• 2022.05.18
  • 15:30
  • Városháza

2022. május 18-án (szerda) 15 óra 30 perckor a Városháza tárgyalójában képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok, előterjesztések:

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatról szóló 11/2015. (X.5.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
Rendelet-tervezet

 

2. A Humánpolitikai Bizottság összetételének módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 Nyilatkozat

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

 Előterjesztés
 Költségvetési rendelet 2021.12.31.
 Rendelet-tervezet

 

4. Az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

Előterjesztés
 Rendelet-tervezet
 Zárszámadási rendelet 2021.

 Előterjesztés 2021 civilek
 1. sz. mell. Kt. által pályázat útján nyújtott támogatások
 2. sz. mell. Nagyösszegű egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások
 3. sz. mell. Kt. egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások

  Nyilatkozatok

 

5. A 2021. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Éves összefoglaló jelentés

 

6. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2021. évi beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Beszámoló az MTT munkájáról 2021

 

7. A helyi adóztatásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2021. évi beszámoló

 

8. A gyermekjóléti és családsegítő szolgálat, valamint a gyámügyi igazgatás munkájáról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
gyermekvédelmi beszámoló Jánossomorja 2021-módosított
CSGYK beszámoló
CSGY beszámoló melléklete

 

9. A Kék Bagoly bölcsőde beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
beszámoló 2021

 

10. A Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés
JKK beszámolója
JKK jegyzőkönyv
JKK közhasznúsági jelentés

 

11. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

12. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Előterjesztés – átcsoportosítás

Előterjesztés Közművelődési megállapodás
JKK közművelődési megállapodás 2022
Kérelem – JKK

Előterjesztés TOP_Plusz pályázat belterületi utakra

Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_es_atrohazott_05

 

13. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Kérelem

 

14. A Kiváló Tanító, Kiváló Tanár, Kiváló Óvónő, Oktatási Intézmény Kiváló Dolgozója cím adományozására érkezett javaslatok megtárgyalása (zárt ülés)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 

15. A Jánossomorja Kiváló Tanulója cím adományozása (zárt ülés)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság