Módosul az iparűzési adó bevallása

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2021. január 1-jétől a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettséget – ideértve az adóbevallás kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettséget, kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített (ÁNYK keretprogram segítségével) megfelelő bevallási űrlapon,  az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések alkalmazásával lehet teljesíteni.

Gépjárműadó változások

Tisztelt Adózó!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. december 31-ig hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látta el. A törvénymódosítás alapján az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) vette át.

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.  

Bővebb tájékoztatást a NAV honlapján találnak.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 2020. december 31-ig keletkezett, változott, vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával) az adózással kapcsolatos feladatokat továbbra is az illetékes önkormányzati adóhatóság végzi.

Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett. Az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság 11737076-15366942-08970000 számú számlájára kell megfizetni, erről február hónapban egyenlegértesítőt küldünk az érintettek részére.

A változásokkal kapcsolatos kérdésekben az adócsoport munkatársai állnak az adózók rendelkezésére.

 

 

Kiadó lakás a Fiatalok Lakóházában

A Fiatalok Lakóházában (Jánossomorja, Lovarda utca 18.) található önkormányzati bérlakások közül egy lakás megüresedett.
A lakás bérbeadásra kerül 2021. február 1-től.
A lakóházban történő elhelyezésre irányuló kérelmeket az e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani az önkormányzat képviselő-testületéhez.

A nyomtatvány a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.) Gősi Barbara lakásügyi ügyintézőnél vehető át (udvari rész 2. ajtó, közvetlen telefonszám: 565-248, e-mail: gosib@janossomorja.hu), illetve letölthető a város honlapjáról (www.janossomorja.hu).

A bérbeadás feltételeiről az ügyintéző az érdeklődőket szóban és írásban tájékoztatja.

A kérelmek benyújtásának határideje:
2021. január 27. (szerda) 16 óra

 

Lőrincz György s.k.
polgármester

 

 Kérelem – Fiatalok Lakóháza

 Befogadó nyilatkozat – Fiatalok Lakóháza

 18/2017. (X. 4.) önkormányzati rendelet a Fiatalok Lakóházának működéséről

Házaló kéményseprők

Nem kötelező a házaló kéményseprők szolgáltatásának igénybevétele!
Házaló kéményseprők jelentek meg környékünkön, akik kötelezően igénybe veendőnek tüntetik szolgáltatásaikat.
A kéményseprés van, ahol kötelező, van ahol ajánlott, de a házaló szolgáltatók igénybevétele nem kötelező! Ön is kiválaszthatja, kivel és mikor végezteti el ezt a szolgáltatást.
Tájékozódjon a szolgáltatókról és a szolgáltatók árairól is a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség felhívása alapján, hogy az Ön számára legkedvezőbb szolgáltatásokat vehesse igénybe!

A Katasztrófavédelem tájékoztatója:
 Fontos tudnivalók a kéményseprésről