Trianon 2020 – Városi emlékév indult

Elkezdődött a jánossomorjai „Trianon 2020”-emlékév – január 17-én, gróf Apponyi Albert által a párizsi béketárgyalásokon, Magyarország megcsonkítása ellen elmondott trianoni védőbeszédének századik évfordulóján. Az emlékévről tavaly döntött az önkormányzat Lipovits Máté képviselő javaslatára, aki az emlékévet is koordinálja. A munkában az önkormányzat és a Hármashalom Hagyományőrző és Városvédő Egyesület mellett számos szervezet és magánszemély is részt vesz.

Az első program a Hozz haza egy marék földet akció: Ebben arra kérik az egykor elszakított magyar területeken járókat, hogy hozzanak haza egy kevés földet, amelyet a Hármashalom nyárra tervezett felújításakor helyeznének a megújuló emlékműbe. A város Hármashalom emlékműve – amely várhatóan az emlékév egyik központi eleme lesz – ugyanis egyes források szerint a diktátum előtti 64 vármegye – esetleg a szentistváni állam vármegyéi – földjének felhasználásával épült. De számos más program is várja az emlékezőket egész évben: Iskolai szavalóverseny és költészet napi koncert, városi néptáncgála zajlik majd Trianon százéves évfordulója jegyében. Tematikus különszámmal jelentkezik a Jánossomorjai Füzetek, vetélkedők szólnak majd a fiatalabb korosztályhoz, történelmi fórumbeszélgetések az idősebbekhez, közös megemlékezések várnak ránk, de az Ismerős Arcok koncertjével is emlékezik a város.

A Hozz haza egy marék földet megmozdulásról a város Facebook-oldalán is olvashatunk részleteket, az akcióra a trianon2020@janossomorja.hu címet lehet jelentkezni!

A Hármashalom felújítása már három éve célkitűzése az önkormányzatnak, több pályázati és saját forrásra alapuló felújítási terv is terítékre került. Idén az emlékév jegyében újulhat meg eredeti állapota szerint az emlékhely, amelyről ezt írja a város honlapja: “Az 1937. május 30-án felavatott Hármashalom – Országzászló emlékművel eredetileg az első világháborúban elesett helybéli hősi halottaknak kívántak emléket állítani. Kialakításához a szentistváni Magyarország vármegyéiből hordták össze a földet. Tervrajz alapján helyi kőművesek és mesteremberek építették. Kovácsolt vaskerítését és a kettős keresztet Wurzinger József szentjánosi műlakatos készítette. Előoldalán egy márványtáblán Vörösmarty Szózat című verséből a “Hazádnak rendületlenül légy híve…” részlet volt olvasható, amely 1938-ban kiegészült az “óh, magyar” résszel is. A kommunista hatalomátvétel után 1949-ben szovjet hősi emlékművé alakították át. A rendszerváltást követően 1991-ben újra visszaállították az eredetivel közel megegyező állapotába. Kevés helyen találunk az országban hasonló emlékművet.”

 

JTV

Bölcsődét bővíthet Jánossomorja

Biztos a bölcsőde felújítása, 70 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Jánossomorja a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Programban. A projekt keretében 14-gyel több gyereknek helyet adó, új csoportszobát hoznak létre a Kék Bagoly bölcsődében. A belső tereket alakítják át, akadálymentes bejáratot is építenek, és a játszóudvart is felújítják. A felújítás energetikai korszerűsítéssel is jár: az épület hőszigetelését és új kondenzációs gázkazán telepítését is elvégzik majd.

A megnyert 70 millió forintból közel 61 fordítható a konkrét építésre, a többi a tervezésre, előkészítésre és a kommunikáció feladataira rendelt keret. A megnyert összeg a felújítás teljes tervezett árát fedezi, ám az esetleges idő közbeni áremelkedések okozta többletköltségek fedezésére felkészült a város költségvetése. Lőrincz György polgármester elmondta Jánossomorja évek óta szeretné bővíteni bölcsődéjét, hosszas pályázati sorozat zárult most le sikerrel. -„Ezzel újabb lépést tehetünk azért, hogy helyben tarthassuk fiataljainkat és minél színvonalasabb ellátással szolgáljuk a családokat. A terület pedig lehetőséget ad a bölcsőde további bővítésére is, amire, remélem, pár év-évtized múlva akár szüksége is lehet majd Jánossomorjának!”

A munkákat 2021 őszéig kell befejezni, de az önkormányzat szeretné azt még idén elkészíteni – ami az innen kiköltöző Idősek Klubja átalakítási munkálatainak függvénye. Az átalakítás ugyanis az épületben működő Idősek Klubja átköltöztetését is magában foglalja: A tervek szerint a pusztasomorjai volt iskola épületét alakítanák át e célra, ami a klub szolgáltatási színvonalát is emeli. Ezt teljes egészében saját forrásból végezné el Jánossomorja. Lőrincz György elmondta: „ezzel nemcsak egy patinás, régi épületünket sikerül megmentenünk, hanem olyan új funkciókat és színvonalasabb ellátást is ehetővé teszünk időseinknek, amit évek óta szorgalmaz a klubot működtető mosonmagyaróvári szociális központ is”. Itt már a tervek elkészültek, a közbeszerzést januárban írják ki, ennek lezárultával kezdődhetnek a munkák – ami a bölcsőde átalakítását javarészt meg kell, hogy előzze.

