• 2019.05.29
  • 16:00
  • Városháza

2019. május 29. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok, előterjesztések:

1./ A Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális-és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés
 Kék Bagoly Bölcsőde beszámolója

 

2./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális-és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés
 1. sz. melléklet Család-és Gyermekjóléti Központ beszámolója
 2. sz. melléklet gyermekvédelmi beszámoló

 

3./ 1/2019. (II.13.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről – módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

 Előterjesztés
 2019.évi költségvetés mód. május

 

4./ A Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztői és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 

5./ 2020 Trianon helyi emlékévvé nyilvánítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés

 

6./ A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. éves elszámolása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 

7./ Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 Társulási Megállapodás egységs sz.
 1. sz. melléklet Tárgyi eszköz lista 2019.01.01. (2)
 2. sz. melléklet vagyonkezelt ingatlanok (TM 2.sz. melléklete) (2)

 

8./ A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Beszámoló MTT munkájáról 2018

 

9./ Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Geszterédi Piac Kft. kérelme
 kérelem

 

10./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

11./ Egyebek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés – JKK beszámoló
 Beszámoló
 Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója

 Kérelem – Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány
 Kiegészítés

 Pm_atruhazott_tajekoztato
 Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_201905

 

12./ Döntés a Fiatalok Lakóházában történő elhelyezésről

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester