• 2020.07.08
  • 07:00
  • Városháza

2020. július 8-án (szerdán) 7 óra 30 perckor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

 

Napirendi pontok, előterjesztések:

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelete módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 Költségvetési rendelet előterjesztése
 2019.12.31. rend.mód.melléklete

 

2. Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 2019. évi költségvetés végrehajtása előterjesztése
2019.12.31. beszámoló
 2020. költségvetés végrehajtása csak rendelet

 

3. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020 (II.12.) önkormányzati rendelete módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 2020.05. költv.rend.mód. előterjesztése
 2020.05. rendelet mód. mell.

 

4. Fiatalok életkezdési támogatásának önkormányzati kiegészítésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Melléklet

 

5. 2019. évi belső ellenőrzési beszámoló megállapításainak ismertetése

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Jánossomorja 2019 éves Összefoglaló jelentés

 

6. Településrendezési eszközök szokásos éves felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

 

7. Civil szervezetek 2019. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés 2019
 1. sz. mell. Kt. által pályázat útján nyújtott támogatások
2. sz. mell. Humánpolitikai Biz. által pályázat útján nyújtott támogatások
 3. sz. mell. Kt. egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások
 4. sz. mell. Polgármester egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások

 

8. Pályázat kiírása a Jánossomorjai Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) álláshelyére

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés VÜMESZ magasabb vezető

 

9. Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
Beszámoló a 2019. évi tevékenységről
2019. évi egyszerűsítet beszámoló, közhasznúsági melléklet
Független könyvvizsgálói jelentés
Kiegészítő melléklet
Nyilatkozat
Teljességi nyilatkozat

 

10. A helyi Védőnői szolgálat beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális- és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés beszámoló
 Védőnői szolgálat beszámolója a 2019. évi munkájáról.

 

11. A Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális-és Egészségügyi Bizottság

Előterjesztés
 Beszámoló KékBagolyBölcsőde

 

12. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Miraplast Kft. kérelme
Lakossági kérelem

 

13. A Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézményfenntartó Társulás beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

Aranykapu Int. Fenntartó T. beszámolója

 

14. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális-és Egészségügyi Bizottság

Beszámoló MTT munkájáról 2019

 

15. A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás 2019. évi maradvány felhasználása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés_MTT 2019. évi hozzájárulás

 

16. Egyéb ügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai bizottság

Kamerarendszer – együttműködési megállapodás
Pm_atruhazott_tajekoztato_02_julius
Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_julius