• 2020.10.21
  • 16:00
  • Városháza

2020. október 21-én (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok, előterjesztések:

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásról és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2017 (IV.15) számú önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés

 

2. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
1. sz. melléklet vagyonkezelt ingatlanok (TM 2.sz. melléklete)
2. sz. melléklet Társulási Megállapodás egységs sz

 

3. Az E-ON Áramhálózati Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés

 

4. A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 A Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója

 

5. Az AQUA Szolgáltató Kft. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Beszámoló a gazdálkodásról
 Üzleti jelentés

 

6. Állami tulajdonban lévő ingóságok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés konténerek ingyenes tulajdonba adása

 

7. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés 1736-1
 Dózsa Gy. u. 28-a, 28-b
 Dózsa Gy. u.

 Előterjesztés 2168
 Tartószerkezeti Szakvélemény (Jánossomorja , Tarcsai u 1 ) per a

 Előterjesztés 2527
 Szándéknyilatkozat

 Előterjesztés 4203
 Értékbecslés – 9241 Jánossomorja Hrsz 4203
 Kérelem

 

8. Az Idősek Klubja beruházáshoz többletforrás biztosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés Idősek Klubja többletforrás biztosítása

 

9. Szándéknyilatkozat kiadása szélerőműpark létesítéssel kapcsolatban

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 SZÁNDÉKNYILATKOZAT_Jánossomorja_2020_09_22

 

10. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Jánossomorja_Önk._tájékoztatás_bejelentésre_2020.10.02
 Pályázati lehetőség
 Pm_atruhazott_tajekoztato_20_szeptember
 Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_szeptember
 Pályázati kiírás települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020