• 2018.04.25
  • 16:00
  • Városháza
  1. április 25. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

 

Napirendi pontok, előterjesztések:

 

1./ Az 1/2017. (II. 15.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről – módosítása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta:  állandó bizottságok

 Költségvetési rendelet előterjesztése

 2017.12.31. rendelet módosítása

 

 

2./ Jánossomorja Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta:  állandó bizottságok

 2017. költségvetés végrehajtása

 2017.12.31. zárszámadás mellékletei

 Belső ell. jelentés2018 03 Jánossomorja 2017 évi beszámoló

 Belső ell.jelentésJánossomorja 2017 évi beszámoló

 

 

3./ 1/2018. (II. 14.) rendelet – Jánossomorja Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről – módosítása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta:  állandó bizottságok

 Költségvetési rendelet előterjesztése

 2018.évi költségvetés mód. április

 

 

4./ A 2017. évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentés jóváhagyása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta:  Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 Jánossomorja 2017 éves Összefoglaló jelentés

 

 

5./ A 2017. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámoló

Előterjesztő:    dr. Péntek Tímea jegyző

Megtárgyalta:  Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés 2017. évi adóztatás

 

 

6./ Döntés a Fiatalok Lakóházában történő elhelyezésről

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Döntés a Fiatalok Lakóházában történő elhelyezésről

 Fiatalok lakóháza összefoglaló táblázat 2018. április 25.

 kérelem

 

 

7./ Civil szervezetek 2017. évi pályázati úton elnyert támogatásainak elszámolása, beszámolóinak elfogadása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta:  Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés 2017

 Évközbeni KT döntések táblázata

 Kisösszegű pályázati támogatások táblázata

 Nagyösszegű támogatások táblázata

 Polgámesteri támogatások táblázat

 

 

8./ Ingatlanügyek

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta:  Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 Theiler Frigyes kérelme

 

 

9./ Pályázati lehetőség

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta:  Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés BM pályázat

 

 

10./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

11./ Egyebek

 Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány beszámolója

 Egyszerűsített beszámoló

 Kiegészítő melléklet

 Független könyvvizsgálói jelentés

 

 

 1. Köztartozásmentes adatbázis

 2. Köztartozásmentes adatbázis

 Körzeti Ált. Isk. Szülői Szervezetének levele

 Pm_atruhazott_tajekoztato_201804

 

 

12./ Kiváló Tanár, Óvónő, Dolgozó, Tanuló cím adományozása (ZÁRT ÜLÉS)

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta:  Humánpolitikai Bizottság