• 2023.07.18
  • 14:00
  • Városháza

Tisztelt Képviselő-testületi Tag!

 2023. július 18-án (KEDDEN) 14 ÓRAKOR a Városháza dísztermében rendkívüli képviselő-testületi ülést tartunk, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 14/2017. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
rendelet-tervezet
lakás rendelet 1. melléklet új
lakás rendelet 2. melléklet új 2
lakásrendelet 3. melléklet új
Jánossomorja felhívás 887

 

2. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 21/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása, az integrált településfejlesztési stratégia elfogadása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2-1. HÉSZ módosítása
Előterjesztés
Rendelet-tervezet
SZT-1-6
SZT-1-7
SZT-2
Végső szakmai vélemény-Állami Főépítész Iroda

2-2. ITS elfogadása
Előterjesztés
Janossomorja_ITS-elfogadás-2023-07
GY-306_7_ Jánossomorja_ ITS_tervezet_aláírt-állami főép-záró

 

3. Tájékoztatás a TOP Plusz pályázatokról; kiegészítő forrás biztosítása közbeszerzési eljárásokban

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Beérkezett ajánlatok

 

 4. Döntés a Védőnői Szolgálattal összefüggő kérdésben

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
PAEOK_Jánossomorja
Jánossomorja Védőnői szolgálat eszköz leletár
Másolat – Megallapodas_3_sz_melleklet

 

5. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás tevékenységéről szóló beszámoló

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Előterjesztés
Beszámoló

 

6. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulással összefüggő egyes döntések meghozatala

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

6-1. Egyes MTT érintő döntések
Előterjesztés

6-2. Társulási megállapodás módosítás
Előterjesztés
1. sz. melléklet Társulási Megállapodás egységs sz.

 

 7. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Előterjesztés
Beszámoló 2022

 

8. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás beszámolója

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Előterjesztés
Beszámoló

 

9. Ingatlanügyek

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

9-1. Telekrészlet vásárlási kérelem
Kérelem anonim

9-2. Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem
Előterjesztés
Kérelem kút
NP-003-I_2022_Jánossomorja_2023-Észak

9-3. Kormányablak áthelyezése
Előterjesztés
GYMSVMKH tájékoztatása

9-4. Orvosi rendelő tetőfelújítása
Előterjesztés

 

10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Előterjesztés

 

11. Átcsoportosítás járdaépítésre és új urnafal kialakítására

Előterjesztő:    Bella Zsolt alpolgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

12. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 2/2014. (II.19.) önkormányzati rendelet és a közszolgálati szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Módosított rend. tervezet
Közszolgáltatási szerz. Jánossomorja
Kísérő Jánossomorja

 

13. A díszpolgári cím, valamint a Jánossomorjáért emlékplakett adományozása (zárt ülés)

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 

14. Fellebbezés elbírálása önkormányzati hatósági ügyben (zárt ülés)

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 

Jánossomorja, 2023. július 12.

 

Üdvözlettel:

Lőrincz György
polgármester