JTV

Tüzek és vizsgálatok a depónián

Egy sor vizsgálat kötelezte a helyzet rendezésére a hulladékdepónia működtetőjét, hiszen nyár óta folyamatosak a fellobbanó tüzek a területen. Ez nemcsak próbára teszi a tűzoltókat, de nagy erőket is köt le, drága mulatság.

Háromszor is lángolt a hulladékdepónia az ünnepek alatt. Legutóbb az év utolsó hajnalán és január harmadikán, pénteken kora reggel vonultak a hivatásos és a jánossomorjai önkéntes tűzoltók, akik már a karácsonyt is ott töltötték, ahogy számos napot a nyári kigyulladás óta.

A hulladéklerakó nyár óta rendszeresen kap lángra, igaz, a lakosságot veszélyeztető légszennyezést egyik alkalommal sem észleltek a katasztrófavédelem mobil laborjának vizsgálatai. A felszín alatt izzó szemetet csak nagyobb földfedéssel lehetne hatékonyan eloltani, elzárva a bomláskor termelődő gázok által is táplált égést a levegőtől.

A tűzoltók megállapításai szerint sem a megfelelő földmennyiség, sem a megfelelő munkagépek nem álltak rendelkezésre a telepen nyáron, és azóta is többször tapasztaltak hiányosságokat, elégtelen készenlétet e téren.

Az ügyben több vizsgálat is indult már a katasztrófavédelem és a megyei kormányhivatal környezetvédelmi ügyekben illetékes osztálya részéről. A kormányhivatal tájékoztatta a JTV-t arról, hogy kötelezte a céget a hulladéklerakó folyamatos, napi takarására, a domb rézsűinek megfelelő kialakítására, intézkedési terv készítésére és bírság megfizetésére is. Ezeket a hatóság ki is kényszeríti, tájékoztatott a kormányhivatal.

A Rekultív Kft. a Kisalföld című megyei napilapban ígéretet tett a helyzet gyors javítására. Kiemelték, ennek érdekében vezetői szintű személycserék is történtek, fejlesztési terveket készítettek. Jánossomorja önkormányzata is folyamatosan segítette az oltást és köszönetet mondott minden részt vevő tűzoltónak az áldozatos munkáért. A város folyamatos kapcsolatot tart a katasztrófavédelemmel és előrelépéseket is szorgalmaz a helyzet rendezéséért.

JTV

Nyugalmazott köztisztviselők találkozója

A polgármesteri hivatal nyugalmazott dolgozói találkoztak pénteken újra, hogy egy kellemes vacsorán idézhessék fel a múltat. A találkozót maguk a nyugdíjasok kezdeményezték és szervezték meg, hiszen vannak, akik kevesebbet találkozhatnak ma már egykori kollégáikkal. Az estere ellátogatott Póczáné Dr. Kovács Zsuzsanna, városunk korábbi, ma már távol élő jegyzője is. Jánossomorján számos cég fogja össze nyugdíjasait évi rendszeres programokkal, de több példa van arra is, hogy a korábbi dolgozók maguk szerveznek rendszeres találkozókat kollégáikkal, így az egykori pedagógusok és most már a hivatal nyugalmazott munkatársai is.

 

 

JTV

 

 

Fásítás nagy forrásból

240 fát ültet Jánossomorja, ez az eddigi legnagyobb faültetési akció a városban. Közel százzal több növényt helyeznek el most, mint a korábbi években, összesen 9 millió forintos keretösszegből. A város 9 utcájában teljes fasorokat telepítenek, 10 helyen pedig pótlások történnek.

A nemrég megnyitott új lakóövezet fásítására több mint 3 milliót fordít a város. A fafajták kiválasztását alapos szakmai munka előzte meg. A munkát végző városüzemeltető fő célja, hogy egységes fasorok alakuljanak ki, amik nem veszélyeztetik a közműveket sem.

A Szent István utcában a meglévő hársfasort folytatják, a lakókkal egyeztetve több helyen kikerülnek a sövények és nagyobb csemetéket ültetnek a főút mellé. De a Halomalja, a Felsőlókert, a Fehérkereszt, az Újerdő, Liget utcákban és Hanságliget városrészen is megkezdték a telepítést.

Az öntözésre is nagy figyelmet szán a város, de örömmel veszik, ahol a lakók maguk is gondozzák az elültetett fákat, amire sok példa akad a városban. A városüzemeltető hangsúlyozta, egy nagy fa egy év alatt több oxigént termel, mint amennyit egy ember elhasznál. Árnyéka, párologtatása, pormegkötő képessége pedig szintén hasznossá teszi.

 

JTV

A közelítő tél

A tél legfontosabb veszélyhelyzeteit és a védekezés, a megelőzés teendőit tárgyalták meg azok a szervezetek, akik aktív részt vállalnak minden éven Jánossomorja téli védekezésében.

