• 2023.05.17
  • 15:00
  • Városháza

Tisztelt Képviselő-testületi Tag!

2023. május 17-én (szerda) 15 ÓRAKOR a Városháza tárgyalójában képviselő-testületi ülést tartunk, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta:  Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
Család-Gyermekjóléti Szolgálat beszámoló
Család-és Gyermekjóléti Szolgálat beszámoló II.
Gyermekvédelmi beszámoló Jánossomorja

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta:  állandó bizottságok

Költségvetési rendelet előterjesztése 2022.12.31.
rendelet-tervezet
Melléklet

 

 3. Az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta:  állandó bizottságok

2022. évi költségvetés végrehajtása előterjesztése
rendelet-tervezet-zárszámadás
Melléklet_egyben

 

Nyilatkozatok

Nyilatkozat B.B.M.H
 Nyilatkozat Kék Bagoly Bölcsőde
Nyilatkozat KÖH
Nyilatkozat Óvoda
Nyilatkozat VÜMESZ

 

Civil szervezetek támogatása elszámolás

Előterjesztés 2022 civilek
1. sz. mell. Kt. által pályázat útján nyújtott támogatások
2. sz. mell. Kt. által egyedi kérelem útján nyújtott nagyösszegű támogatások
3. sz. mell. Pm. által egyedi kérelem útján nyújtott támogatások

 

 4. A 2022. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése

Előterjesztő:dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
belső ellenőri jelentés

 

5. Beszámoló a helyi adóztatás helyzetéről

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2022. évi beszámoló

 

6. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
rendelet-tervezet

 

7. Egyes önkormányzati rendeletek szociális vetítési alappal összefüggő módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
Rendelet-tervezet

 

8. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 14/2017. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:  Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
Rendelet-tervezet

 

9. Döntés a településrendezéssel kapcsolatos kérdésekben

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

ITS módosítás-2023_Jánossomorja_véleményezési szakasz lezárása-határozat-előterjesztés-2023-04-
Feljegyzés lakossági fórumról-2023-01-12-its és kerékpárút

TT-22317_Jánossomorja_véleményezési szakasz lezárása 2.-2023-05-15

 

10. A 2023. évi közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
1. sz. melléklet Jánossomorja Önkormányzat Közbeszerzési terv 2023_MÓD

 

11. A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

2022. évi beszámoló
Beszámoló kiegészítő melléklete
Független könyvizsgálói jelentés
Kuratóriumi jkv.
Nyilatkozat
Teljességi nyilatkozat

 

12. A Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
Beszámoló

 

13. A nyári táborok étkezési díjának megállapítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 

14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2023.05.17.

 

15. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés-MVH Zrt.
MVH Zrt tájékoztató levele az MFP-vel kapcsolatban
Nyilatkozat minta
mell. Adatlap a M FP keretében felajánlott ingatlanok összesítő listájáról
0390_9-2594
0392
1671 és 1673
2410_1
2600

Előterjesztés
Jánossomorja- 754-18 hrsz

 

16. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Pm_tajekoztato_aprilis_majus

 

17. A Jánossomorja Város Év Tanára, Zenetanára, Tanítója, Óvónője, az oktatási intézmény kiváló dolgozója díj, Jánossomorja Város Pedagógus Életműdíj adományozására, Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása (zárt ülés)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 

Jánossomorja, 2023. május 11.

 

Üdvözlettel:

Lőrincz György
polgármester