• 2021.09.15
  • 15:00
  • Városháza

2021. szeptember 15-én (szerdán) 15 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

 

Napirendi pontok, előterjesztések:

1. Az Anubisz Kft. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Jánossomorja beszámoló

 

2. Az AQUA Kft. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Jánossomorja 2021.I.félév beszámoló

 

3. A vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2022-2036. évi Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 Tájékoztatás Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatban

 2021 Beruházások összefoglaló táblázata Móvár – Js. víz
 2021 Jánossomorja szennyvíz felújítás
 2021 Jánossomorja szennyvíz felújítás
 2021 Mosonmagyaróvár víz beruházás
 2022 Beruházások összefoglaló táblázata Hanságliget víz
 2022 Beruházások összefoglaló táblázata Jánossomorja szv
 2022 Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata Hanságliget
 2022 Hanságliget víz beruházás elmaradása nyilatkozat
 2022 Hanságliget víz beruházás
 2022 Hanságliget víz felújítás
 2022 Jánossomorja szennyvíz beruházás
 2022 Mosonmagyaróvár víz felújítás táblázat
 2022 Mosonmagyaróvár víz felújítás

 

4. Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 Előterjesztés

 

5. Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés

 1. sz. melléklet
 2. sz. melléklet
 3. sz. melléklet
 Adatalap-licit

 

6. Az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 Előterjesztés
 I. félévi beszámoló Jánossomorja 2021

 

7. A Győri Tankerületi Központ és Jánossomorja Város Önkormányzata közötti ingyenes használati szerződés módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 Ingyenes használati szerződés módosítása III_Jánossomorja_20210906

 

8. A Kék Bagoly Bölcsőde bölcsődevezető (magasabb vezető) álláshelyére pályázat kiírása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális-és Egészségügyi Bizottság

 Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása

 

9. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás elnökének beszámolója a tagok felé a Társulás 2020-as évi tevékenységéről

Előterjesztő: Lőrincz György Polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés

 

10. A Hospice Segítő Kéz Alapítvány támogatásának lehetősége

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális-és Egészségügyi Bizottság

 Hospice Ház támogatása

 

11. A Karolina Kórház-és Rendelőintézet támogatásának lehetősége a Mosonmagyaróvár Térségi Társuláson keresztül

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés – Karolina Kórház

 

12. A Mosonmagyaróvári Térségi Társulás beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés

 

13. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Hanságliget-Kápolna ingyenes használat

 Előterjesztés – JSE

 Előterjesztés – Lajta-Hanság Zrt.
 Térítés nélküli ingatlan átadásáról szóló megállapodás

 Előterjesztés – Sarok köz
 Kérelem
 Sarok köz 3.

 Előterjesztés – Szőlőskert utcai telkek

 

14. Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című pályázati felhívásra pályázat benyújtása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 

15. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális-és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés
 Altalanos-szerzodesi-feltetelek
 Altalanos-tajekoztato
 Csatlakozasi-nyilatkozat
 Utemterv

 

16. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

17. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Szennyvízcsatorna kérelem
 Előző Kt. döntés

 Természeti értékek
 Helyszínrajz