Pedagógusi és dolgozói pályákat ismertek el a város a pedagógusnapon. De maga is kapott elismerést: A tankerület vezetője hangsúlyozta, Jánossomorja megyei szinten kiemelkedően sokat tesz iskoláiért.

Az iskola vidám oldalát mutatta meg a város pedagógusnapi ünnepségének műsora, amit az iskola diákjai, tanárai és énekkara adott elő, sokak segítségével, május 31-én, pedagógusnapon. A műsor iskolai viccekkel, kedves életképekkel az iskola családias légkörét emelte ki. Az ünnepelteket, a város oktatás-nevelésben ténykedő pedagógusait, dolgozóit, nyugalmazott pedagógusait Bella Zsolt igazgató és Lőrincz György polgármester is köszöntötte.

A polgármester köszöntőjében rámutatott, a példamutatással, szeretettel sok apró értéket kapnak a diákok a tanároktól, amik aztán sokat segítenek nekik az élet számos területén. Hangsúlyozta, a város ifjúságának megtartása, a kötődés kialakítása már nem ifjúkorban, hanem ötödik osztályos korban kezdődik a legfrissebb eredmények szerint, ami Jánossomorja ifjúsági koncepciójának most folyó aktualizálása is megmutatott. Ezért a fiatalok megtartásában az iskolára is egyre jobban számít a város. Ám az eredményekhez egységes, modern Jánossomorjára van szükség, ahol az összefogás az alapkő. „Önkormányzatunk szeretne egy, már az általános iskolás fiatalokat megmozgató ifjúsági közösséget kialakítani, olyan felnőttek, pedagógusok támogatásával, akik e gyermekeknek már kiskorukban is meghatározóak. És azok is maradnak, életük végéig. Mert sok varázslatos kis apróságot adtak a kezükbe. Amiket majd felnőve elővesznek és rádöbbennek, mennyire emberebbek lettek tőle. Önök ezt a munkát végzik. Most még több felelősséget és még nagyobb összefogást kérek Önöktől. Egyre fontosabb ez a munka, mert egyre fiatalabbaknál kell elkezdeni. Ez a munka pedig csak akkor lehet eredményes, ha egyetértésen, erős közösségen alapul. De csak akkor taníthat a város egységére, összefogására, ha mi magunk is példát mutatunk. Nekünk is egységesnek kell lennünk. Tudnunk kell az értékeinket. Tudnunk kell, hogy ez a mai Jánossomorja egy modern kisváros, amely nem akar lemaradni a lehetőségeiről. Olyan kisváros, amely pályázati sikereket akar elérni, hogy fejlődjön, amely meg akarja mutatni magát, az értékeit az országnak, amely megfelelő infrastruktúrával akarja segíteni a gyerekeket, időseket, amely lehetőségeket akar adni minden korosztálynak. Tudnunk kell az értékeinket. Mert néha nekünk is szükségünk van ezekre a varázserejű apróságokra a tarisznyánkban! Amit talán egy-egy jó tanárunk, óvónőnk, dadusunk mutatott példaként nekünk!”

Az igazgató-alpolgármester és a polgármester ezután díjakat adott át. Köszöntötték Ravaszné Papp Máriát ötven év e szerzett aranydiplomája alkalmából. A nyugdíjba menő pedagógusokat is elismerték, Gulyás Jánosné, Mészáros Gézáné és Németh Lajosné fogadhatta a tapsokat. A kiváló óvodapedagógus elismerést Unger Jánosné vehette át. Kiváló dolgozói díjat ketten vehettek át. A pusztasomorjai óvodában dolgozó dadus, Fehér Lászlóné, illetve az iskola dolgozója, Kiss Tamásné, akiknek odaadó munkáját, gyermekszeretetét, illetve figyelmes segítőkészségét emelték ki. A város kiváló tanítója Nagyné Takács Judit lett. Munkáját az alaposság és a nyitottság jellemzi, ami párosult a diákok és a kollégák megbecsülésével és szeretetével is. Kiváló tanár címet idén Lőrinczné Karácsony Hajnal vehetett át. Az éneket és angolt oktató pedagógus az iskolai és iskolán kívüli közösségi munkákban egyaránt példamutatóan aktív. Számos sikert ért el diákjaival és az énekkarral egyaránt. Az intézmény igazgatóhelyettese, Berta Attiláné pedig az “Év pedagógusa” kitüntetést kapta a Győri Tankerületi Központtól.

Idén jelenlétével tisztelte meg a helyi pedagógusokat a Győri Tankerületi Központ vezetője, Blazovicsné Varga Marianna. Köszöntőjében kiemelte, azért is jött, hogy nyomatékosítsa, Jánossomorja nem engedte el az iskola kezét, nagy erőkkel támogatja az intézményeket az állami irányítás alá vétel ellenére is, ami megyei szinten sem gyakori. Említette a napi beszerzések, javítások átvállalását, segítését, de a fejlesztéseket is. A szentpéteri tagiskola felújítását például több mint 20 millióval támogatta az önkormányzat tavaly, de a nyáron esedékes pályázati beruházás, a központi iskola 205 milliós energetikai korszerűsítése is az önkormányzat érdeme. A megtiszteltetést egy különlegességgel, somorjai mákos rétessel köszönte meg az iskolavezetés.

