• 2017.10.25
  • 16:00
  • Városháza

2017. október 25-én (szerdán) 16 órakor a Városháza üléstermében képviselő-testületi ülés lesz.

 

Napirendi pontok, előterjesztések:

 Előterjesztések letöltése egyben

 

1./ A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés
 Beszámoló

 

2./ E-ON Áramhálózati Zrt. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Előterjesztés
 E-ON beszámoló

 

3./ Rendőrség, Polgárőrség, Katasztrófavédelem, ÖTE beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Előterjesztés
Katasztrófavédelem beszámolója
 Polgárőr Egyesület beszámolója
 Rendőrség beszámolója
Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolója

 

4./ Az AQUA Szolgáltató Kft. beszámolója

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Előterjesztés
 AQUA beszámoló

 

5./ A Szociális- és Egészségügyi Bizottság új tagjainak megválasztása, nem képviselő bizottsági tag eskütétele

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

 Előterjesztés

 

6./ Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

 

7./ A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 39. § (2) bekezdése szerinti képviselő-testületi döntés Jánossomorja Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során beérkezett véleményekről

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

 Előterjesztés

1_Településszerkezeti terv
2_Szabályozási terv
 3_Műszaki leírás és HÉSZ rendelet tervezet
 4_Alátámasztó munkarészek
5_Változások
 6_Környezeti értékelés
 7_Beérkezett vélemények
 8_Eltérő vélemények egyeztetése
 9_Tervezői_válaszok

 

8./ Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI. 12.) rendelet módosítása

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Állandó bizottságok

Előterjesztés

 

9./ A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. I. féléves elszámolása

Előterjesztő: dr. Péntek Tímea jegyző
Készítette: Tóth Piroska Adó- és Pénzügyi Osztályvezető
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés
  1. sz. melléklet

 

10./ Ingatlanügyek

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

Előterjesztés – 1061-2 hrsz-ú ingatlan értékesítése
Hardi Lászlóné kérelme
Sipos Attila kérelme

Kai Li Market hungary 2013 Kft. kérelme

 

11./Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány kérelme

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester
Megtárgyalta: Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Humánpolitikai Bizottság

Előterjesztés
JKK levele
JKK kérelme

 

12./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Lőrincz György polgármester

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

13./ Egyebek

 Pm_atruhazott_tajekoztato_201710
 Pm_tajekoztato_ket_ules_kozotti_munkarol_201710