• 2023.10.25
  • 16:00
  • Városháza

Tisztelt Képviselő-testületi Tag!

2023. október 25-én (szerdán) 16 órakor a Városháza dísztermében rendes képviselő-testületi ülést tartunk, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1. A Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság, Jánossomorjai Polgárőrség, Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a Mosonmagyaróvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Jánossomorjai ÖTE beszámolója

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 JPE beszámolója
 ÖTE beszámolója
 Rendőrség beszámolója
 Tűzoltóság beszámolója

 

2. Az AQUA Kft. beszámolója

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Beszámoló 2023. I. félév

 

3. A Kék Bagoly Bölcsőde szervezeti-és működési szabályzatának módosítása

ElőterjesztőLőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés
Intézményvezető kérése
 SZMSZ – bölcsőde 20233. október 1

 

4. Jánossomorja Város köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetének véleményezése

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Köztisztasági ör. tervezet

 

5. A helyi választási bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása

Előterjesztő:   dr. Péntek Tímea Helyi Választási Iroda vezetője

Előterjesztés

 

 6. Ingatlanügyek

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Ingatlanhasználati kérelm
TRSZ
Terület lehatárolás-1
Utak jelölése-1

 

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés

 

8. Egyéb ügyek

Előterjesztő:   Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 BBMH intézményvezetőjének kérelme
 Felmondás – dr. Pall Viktória
 GYMSVMKH tájékoztatása
 Magyar Közút Nonprofit Zrt. válasza
 Pm_tajekoztato_szept_okt

 

9. Az önkormányzati bérlakásokra kiírt pályázatok elbírálása

 ElőterjesztőLőrincz György polgármester

 

Jánossomorja, 2023. október 19.

 

 

Üdvözlettel:

Lőrincz György s.k.
polgármester