 

Lőrincz György polgármester beszéde pedagógusnapon:

„Van Önöknél egy marék hamu? Esetleg egy ágacska? Vagy egy síp? Ne gondolkodjanak sokat. Van. És naponta osztanak szét belőle. A magyar népmesék úgy nevelnek, tanítanak minket nemcsak saját kultúránkra, nyelvünkre, hanem emberi értékeinkre is, hogy mi csak ámulva hallgatjuk, nem is vesszük észre, hogy mennyit formált rajtunk egy-egy mese. Érdekes, hogy sok történetben a legkisebb legény kalandjai során jótetteiért kis, semmit mondó ajándékokat kap azoktól, akiken segített. Egy megmentett anyókától egy sípot, egy megitatott madártól ágacskát, egy sovány csikótól hamut. Ezek a semmi kis dolgok, amiket talán a legtöbb mai utazó el is dobna, nos, ezek nagy segítségére lesznek a mese hőseinek a történetek végén, abban, hogy legyőzzék a gonoszt. Mert varázserejűek, mert hívó szavukra segítség érkezik.

Nos, ezért kezdtem beszédemet a kérdésekkel. Önök, bölcsődei, iskolai vagy óvodai pedagógusok, segítők, dolgozók, mind, akik a gyermek nevelésében vagy a tanulásukhoz szükséges feltételek megteremtésében tevékenykednek, ilyen ajándékokat adnak ezeknek a gyerekeknek. Semmi kis apróságokat, amik egyszer csak nagy értékűvé válnak, sokat segítenek a boldogulásban. Varázserejűek. Egy jó szó, egy nevelő mondat, egy fontos tudnivaló, egy apró összefüggés, egy erkölcsi, etikai példa, tartás, kitartás, közösségi munka, önfeláldozás, hazaszeretet, gyengédség vagy épp segítőkészség… Apróságok, mégis az ember minőségének meghatározó jellemvonásai. Számtalan ilyet tesznek a tarisznyába a gyerekek a bölcsődétől az érettségiig vezető úton a családtól, a barátoktól, de nagyon sokat Önöktől, akiket itt ma köszönthetek.

Sokat kell tennünk a fiatalokért. Ezt tudom, ezt tudjuk. Tennünk kell, hogy boldog és könnyebb gyermekkoruk legyen itt, hogy jó közösséget találjanak, lehetőségeket, barátokat és jövőt. Tudjuk, hogy ez Jánossomorja jövőjének záloga. Munkámban egyik szívügyem ez, de az egyik legnehezebb terület is. Sokat foglalkozunk a fiatal korosztállyal, több projektünk ért el sikereket a játszótér-felújítástól a babaköszöntőn, ingyenes oltásokon át a kedvezményes telkekig… Szakemberekkel is konzultálunk, hogy Jánossomorja minél több értékes fiatalját megtarthassa, boldoggá tehesse, és ez által fejlődjön maga is. Nemrég egy ilyen szakértővel beszélgettem, aki érdekes dolgokat mondott. Az elmúlt évtizedekben jórészt a kamaszokat, az ifjúságot kellett, lehetett megfogni, közösségi szellemiséget kialakítani. Erre nálunk is sok példa volt a GyIÉT az Ifjúsági klubon át. Ám mostanra változott a helyzet. A szakértők szerint a közösségi kötődés kialakítását ma már sokkal fiatalabb korban el kell kezdeni. Felgyorsult a világ, kinyíltak a gyerekek, kamaszabbak a kamaszok. Ezzel a változással nekünk is váltanunk kell, és jobban fókuszálni már a fiatalabb korosztályra. Hogy megragadjuk a szívüket és az elméjüket, hogy közösséget teremtsünk számukra itt Jánossomorján!

Kedves Ünnepeltek! Ez komoly kihívás a modern időktől felénk, Önök felé! Önkormányzatunk szeretne egy, már az általános iskolás fiatalokat megmozgató ifjúsági közösséget kialakítani, olyan felnőttek, pedagógusok támogatásával, akik e gyermekeknek már kiskorukban is meghatározóak. És azok is maradnak, életük végéig. Mert sok varázslatos kis apróságot adtak a kezükbe. Amiket majd felnőve elővesznek és rádöbbennek, mennyire emberebbek lettek tőle. Önök ezt a munkát végzik. Most még több felelősséget és még nagyobb összefogást kérek Önöktől. Egyre fontosabb ez a munka, mert egyre fiatalabbaknál kell elkezdeni.

Ez a munka pedig csak akkor lehet eredményes, ha egyetértésen, erős közösségen alapul. De csak akkor taníthat a város egységére, összefogására, ha mi magunk is példát mutatunk. Nekünk is egységesnek kell lennünk. Tudnunk kell az értékeinket. Tudnunk kell, hogy ez a mai Jánossomorja egy modern kisváros, amely nem akar lemaradni a lehetőségeiről. Olyan kisváros, amely pályázati sikereket akar elérni, hogy fejlődjön, amely meg akarja mutatni magát, az értékeit az országnak, amely megfelelő infrastruktúrával akarja segíteni a gyerekeket, időseket, amely lehetőségeket akar adni minden korosztálynak. Tudnunk kell az értékeinket. Mert néha nekünk is szükségünk van ezekre a varázserejű apróságokra a tarisznyánkban! Amit talán egy-egy jó tanárunk, óvónőnk, dadusunk mutatott példaként nekünk! 
Az Önök apró útravalóin múlik Jánossomorja jövője. Tudom, hogy felelősen, jó értékeket bíznak gyerekeinkre. Köszönjük ezt a város teljes lakossága nevében.

 

JTV – HT