincstárnál vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelszószámán (IBAN) túl a számlavezető („account with institution”) Magyar Államkincstár BIC kódját: HUSTHUHB, valamin a Kincstár levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank BIC kódját is (MANEHUHB). SEPA utalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni.

A Kincstár a fizetési kötelezettség teljesítése érdekében a számlájára utalt euró- vagy amerikai dollár összegnek a Magyar Nemzeti Bankhoz, mint a Magyar Államkincstár számlavezető bankjához történő beérkezésekor érvényes árfolyamon számított és a Magyar Nemzeti Bank mindenkor hatályos Általános Üzleti Feltételeiben foglaltak szerint a Kincstár számláján jóváírt forintösszegét haladéktalanul átutalja az önkormányzat – pénzforgalmi szolgáltatójánál vezetett – helyi iparűzési adóbeszedési számlájára.

Az önkormányzati adóhatóság az adózó adószámláján a Magyar Államkincstár által helyi iparűzési adóbeszedési számlájára átutalt összeget tünteti fel majd befizetésként. Az iparűzési adó megfizetésének napja az önkormányzat helyi iparűzési adó befizetésére szolgáló beszedési számláján való jóváírás napja, azaz az ilyen jellegű utalást célszerű majd néhány nappal hamarabb indítani!

Az önkormányzati adóhatóság az adószámlán nyilvántartott adatokról előállított kivonaton, valamint az adószámla tételes adatainak elektronikus lekérdezése során feltünteti az euróban vagy amerikai dollárban teljesített befizetés összegét, devizanemét, valamint az árfolyamot és az elszámolt forintösszeget.

A forintban történő adófizetést továbbra is Jánossomorja Város Önkormányzata helyi iparűzési adó beszedési számla 11737076-15366942-03540000 javára kell teljesíteni.

 

Jánossomorja, 2023. január 17.

 

Jánossomorja Város Önkormányzati Adóhatósága

Fontos a segítsége – csatlakozzon az országos radon felméréshez!

Országos radon felméréshez várnak önkéntes jelentkezőket Jánossomorján is, akik vállalnák, hogy lakásukban egy éven át egy kis méretű radon-mérőt helyeznek ki. Ezzel megállapítható, hogy a mindenhol érzékelhető radon koncentráció településünk egyes részein milyen értékeket mutat. A felmérés a város egészének egészségügyi védelmét szolgálja. Jelentkezni lehet:

e-mail: horvathg@janossomorja.hu
tel.: 06-30-019-8733

Az egészségre ártalmas, színtelen-szagtalan, keserű ízű, radioaktív nemesgáz, az egyik legveszélyesebb rákkeltő anyag, amely valamilyen mértékben minden földterületen, épületben megtalálható. Az EU álláspontja szerint az aktivitás-koncentrációt meghaladó radon tartalmú levegő évtizedeken keresztüli belégzése egyértelműen megnöveli a tüdőrák kialakulásának kockázatát. Az Uniós irányelv megköveteli, hogy minden ország dolgozzon ki egy nemzeti cselekvési tervet annak érdekében, hogy a beltéri és az építőanyagokból származó radon terhelés csökkenthető legyen, ezáltal a lakosság természetes sugárterhelése. Hazánkban a kormány által meghatározott Nemzeti Radon Cselekvési Terv végzi ezt a tevékenységet. A mérők kihelyezése ezt a munkát segíti.

 

A felmérés az ország egésze és Jánossomorja város szempontjából is értékes és hasznos eredményeket hozhat, ezért a programot az önkormányzat is segíti.

 

Bővebb információk:

https://bit.ly/3PuRaIT

Hulladékgyűjtő edények azonosító matricájának kiküldése

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt  január második felében a 2022. IV. negyedéves hulladékdíj számla mellékleteként kiküldi az 2023. évre érvényes edényazonosító matricákat. A matrica kommunális hulladékgyűjtő edényzetre történő felragasztásával igazolható, hogy a 2023. évben az adott ingatlan jogosult az matricán levő űrtartalmú és darabszámú edényzettel a hulladékszállítás igénybevételére.

Az edényazonosító matricát az edényre jól látható helyre szíveskedjenek felragasztani a levélben található felragasztási tájékoztató alapján. Az edényt úgy kell kihelyezni gyűjtésre, hogy a matricás oldala az úttest felé nézzen.

Amennyiben úgy tapasztalja, hogy a megküldött matricán szereplő űrméret és az Ön által használt hulladékgyűjtő edényzet mérete nem azonos, vagy nem kapott matricát kérjük, hogy az alábbi elérhetőségeken vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy munkatársaink hamarosan megkezdik a matricák meglétének és rajta lévő űrtartalom helyességének ellenőrzését, így kérjük, hogy a megkapott matricát a hulladékgyűjtő edényre mielőbb felragasztani szíveskedjenek a későbbi kellemetlenségek elkerülésnek érdekében.

Mosonmagyaróvári ügyfélszolgálati irodánk elérhetőségei:
Mosonmagyaróvár Erkel Ferenc utca 10 (levél az iroda ajtó mellett található postaládába is elhelyezhető)
E-mail: info@kisalfoldikh.hu,
lakossag.szamlazas@kisalfoldikhk.hu
Tel: +36 96 555-545, +36 30 791 4015
Személyes ügyfélszolgálat hétfőn 13:00-19:00, szerdai és csütörtöki napokon 07.30 – 15.00 között

 

KÖSZÖNJÜK SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET!

 

                                                           KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.