• 2020.09.09
  • 16:00
  • Városháza
  1. szeptember 9-én (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok, előterjesztések:

 

1. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 11/2016 (X.25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 Alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 112016 (X.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

2. A helyi adókról szóló 24/2015 (XII.1.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Helyi adókról szóló ör. módosítása

 

3. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 14/2017. (VII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés – lakásrendelet módosítás

 

4. Az önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámoló

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 2020.06.30. beszámoló előterjesztése
 2020.06.30. féléves beszámoló

 

5. 2019. évi adóztatásról szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés 2019. évi adóztatási tevékenység

 

6. A vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés AQUA gördülő fejl-i terv

 AQUA Kft. megkeresése

 2021 Beruházások összefoglaló táblázata Hanságliget víz_
 2021 Beruházások összefoglaló táblázata Jánossomorja szv_
 2021 Beruházások összefoglaló táblázata Móvár – Js. víz_
 2021 Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata Hanságliget_
 2021 Hanságliget víz beruházás elmaradása nyilatkozat_
 2021 Hanságliget víz beruházás_
 2021 Hanságliget víz felújítás_
 2021 Jánossomorja szennyvíz beruházás_
 2021 Jánossomorja szennyvíz felújítás_
 2021 Jánossomorja szennyvíz felújítás_táblázat
 2021 Mosonmagyaróvár víz beruházás_
 2021 Mosonmagyaróvár víz felújítás_ táblázat
 2021 Mosonmagyaróvár víz felújítás_

 

7. A Szőlőskert utca vízi közmű átadás-átvételi jegyzőkönyve

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés – Szőlőskert utca vízi közmű átadásáról
 Víziközmű átadás-átvételi jkv. Jánossomorja 2020

 

8. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 BBMH alapító okirat módosítása – előterjesztés
 Egységes szerkezetű alapító okirat
 Módosító okirat – BMMH

 

9. Jánossomorja városlogó és szlogen elfogadása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés – városlogó és szlogen
 2020-08-17-Jánossomorja városlogó tervezés bemutató – Brand Bar

 

10. Az ANUBISZ Temetkezési Kft. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés – Anubisz beszámoló
 2020. Jánossomorja beszámoló-Anubisz Kft.
 Beszámoló kiegészítése

 

11. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés – Magyar Közút Nonprofit Zrt
 Beszámoló – MK ZRt

 

12. Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés – NKM
 Beszámoló_Jánossomorja_2020 NKM

 

13. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés BursaH. csatlakozás

 

14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

15. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Fogorvosi feladatok ellátása

 Előterjesztés KÖH
KÖH megállapodás kiegészítés 2020

 Előterjesztés előrehozott villamosenergia-beszerzés
 Jánossomorja Város Önkormányzata_2020.Sourcing_Villamos_energia_kozbesz_ajanlat

  Pm_atruhazott_tajekoztato_03_augusztus
  Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_augusztus

16. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Lakossági kérelem – Sírhely

 

17. Az önkormányzati bérlakásokra kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális és Egészségügyi Bizottság

 

18. A Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezető álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság