• 2018.03.28
  • 16:00
  • Városháza
  1. március 28. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

 

 

Napirend:

 

1./ Intézményi térítési díjak felülvizsgálata

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, Szociális- és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés térítési díjakról

 

 

2./ A 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati vagyonrendelet módosítása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés vagyonrendelet módosítása

 

3./ Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet alapján kiírt pályázatok elbírálása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 Előterjesztés

 Pályázati támogatások elbírálásához

 Balassi Bálint Nyugdíjas Klub Civil Társaság

 GÁLA Horgász Egyesület

 I. Sz. Általános Iskoláért Alapítvány

 Jánossomorja Baseball Egyesület

 Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

 Jánossomorja Művészetoktatásért Alapítvány

 Jánossomorja Polgárőr Egyesület

 Jánossomorja Sakk Barátok Egyesülete

 Jánossomorjai Fúvós Egyesület

 Jánossomorjai Független Közéleti Társaság

 Jánossomorjai Sportegyesület

 MOSON-SZÉL Kulturális és Szabadidő Egyesület

 Mosonszentpéteri Iskoláért Alapítvány

 Önkéntes Tűzoltó Egyesület Jánossomorja

 Örökség Kulturális Egyesület

 Őrvidék Kapuja Motoros Baráti Kör

 

 

4./ Az Önkormányzat 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 Közbeszerzési terv

 

 

5./ A főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területeken kívüli szakaszainak állami kezelésbe adása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 1. melléklet (jegyzőkönyv)

 Magyar Közút Zrt. levele

 

 

6./ Intézményi átszervezés, illetve tájékoztató

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés

 Intézményi átszervezési dokumentáció

 egyeztetés_önkormányzat jánossomorja 180313

 

 

7./ Településképi bejelentés – fellebbezés elbírálása

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés Bencsik

 Bencsik Zoltán ev.

 Előterjesztés BMBZ

 BMBZ Kft.

 

 

8./ Közös Önkormányzati Hivatal 2018. éves elszámolása

Előterjesztő:    dr. Péntek Tímea Ilona jegyző

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés KÖH 2017.12.31.elszámolás

 

 

9./ A Védőnői Szolgálat beszámolója

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Szociális- és Egészségügyi Bizottság

 Előterjesztés

 Beszámoló

 

10./ Ingatlanügyek

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Vételi jog kérelem

 

11./ Jánossomorjai Sportegyesület kérelme

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 JSE2018taoönreszkerelem

 

 

12./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

13./  Ingatlanokat érintő jelzálogjog törlése iránti kérelmek

Előterjesztő:    Lőrincz György polgármester

Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 Erdős Csaba kérelme

 Előterjesztés

 Szökő János kérelme

 

14./ Egyebek

 Rascals kérelem