• 2018.02.14
  • 16:00
  • Városháza

2018. február 14. napján (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

 

Napirendi pontok, előterjesztések:

 Előterjesztések letöltése egyben

 

1./ Jánossomorja Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

 2018. évi költségvetés mellékletei eredeti
 2018. évi költségvetés szöveges eredeti

 2018. évi költségvetés mellékletei pübiz. jav. alapján
 2018. évi költségvetés szöveges pübiz. jav. alapján

 Hum.p. Biz. 18.02.06_
 Pü. Biz. FELJEGYZÉS 2018.02.05
 Szoc. Biz. 2018.02.07-i vélem

 

2./ A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 Beszámoló

 

3./ A Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Humánpolitikai Bizottság

 Előterjesztés
 Intézményvezető SzmSzmódosítási kérelme

 

4./ Az 589 helyrajzi számú ingatlan térítés nélküli használatba adása

Előterjesztős: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 

5./ Pályázati felhívás

Előterjesztős: dr. Péntek Tímea jegyző

 Pályázati felhívás

 

6./ A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

Előterjesztős: dr. Péntek Tímea jegyző

 SzSzB előterjesztés

 

7./ Polgármester szabadságának ütemezése

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Polgármester szabadságának ütemezése

 

8./ Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Egyed János kérelme
 Szántó Attila ajánlata

 

9./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

10./ Pályázati lehetőség

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés Leader pályázat

 

11./ Egyebek

 A Körzeti Általános Iskola igazgatójának kérelme
 Kék Bagoly Bölcsőde kérelme
 Pm_atruhazott_tajekoztato_201802
 Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_201802

 

12./ Az önkormányzati bérlakásokra kiírt pályázatok elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Szociális- és Egészségügyi Bizottság