• 2018.09.12
  • 16:00
  • Városháza

2018. szeptember 12. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

 

Napirendi pontok, előterjesztések:

 

1./ NKM Észak – Dél Földgázhálózati Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Beszámoló_Jánossomorja_2018

 

2./ Magyar Közút Nonprofit Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Beszámoló_Jánossomorja_2018

 

3./ 1/2018. (II.14.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről – módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 Előterjesztés
 2018.évi költségvetés mód. 06.30.
 Költségvetési rendelet

 

4./ Az önkormányzat 2018. I. féléves gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámoló

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 Előterjesztés
 2018.06.30. beszámoló

 

5./ Közterület elnevezése

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 Hiteles térképmásolat 1668_1
 Javaslat

 

6./ Mosonmagyaróvári Térség Társulás – csatlakozási szándék

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés Feketeerdő csatlakozási sz. elfogadás
 Előterjesztés Hédervár csatlakozási sz. elfogadása
 Előterjesztés Károlyháza csatlakozási sz. elfogadása

 

7./ Hospice Ház kérelme

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés
 1. melléklet HOSPICE HÁZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE
 2. melléklet Jegyzőkönyv 2018.07.03. MTT Tanácsülés
 3. melléklet támogatás településekre

 

8./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális-és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés

 

9./ Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés – 1637-1 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 Kérelem – 1637-1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

 Előterjesztés – 2531 hrsz-ú ingatlan értékesítésének lehetősége
 Kérelem
 Jsomorja szabályozási terv
 Jsomorja_alaptérkép_180730

 Előterjesztés – CsobbanÁsz Kft. kérelme
 Kérelem
 Uszoda határozatlan idejű BÉRLETI SZERZŐDÉS

 

10./ Egyebek

 Járdafelújítás
 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság levele
 Jánossomorja Sakk Barátok Egyesületének kérelme
 Jánossomorjai Keresztelő Szent János Plébánia támogatási kérelme
 Tankerület levele
 Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_201809
 Pm_atruhazott_tajekoztato_201809