Tájékoztató az NHKV által kiküldött matricákról

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft, a napokban az NHKV Zrt által a negyedéves hulladékszállítási díj számlák mellé csatolt matricák ügyében az alábbi tájékoztatást adja azon ügyfelek számára, akinek az NHKV Zrt által kiküldött matricán rögzített literszám nem egyezik meg az edényzet űrtartalmával.

Abban az esetben, ha a küldött matricán rögzített liter nagyobb, mint a használt edény űrtartalma, úgy a lentebb közölt elérhetőségeken vegye fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel, hogy a helyes matricát kiküldhessük az Ön részére. A használt edénynek megfelelő matrica kiküldésére csak a helytelen matrica mosonmagyaróvári ügyfélszolgálat  postacímére történő visszaküldése után van lehetőség.

Abban az esetben, ha a küldött matricán rögzített liter kisebb, mint a használt edény űrtartalma ügyfeleink az alábbiak közül választhatnak:

 1. A matricán szereplő liternek megfelelő űrtartalmú edényt beszerzik és a kapott matricát arra felragasztják.
  2. Amennyiben továbbra is az eddig használt hulladékgyűjtő edényt használnák, úgy a lentebb közölt elérhetőségeken vegyék fel a kapcsolatot ügyintézőnkkel, hogy a helyes matricát kiküldhessük az Ön részére. A használt edénynek megfelelő matrica kiküldésére csak a helytelen matrica mosonmagyaróvári ügyfélszolgálat  postacímére történő visszaküldése után van lehetőség.

 

Ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségei:

Mosonmagyaróvár:

Tel: +36 96 555-545 (Iroda), +36 30 791 4015 (közület),

E-mail: lakossag@kisalfoldikhk.hu, info@kisalfoldikhk.hu, kozulet@kisalfoldikhk.hu

Gyűjtse és dobja ki környezettudatosan a háztartási használt sütőolajat!

 

Már két használt háztartási sütőolaj-gyűjtő konténer szolgálja a lakosságot Jánossomorján – a hulladékudvarban és a szentjánosi temető melletti gyűjtőszigeten.
A csatornába került használt sütőolaj veszélyes a környezetre, az egészségre, és a lefolyó és tisztító hálózatra is! A káros anyagból azonban hasznos lehet, ha megfelelően gyűjtjük! A korábban indított térségi gyűjtőakció kibővült, amelynek már Jánossomorja is részese lett.
A használt sütőolajat gyűjtsük zárt PET-palackokba, amit kidobhatunk a gyűjtőkonténerbe. Az olajat nem szükséges leszűrni, de más szennyező anyagtól, ételmaradéktól mentesen helyezzük a gyűjtőbe!
Üveget bedobni tilos!

Kidobhatom ide:
vaj, zsír, margarin, romlott, használt, fűszeres étolajok, sütőzsírok
Nem dobhatom ide:
majonéz, szószok, egyéb hulladékok, motorolaj, gépzsír, ásványi olaj, kenőolaj, egyéb folyadékok, vegyszerek, kemikáliák.

Partnerek:

Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
H-bio Kft
Jánossomorja Város Önkormányzatával

Újra nyit a hulladékudvar

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft értesítési Tisztelt ügyfeleit, hogy 2020. április 14-től (kedd) a járványügyi szabályok figyelembevételével megnyitja hulladékudvarait.

Díjhátralékmentes ügyfeleink lakcímkártya és a hulladékdíj befizetést igazoló bizonylat bemutatását követően helyezhetnek el hulladékot a hulladékudvarban.

A hulladékudvarban egyszerre csak 1 ügyfél tartózkodhat bent hulladék elhelyezése  céljából. Maszk és kesztyű viselése kötelező!!!

A hulladékudvarban elhelyezhető hulladékokról a www.kisalfoldikhk.hu weboldalon, a Hulladékgazdálkodás/Hulladékudvarok menüpontban tájékozódhatnak az ügyfelek.

 

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT

Tavaszi kisokos – a tiszta városért!

Mit tegyünk a környezetünkért, mit ne tegyünk környezetünk ellen?

