• 2019.04.24
  • 16:00
  • Városháza

2019. április 24. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

Napirendi pontok, előterjesztések:

1./ Kiváló Tanár, Tanító, Óvodapedagógus, Dolgozó, Tanuló cím adományozása
(ZÁRT ÜLÉS)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 

2./ Egyebek

 Jánossomorjai Református Egyházközség kérelme
lakossági kérelem
Pm_atruhazott_tajekoztato
Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_201904

 

3./ Az 1/2018. (II. 14.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről – módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

Költségvetési rendelet mód.2018.12.31
2018.12.31. rendelet mód.mellékletek

 

4./ Jánossomorja Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: állandó bizottságok

2018. évi költségvetés végrehajtása
2018.12.31. zárszámadás mellékletei
Belső ellenőri jelentés

Bizottság által véleményezett, módosított:

2018. évi költségvetés végrehajtása pübiz jav.alapján
2018.12.31. zárszámadás mellékletei pü.biz. javaslata alapján

 

5./ A 2018. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
Jánossomorja 2018. éves összefoglaló jelentés

 

6./ A 2018. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés 2018. évi adóztatási tevékenység beszámoló

 

7./ Civil szervezetek 2018. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés 2018
1. sz. melléklet Kt. által pályázat útján nyújtott támogatások
2. sz. melléklet Humánpolitikai Biz. által pályázat útján nyújtott támogatások
3. sz. melléklet Kt. egyedi kérelem (évközbeni) alapján nyújtott támogatások
4. sz. melléklet Polgármester egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások

 

8./ A Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

kérelem

 

9./ Az Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör kérelme

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

kérelem

 

10./ Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Lakossági kérelem

 

11./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról