Pályázati felhívás – Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

Jánossomorja Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, 2023. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot ír ki felsőoktatási hallgatók számára.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 3.

 

Részletes információ:

https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyazatok/aktualis-felhivasok/bursa-hungarica/

 

Eper Bursa belépési pont:

https://emet.gov.hu/eper-bursa-belepesi-pontok/

Álláshirdetés – gazdálkodási ügyintéző

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet1. sz. melléklet 19. pont

Ellátandó feladatok:
Ellenőrzi, kontírozza, könyveli a Számviteli Törvényben és a helyi számlarendben foglaltak szerint a főkönyvi könyveléshez kapcsolódó pénztári és banki bizonylatokat. Ellenőrzi a pénztárjelentés, bankszámla kivonatok és könyvelés egyezőségét, eltérésesetén egyezteti a könyvelt tételeket a pénztárjelentés tételeivel. Elvégzi az általa könyvelt intézmények tekintetében az éves költségvetés, havi költségvetési jelentések, mérlegjelentések feladását a KGR-rendszerben. Elvégzi az ASP – Gazdálkodás programban az évnyitásokat az általa könyvelt intézmények tekintetében. Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok pályázatainak kezelése, nyilvántartás vezetése, elszámolások benyújtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Ellenőrzi, kontírozza, könyveli a Számviteli Törvényben és a helyi számlarendben foglaltak szerint a főkönyvi könyveléshez kapcsolódó pénztári és banki bizonylatokat. Ellenőrzi a pénztárjelentés, bankszámla kivonatok és könyvelés egyezőségét, eltérésesetén egyezteti a könyvelt tételeket a pénztárjelentés tételeivel. Elvégzi az általa könyvelt intézmények tekintetében az éves költségvetés, havi költségvetési jelentések, mérlegjelentések feladását a KGR-rendszerben. Elvégzi az ASP – Gazdálkodás programban az évnyitásokat az általa könyvelt intézmények tekintetében. Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok pályázatainak kezelése, nyilvántartás vezetése, elszámolások benyújtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola,
• Mérlegképes könyvelői szakképesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• képesítést igazoló okiratok másolata
• szakmai önéletrajz
• nyilatkozat, hogy sikeres pályázat esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
• nyilatkozat, hogy a pályázó személyes adatai kezeléséhez hozzájárul és az eljárásban résztvevők beletekinthetnek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalcímére történő megküldésével (9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: J/5617-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási ügyintéző.
• Személyesen: Győr-Moson-Sopron megye, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39. I. emelet Titkárság.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:
2022. október 14.

Vágányzár október 3-tól 7-ig

A GySEV tájékoztatása szerint a Szombathely – Hegyeshalom – Rajka vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt 2022. október 3-tól (hétfő) 2022. október 7-ig (péntek)
a hirdetményen szereplő személyvonatok helyett a fejlécükben megjelölt napokon Csorna – Hegyeshalom állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek a sárga alapon megjelölt menetrend szerint.

Vágányzári hirdetmény_2022.10.03-10.07_Csorna-Hegyeshalom vágányzár_16_vonal