• 2021.07.01
  • 07:00
  • Városháza
  1. július 1-jén (csütörtökön) 7 órakor a Városháza üléstermében rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok, előterjesztések:

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

 Előterjesztés
Költségvetési rendelet 2021-1 módosítás

 

2. Jánossomorja Város Környezetvédelmi Programjának (2021-2025) elfogadása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

Környezetvédelmi program – egységes szerkezet
 Környezetvédelmi program – véleményezésre kiküldött

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal szakmai véleménye
Megyei Önkormányzat véleménye

 

3. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

Előterjesztés

Balassi Bálint Nyugdíjas Egyesület
F06 Postagalambsport Civil Társaság
JÁNOSSOMORJA BASEBALL EGYESÜLET
Jánossomorja Művészetoktatásáért Alapítvány
Jánossomorja Sakk Barátok Egyesülete
Jánossomorjai Fúvós Egyesület
Jánossomorjai Független Közéleti Társaság
Jánossomorjai Sportegyesület
Menedék Állatvédő Alapítvány
MOSON-SZÉL Kulturális és Szabadidő Egyesület
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja
Örökség Kulturális Egyesület
Történelmi Forgách-Forgács Leszármazottak Egyesület

 

4. Jánossomorja Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
1. sz. melléklet

 

5. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés

Beszámoló a BBMHK 2020. évi közművelődési tevékenységéről
Szolgáltatási-terv 2021 BBMHK

 

 

6. A helyi Védőnői Szolgálat beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális-és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
Beszámoló a védőnői szolgálat munkájáról

 

7. A Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális-és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
Éves beszámoló
Kérelem

 

8. A Kék Bagoly Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
Kérelem
Szmsz

 

9. A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Előterjesztés
KÖH SzMSz módosítás
1. függelék – Szervezeti ábra a KÖH szervezeti és működési szabályzatához
Újrónafő-vélemény
Várbalog-vélemény

 

10. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2120 hrsz-ú ingatlan ingyenes használata

Mosonszentjános Vadásztársaság kérelme

 

2527 hrsz-ú ingatlan értékesítésének lehetősége

Előterjesztés
Kérelem kiegészítése
Nyilatkozat
Nyilatkozat-2
Szándéknyilatkozat

 

Kérelem – elővásárlási jogról történő lemondás

Adásvételi szerződés
Kérelem-elővásárlási jogról történő lemondás

 

Óvoda u. 14. sz. alatti ingatlan értékesítése

Előterjesztés
Értékbecslés-1113-1-A-6
Ingatlanvásárlási kérelem

 

Tarcsai u. 1. sz. alatti ingatlan hasznosítása

Előterjesztés
Kérelem
Nyilatkozat
Nyilatkozat-2
Tartószerkezeti szakvélemény

 

11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

12. A Renderwind Kft. szándéknyilatkozat kiadás iránti kérelme

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Renerwind Kft. levél
Szándéknyilatkozat

 

13. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 NNÖ hiánypótlás – első
 NNÖ hiánypótlás – második

 

14. Díszpolgári cím adományozása (zárt ülés)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester