Indíts velünk vállalkozást!

Mérföldkőhöz ért a Forrás – Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Nyugat-Dunántúlon című, nagy népszerűségnek örvendő projektünk

Június 30-ával elindultak a képzések a projektben, és mára több mint 200 résztvevő aktívan részt vesz az oktatásokon. A résztvevők ezzel párhuzamosan elkezdték kidolgozni üzleti tervüket, melyhez csoportos és egyéni tanácsadások keretében kapnak elméleti és gyakorlati támogatást.

Hamarosan folytatjuk az információs napokat, ahol ismét személyesen tájékoztatjuk a projekt nyújtotta támogatási formáról az érdeklődőket, az újonnan regisztrált jelentkezőket.

Újabb kompetenciamérési alkalmakat hirdetünk, ami az első lépés a programba kerüléshez, hogy egy komplex fejlesztési program elvégzése után vállalkozást alapítva igényelhessék a 4.573.800 Ft vissza nem térítendő támogatást a Magyar Államkincstártól.
A projekt valamennyi rendezvényére a www.3000000.hu weboldalunkon keresztül lehet jelentkezni, a szabad helyek függvényében.

Továbbra is várjuk szabad helyeinkre a 30 év alattiak jelentkezését!

Áramszünet augusztus 28-án

Az E-On tájékoztatása szerint áramszünet lesz augusztus 28-án (pénteken) 8 órától 14 óráig Jánossomorja településen, az alábbi utcákban:

Dr. Dicsőfi Endre u. 2. (Egészségház)
Dr. Dicsőfi Endre u. 4. (társasház)
Erdősor u. 2-12, 1-19.
Féltoronyi utca 2/A, 2/C.
Frank utca (egész)
Iparos u. 1-6, 8.
Kápolna u. 30.
Óvoda u. 14, 17, 18, 22, 23.
Szabadság u. (egész)
Vasút u. (egész)
Vasútállomás

Pályázat szociális bérlakásra (Rákóczi u. 13/1.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Jánossomorja Város Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 14/2017. (VII. 17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) alapján pályázatot hirdet szociális helyzet alapján történő bérleti jog elnyerésére a 9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 13/1. sz. alatti ingatlan tekintetében

A lakás komfortos, 32,80 m2 alapterületű, 1 szobaszámú

A lakás bérleti díja 8.200- Ft/hó, a bérlet időtartama 3 éves, határozott idejű, 2020. október 1. napjától  2023. szeptember 30 napjáig.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 25, 16 óra.

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat az erre rendszeresített nyomtatványon (a Rendeletet 1. sz melléklete) írásban kell benyújtani a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalhoz (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.) zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban.

 Pályázati adatlap

 

A pályázat elbírálásának módja és szempontjai, az eredmény közlésének módja, időpontja:
Szociális helyzet alapján pályázatra és bérletre az jogosult, aki, (illetve vele együtt közös háztartásban élő hozzátartozója):

a) aki legalább 5 éve Jánossomorján lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
b) vagy aki legalább 5 éve munkaviszonnyal rendelkezik Jánossomorján, és
c) akinek az Önkormányzat felé vagy az Önkormányzattal kötött bérleti szerződéssel összefüggésben a közműszolgáltatók felé nincs tartozása, és
d) Jánossomorján vagy 50 km-es körzetében sem neki, sem a vele együtt költöző közeli hozzátartozójának nincs beköltözhető lakástulajdona, illetve haszonélvezeti joggal ilyen ingatlanon nem rendelkezik,

továbbá akinek a 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jelentősebb vagyona sincs, továbbá a családban élők esetében az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum két és félszeresét, egyedülállónál pedig a háromszorosát nem haladja meg. A havi jövedelem számítása szempontjából az 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

A Szociális-és Egészségügyi Bizottság a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és a szociális rászorultság alapján javaslatot fogalmaz meg a Képviselő-testület felé a bérlő személyére. A pályázók közül – az értékelő lap (a Rendelet 2. sz. melléklete) szerinti eredményeit figyelembe véve – a Képviselő-testület dönt.

 A bérleti szerződést a döntés alapján kiválasztott bérlővel kell megkötni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kérelmező szociális jellegű bérlakás bérbevételére nem jogosult, pályázatát érvénytelennek kell nyilvánítani és erről a pályázót 8 napon belül értesíteni kell.

A pályázókat a pályázat eredményéről vagy eredménytelenségéről írásban a döntést követően haladéktalanul értesíteni kell.

A pályázat eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő 15 napon belül a bérlő köteles a szerződést megkötni.

A pályázattal kapcsolatban részletes információ kérhető és pályázati adatlap személyesen átvehető a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban Gősi Barbara ügyintézőnél (9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. udvari rész 2. ajtó), illetve letölthető a város honlapjáról (www.janossomorja.hu)

 Az önkormányzat képviselő-testülete a pályázatokat előreláthatólag a 2020. szeptember 9. napján tartandó képviselő-testületi ülésén bírálja el.

 

Jánossomorja, 2020. augusztus 10.

 

Lőrincz György s.k.
polgármester

Letöltések:

 Pályázati adatlap