• 2022.09.07
  • 16:00
  • Városháza

2022. szeptember 7-én (szerdán) 16 órakor a Városháza tárgyalójában képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok, előterjesztések:

1. Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

 Előterjesztés
2022.06.30. féléves beszámoló

 

2. Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
 Rendelet-tervezet
 GYMSM Önk. állásfoglalása
 GYMSMKH szakmai véleménye

 

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Rendelet-tervezet
Rendelet-tervezet-GYMSMKH vélemény szerint módosítva

 

4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 11/2013. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Rendelet-tervezet
GYMSMKH véleménye

 

5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Rendelet tervezet

 

6. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés
Társulási megállapodás egységes

 

7. A vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2023-2037. évi Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
AQUA Kft. levele

Tájékoztatás Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban (2)

Előlap
2023 Beruházások összefoglaló táblázata Jánossomorja szv
2023 Beruházások összefoglaló táblázata Móvár-JS víz
2023 Jánossomorja szennyvíz beruházás
2023 Jánossomorja szennyvíz felújítás összefoglaló táblázat
2023 Jánossomorja szennyvíz felújítás
2023 Mosonmagyaróvár víz beruházás
2023 Mosonmagyaróvár víz felújítás összefoglaló táblázat
2023 Mosonmagyaróvár víz felújítás

Hanságliget GFT
Előlap
2023 Beruházások összefoglaló táblázata Hanságliget víz
2023 Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata Hanságliget
2023 Hanságliget víz beruházás elmaradása nyilatkozat
2023 Hanságliget víz beruházás
2023 Hanságliget víz felújítás

 

8. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Előterjesztés
Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója

 

9. Az MVM Energiakereskedelmi Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Előterjesztés
Jánossomorja_2021_MVM ÖKO_Beszámoló_20220630

 

10. Egyedi pénzbeli támogatás iránti kérelmek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés
Kérelem

 

11. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
Tajekoztato-Onkormanyzatoknak-2023
Csatlakozasi-nyilatkozat-2023
ASZF-2023

 

12. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2022.09.07

 

13. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Kérelem visszavásárlás iránt
Kérelem-anonim

Településrendezési szerződés jóváhagyása
Előterjesztés
Szerződéstervezet

 

14. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Köszönetnyilvánítás

Előterjesztés
 HEP Jánossomorja FV_2022