• 2018.11.28
  • 16:00
  • Városháza

2018. november 28. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

 

Napirendi pontok, előterjesztések:

 

1./ Jánossomorja Város településrendezési eszközei módosítása, Államigazgatási véleményezés kiértékelése

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Dokumentáció
 Tervlapok

 

2./ Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 12.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

Előterjesztés Szmsz módosítás

 

3./ A helyi adókról szóló 24/2015. (XI. 25.) rendelet felülvizsgálata, az adókoncepció megtárgyalása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 

4./ Beszámoló a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal működéséről

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 KÖH beszámoló 2018

 

5./ A Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet 2018. évi beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 VÜMESZ_beszámoló_2018

 

6./ A 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 Jánossomorja 2019 éves terv
 Jánossomorja 2019 kockázatelemzés dokumentumai
 Jánossomorja Árajánlat 2019

 

7./ Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 279-1 hrsz-ú ingatlan értékesítése_
 1637-1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése_
 Móricz zs. u. mögötti telkek értékesítése

 

8./ Téli szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a 2018/2019-es tanévben

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
Szociális-és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés

 

9./ Jánossomorja Város Önkormányzatának 2019. évi munkaterve

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 MUNKATERV 2019_tervezet

 

10./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

11./ Győri Tankerületi Központ intézményvezetői pályázat véleményezése

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 Győri Tankerületi Központ pályázat véleményezése

 

12./ Egyebek

 Jánossomorja-Tanoda támogatási kérelem
 Jánossomorja_Város_2019_évi_főbb_rendezvényei_programjai
 Jánossomorja_közbizt_referens_versenyeredmenye
 Pm_atruhazott_tajekoztato_2018011
 Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_201811

 

13./ Önkormányzati bérlakásra kiírt pályázat elbírálása (zárt)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális-és Egészségügyi Bizottság

 

14./ A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása (zárt)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester