• 2019.02.13
  • 16:00
  • Városháza

2019. február 13. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

 

Napirendi pontok, előterjesztések:

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 Előterjesztés – pü.biz javaslata alapján
 Költségvetési rendelet mellékletei pü. biz javaslata alapján

 Előterjesztés – eredeti
 Költségvetési rendelet mellékletei – eredeti

 Feljegyzés Humánpolitikai Bizottság 2019.02.05
 Feljegyzés Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
 Feljegyzés_Szociális és Egészségügyi Bizottság 2019. 02. 06

 

2. A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója és munkaterve

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés beszámoló és munkaterv BBMH
 Beszámoló
 Munkaterv

 

3. Villamos energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Eloterjesztes+hatarozat_villamos_kozbeszerzes_CSOPORT

 Jánossomorja VÖ_Tagfenntartási nyilatkozat
 Sourcing_esettanulmanyok_onkormanyzatoknak_2019H1
 Gesztori nyilatkozat_Móvár_áram_2020-2021
 Sourcing_Kft – Villamos energia közbeszerzés_2019 01 28
 Jánossomorja VÖ 2019.Sourcing villamosenergia-szerzodes_FIX_kozbeszerz..

 

4. Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális-és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés térítési díjak

 

5. A polgármester szabadságának ütemezése

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Polgármester szabadságának ütemezése_

 

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

7. Egyebek

 Előterjesztés – Közbeszerzési terv 2019
 Közbeszerzési terv – 2019

 Pályázati felhívás

 Molnár Gábor törlése a közartozásmentes adatbázisból

 Pm_atruhazott_tajekoztato

 

8. Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés 196 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 Neuberger Krisztián kérelme
 Szakértői értékbecslés

 

9. Hozzájáruló nyilatkozat a 1668/23. hrsz.-ú ingatlanon történő jelzálogjog bejegyzéséhez

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 

10. A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester