• 2021.11.24
  • 16:00
  • Városháza

2021. november 24-én (szerdán) 16 órakor a Városháza tárgyalójában képviselő-testületi ülés lesz.

 

Napirendi pontok, előterjesztések:

 

1. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója

 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Forgalomképes ingatlanok
 Forgalomképtelen ingatlanok
 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

 

3. A 2022. évi illetményalap megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés, rendelet-tervezet

 

4. Jánossomorja Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 

5. A Kék Bagoly Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés
 szakmai program 2022 től
 SZMSZ

 

6. A Kék Bagoly Bölcsőde nyitvatartási rendje

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés
 Intézményvezető kérelme

 

7. A helyi adórendelet felülvizsgálata, adókoncepció elfogadása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Adókoncepció – Jánossomorja 2022

 

8. A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására és fenntartására vonatkozó megállapodás kiegészítése

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

KÖH megállapodás kiegészítés 2022

 

9. Javaslat a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségén téli igazgatási szünetek időszakának meghatározására

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző

KÖH igazgatási szünet

 

10. A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
KÖH beszámoló 2021

 

11. A Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 VÜMESZ beszámoló-2021_aláírt

 

12. A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Nagytérségi beszámoló

 

13. A 2022. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Jánossomorja 2022 éves terv
 Jánossomorja 2022 kockázatelemzés

 

14. Az AQUA Kft. belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Belső ellenőrzési terv 2022.

 

15. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján beérkezett egyedi támogatási kérelem elbírálása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 Előterjesztés
 Jánossomorjai Sportegyesület II

 

16. Jánossomorja Város Önkormányzata 2022. évi munkatervének és rendezvénynaptárának elfogadása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 MUNKATERV 2022
 Városi_rendezvények_2022_tervezet

 

17. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Elővásárlási jogról lemondás

 Adásvételi szerződés

Megállapodás

 Előterjesztés
 Megallapodas_tervezet_megkuldese
 Miraplast Kft. kérelme

Szent István u. 11.

 Előterjesztés Szent István u. 11.
 ortofoto-Szent-István-11
 Tartószerkezeti Szakvélemény
 térkép-Szent-István-11

 

18. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

KOMA tájékoztató

 KOMA_Bella Zsolt
 KOMA_Maglódi Zsolt

Művház int. finanszírozás biztosítása

 Előterjesztés

MVM válasza

 MVM válasz

Német Nemzetiségi Önkormányzat Jánossomorja

 Előterjesztés
NNÖ tájékoztatás, kérelem

Eon válasza

eon_valasza

 

Wolf Pál Péter levele

Wolf Pál Péter levele

 

Bringapark pályázat

Előterjesztés Országos Bringapark Pályázat
Országos Bringapark Program_2022
1. sz. melléklet_műszaki leírás_2022._pumpapálya