• 2019.08.28
  • 16:00
  • Városháza

2019. augusztus 28. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok, előterjesztések:

1./ Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztői és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés 6 hrsz-ú ingatlan közművesítése

 Előterjesztés 4385 és 4387 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 4385 hrsz.-ú ingatlan szakértői értékbecslés
 4387 hrsz.-ú ingatlan szakértői értékbecslés

 Előterjesztés SFS kérelme
 SFS kérelme

 

2./ Az önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámoló

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 2019.06.30. beszámoló előterjesztése
 2019.06.30. beszámoló

 

3./ A helyi választási bizottság tagjainak/póttagjainak megválasztása

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző

 ElőterjesztésHVB tagok választása

 

4./ A Kék Bagoly Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadása, Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés szakmai program-szmsz módosítás
 Kísérő levél – szakmai program
 szakmai program 2019-2022
 szmsz_új

 

5./ Jánossomorjai Aranykapu Óvoda kérelme

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 Kérelem

 

6./ Vízi-közművek felújítására, pótlására és beruházására vonatkozó 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv készítése, jóváhagyása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés AQUA gördülő fejl-i terv
 Kísérőlevél

 Tájékoztatás pm_víziközmű_952
 Tájékoztatás_1 melléklet_952
 Tájékoztatás_2 melléklet_952

 2020 Hanságliget víz beruházás elmaradása nyilatkozat
 2020 Hanságliget víz beruházás
 2020 Hanságliget víz felújítás
 2020 Jánossomorja szennyvíz beruházás
 2020 Jánossomorja szennyvíz felújítás
 2020 Mosonmagyaróvár víz beruházás
 2020 Mosonmagyaróvár víz felújítás

 2020 Beruházások összefoglaló táblázata Hanságliget víz
 2020 Beruházások összefoglaló táblázata Jánossomorja szv
 2020 Beruházások összefoglaló táblázata Móvár – Js. víz
 2020 Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata Hanságliget
 2020 Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata Jánossomorja szv
 2020 Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata Móvár – Js. víz

 

7./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

8./ Egyebek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Hanság Biogáz Termelő Kft.
 Önkéntes Tűzöltó Egyesület kérelme
 Pm_atruhazott_tajekoztato
 Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_201908