• 2023.11.29
  • 16:00
  • Városháza

Tisztelt Képviselő-testületi Tag!

 

2023. november 29-én (szerdán) 16 órakor a Városháza dísztermében rendes képviselő-testületi ülést tartunk, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

1. A 2024. évi adókoncepció megtárgyalása, a helyi adókról szóló 24/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Adókoncepció

 

2. A Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet beszámolója, szervezeti-és működési szabályzatának módosítása

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés 2023
 VÜMESZ beszámoló-2023
 VÜMESZ szervezeti ábra-2023
 VÜMESZ SZMSZ_2023

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 MUNKATERV 2024_tervezet

 

4. Javaslat a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségén a 2024. évi téli igazgatási szünetek időszakának meghatározására

 Előterjesztő:   dr. Péntek Tímea jegyző

 Javaslat a KÖH…

 

5. A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi beszámolója

Előterjesztő:   dr. Péntek Tímea jegyző

 Előterjesztés
 KÖH beszámoló 2023

 

6. A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás módosítása

ElőterjesztőLőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 KÖH megállapodás kiegészítés 2023

 

7. A 2024. évi illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Illetményalap ör.

 

8. A 2024. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztődr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Jánossomorja 2024 éves terv
 Jánossomorja 2024 kockázatelemzés
 Jánossomorja árajánlat 2024

 

9. A Kék Bagoly Bölcsőde nyitvatartási rendje

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés
 KBB intézményvezető kérelme

 

10.  Ingatlanügyek

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Használati kérelem – JSE szakosztály
 Ingatlanhasználati kérelem
 Rekultív Kft. kérelme

 

11. A 2024. évi városi rendezvénynaptár elfogadása

ElőterjesztőLőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Varosi_rendezvenyek_2024_tervezet

 

12. Az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. beszámolója

ElőterjesztőLőrincz György polgármester

 Előterjesztés

 

13. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2023.11.29

 

14. Egyéb ügyek

 Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester

 KOMA tájékoztatás
 Kérelem
Pm_tajekoztato_okt-nov

 

15. A Képviselő-testület által adományozható „Jánossomorja Város Kiváló Tanára, Zenetanára, Tanítója, Óvónője”, „Az oktatási intézmény kiváló dolgozója”, „Jánossomorja Város Sportdíja”, „Jánossomorja Város Kiváló Tanulója díj alapításáról szóló 5/2017 (IV.6.) önkormányzati rendelete alapján Jánossomorja Város Év Sportdíja adományozása (zárt ülés)

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 

Jánossomorja, 2023. november 21.

 

 

Üdvözlettel:

Lőrincz György s.k.
polgármester