 • Mindenki a maga háza előtt… Az ingatlan tulajdonosának vagy használójának kötelezettsége az ingatlan előtti terület tisztán tartása, gondozása, ideértve a járdát és az útpadkáig terjedő területet is. Feladataink tehát az árkok tisztán tartása, ápolása, a fűnyírás, gyomtalanítás, az ott álló fák, bokrok gondozása, levelek gyűjtése.
 • Járműveinkkel is kerüljük a környezetszennyezést! Közterületen tilos a járművek mosása, olajcseréje, javítása – a hirtelen fellépő meghibásodás elhárítása kivételével. Szigorúan tilos a mosóvíz, egyéb káros anyagok közterületre vezetése, engedése.
 • Óvatosan az árokszéli növényekkel! Tilos az árkok feltöltése, betemetése, oda bokrok ültetése, mert azok problémát okozhatnak a vízelvezetésben. Hasznos továbbá, ha a telkünk elé ültetett fák nyesésével megakadályozzuk, hogy azok veszélyeztessék a légkábeleket, áramszünetet okozva, vagy eltakarják a közvilágítást, veszélyes helyzeteket teremtve! Közterületre fás szárú növényt telepíteni, illetve meglévőt kivágni csak a jegyző engedélyével lehet.
 • Tudatosan a zöld hulladékkal! – A lenyírt füvet, lombokat, kerti és konyhai hulladékot mindig környezettudatosan kezeljük! Tájékozódjunk a kínálkozó lehetőségekről!
 • Tudatosan, felelősen égessünk! Tilos nyílt téren, vagy tüzelőberendezésben háztartási szemét, vagy hulladék (gumi, műanyag, vegyszermaradvány, fáradt olaj, stb.) égetése. A levágott füvet, avart, kerti hulladékot elsősorban komposztálás útján javasolt hasznosítani. Égetni tavasszal február 15 – április 30 közötti időszakban lehet.
  Az égetés szabályairól:
  csak teljesen száraz levelet, avart, kerti hulladékot égethetünk
  ·         csak szélcsendes időben, légszennyező anyagok nélkül
  ·         őriznünk kell a tüzet, oltóeszközöket a helyszínen tartva
 • Mindenkinek maga felé hajlik? Az épületek, melléképületek, garázsok, térkövezett udvarok csapadékvíz-elvezetéséről, elszikkasztásáról a telken belül kell gondoskodni. Az ereszek utcára vezetése szabálytalan. A telken belül keletkező esővizet az utcára vezetni szintén szabályellenes. Tegyünk a változásért, ne veszélyeztessük a védekezést, környékünk ingatlanjait!
 • Élni és élni hagyni! – Tilos a településen zajjal járó építési, bontási, szerelési tevékenységet, zöldfelület-fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet hétköznap 21 óra és 6 óra között, valamint vasárnap és ünnepnapon végezni. Kerti munkáinkat, favágást végezzük olyan időpontokban, hogy ne zavarjuk vele környezetünk pihenését!
 • A tűz nem játék! – Az erdőtüzek és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyeztetettebb időszak. A legtöbb esetben a tűz kialakulásának oka az emberi gondatlanság, ami kis odafigyeléssel elkerülhető lenne. Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektárnyi egybefüggő területen irányított égetést végezhet, szabályosan beadott kérelemmel. Figyelem – az irányított égetés szabályai is változtak idén, erről bővebben a város honlapján tájékozódhatnak a gazdák, földtulajdonosok!
 • Készüljünk fel a szélsőséges időjárási jelenségekre! – Tavasszal is gondokat okozhatnak a heves széllökések! Tapasztalatok szerint a térségben egyre jellemzőbb, 90 km/h erősséget megközelítő, vagy azt meg is haladó lökések már komoly károkozásra képesek, nehézségeket okozhatnak a közlekedésben, közszolgáltatásokban és a közterületeken. Különösen figyeljünk oda arra, hogy szeles időszakban a gyerekeket ne engedjük ki a játszóterekre, nehogy az esetlegesen fákról letörő/lehulló ágak balesetet okozzanak!
  Kérjük, a veszélyjelzéseket vegye komolyan! Készüljön fel a gyalogjárdát vagy utakat veszélyeztető faág, cserép stb. hullásra; vezetési nehézségeket okozó széllökésekre; hosszabb áramkimaradásra, ami a világítást, fűtést, konyhai eszközök használatát gátolhatja; stb.!
  A hirtelen érkező, nagy mennyiségű esők is jellemzők a tavasz, nyári időszakban! A tapasztalatok szerint akár több heti csapadékmennyiség hullhat le ilyenkor. Óvjuk ingatlanjainkat, tartsuk tisztán vízelvezető rendszereinket házon belül és kívül is! Csapadékvíz által veszélyeztetett ingatlanokon érdemes homokzsákokat előkészíteni a védekezéshez!

Jánossomorja Város Önkormányzata