• 2019.09.12
  • 07:05
  • Városháza
  1. szeptember 12. napján (csütörtökön) 7:45 órakor a Városháza üléstermében rendkívüli képviselő-testületi ülés lesz.

 

Napirendi pontok, előterjesztések:

1./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztői és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés BursaH. csatlakozás

 

2./ Hozzájáruló nyilatkozat a 1668/27 hrsz-ú ingatlanon történő jelzálogjog bejegyzéséhez

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztői és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat
 Jelzálog jog bejegyzés iránti kérelem