Pályázati felhívás civil szervezetek 2024. évi támogatására

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére.

 

Támogatási célja:

a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,

b) gyermekek táboroztatása,

c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,

e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,

f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,

g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,

i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,

j) kiadványok készítése.

 

Pályázatot nyújthat be:

Civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magányszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Jánossomorja Város lakosságának érdekeit szolgálja.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 18. 16:00 óra.

 

A pályázatokkal kapcsolatos információk, illetve a részletes pályázati kiírás Jánossomorja Város Önkormányzatánál személyesen Gellénné Háger Renáta ügyintézőnél vagy a www.janossomorja.hu honlapon megtekinthetők.

 

Pályázati felhívás

 Adatkezelés
ÁFA nyilatkozat
 Bizonylatösszesítő
 Közzétételi kérelem
 Nyilatkozat
 Nyilatkozatok pályázathoz
 Pályázati adatlap
 Pénzügyi elszámoláshoz útmutató
 Támogatási szerződés