A város téli védekezési rendszere több területre terjed ki és már több éve hasznosan működik. Most az előző évek tapasztalatait is igyekeztek beépíteni az idei tervekbe a tagok. Jánossomorján közel 10 szervezet működik együtt ilyenkor, köztük a rendőrőrs, a polgárőrség, önkéntes tűzoltóság, a helyi egészségügy, az idős- és hajléktalan-ellátás, az önkormányzat és a városüzemeltető.

A tél legfontosabb kihívásai között szerepel a hajléktalan-ellátás, a rászorulók, idősek fokozott felügyelete, a minősített veszélyhelyzetekben életbe lépő lakosságvédelmi akciók, illetve a közlekedési mentések, hó- és jégmentesítések. Idén ismét szociális tűzifát is biztosít a város a rászorulóknak, de a hagyományos szociális segélyek is a rászorulók rendelkezésére állnak a szokásos módokon.

Az utak és járdák takarítását is fokozott figyelemmel, három saját munkagép és több helyi cég hótakarítójának bevonásával végezhetik. Lőrincz György polgármester hangsúlyozta, a hatékonysághoz a legfontosabb az együttműködők közötti gyors és jó kommunikáció a veszélyhelyzetekben. De sok jó példa akadt tavaly, amikor a lakók saját, felelős hozzáállása is sokat segített a nehéz helyzetek, veszélyek megelőzésében, amire most is kéri a polgárokat Jánossomorja.

 

JTV

 

Tánc az asztal körül

Egy asztal kapta a főszerepet az idei néptáncgálán. A paraszti családi élet központja az asztal volt, ami sok szerepet töltött be, volt szószék, oltár vagy ravatal. Ezekből villantott fel egy-egy pillanatot az Örökség Kulturális Egyesület hagyományos néptáncgálája múlt szombaton a művelődési házban.

A keretbe szervezett előadáson az asztal hol a beszélgetések tere volt, hol esküvői oltár, tánctér vagy akár rögtönzött ravatal. Tutajokon ide érkező német telepeseket is láthattuk, akik a Mosoni-síkig eveztek, a tutajokból pedig a házak tetejét, bútorzatát készítették el. De táncaikat is megmutatta a közönségnek a jánossomorjai tánccsoport. A színpadon az asztal ravatallá is vált, ez persze egy vidám rábaközi koreográfia része volt, amit a helyi csoport és a Búzavirág népdalkör hozott a közönségnek.

Vendégek is érkeztek, mint az már hagyomány a gálán. Elsőként a mosonmagyaróvári gyereknéptánc-csoportot, a Csalogatót láthattuk, akik nemcsak egyedül, de a szüleikkel is felléptek, akik maguk is tánccsoportot alakítottak a gyerekektől megihletve, Eszencia néven. A Kapuvár Néptáncegyüttes koreográfiája a gála egyik csúcspontja volt, itt egy rábaközi lakodalmat láthatott a közönség.  A gazdag Kapuvár-környéki tánchagyományokat őrző együttes széles utánpótlásra épül, a környéken közel 500 fiatal táncol az ottani művészeti iskolai keretei között. A csoport most járt először városunkban.

A jánossomorjai egyesület legnagyobb örömére két év kényszerszünet után most újra helyi gyermekcsoport is fellépett a gálán. Ők két hónap gyakorlás után vállalták a fellépést, amivel osztatlan sikert arattak. A tehetséges fiatal mosonmagyaróvári énekes, Hegedüs Bori és édesapja moldvai népdalokat hoztak a közönségnek. A gálát a helyi táncosok moldvai koreográfiája zárta. Az előadás végén ismét főszerepet kapott az asztal, mint a generációkat összekötő kapocs. Az esten a Kislaptáros zenekar és a pozsonyi Cseh Tamás Band muzsikált kiválóan. A táncosok és a közönség sem fáradt el az előadásban vagy a tapsolásban: Az estet a barátokkal, vendégekkel közös mulatság zárta.

Az Örökség Kulturális Egyesület Tititá Néptánccsoportja számára a gála az éves munka csúcspontja. Nemcsak egy-egy táncuk, eddigi munkájuk bemutatása miatt fontos ez a csoportnak, hanem azért is, mert mindig színvonalas vendégprodukciókat is invitálnak is, a barátság mellett főként azért, hogy minél magasabb szintű táncokat láthassunk a helyi közönség.

Molnár Tamás elnök elmondta, gyűjtőcsoport a Tititá, sokan járnak ide a környékről is, hiszen itt nem követelmény, hogy valaki már kisgyerek korától elsajátítsa a néptáncot. A csoport a néptánc szeretetéről szól. Az egyesület idén és tavaly is sikerrel pályázott a Csoóri-programban, de az önkormányzat pályázatán is rendszeresen szerepelnek. Mindezt a táncok elsajátítására, ismeretek mélyítésére és a ruhatár bővítésére fordítják, távlatokban pedig a város népi kulturális életének gazdagítására.

A táncgála közönségnek kiosztott Műsortükrében nemcsak az előadásról olvashatott a néző. Az asztalhoz kapcsolódó karácsonyi hagyományok közül pár, egykor Pusztasomorján felgyűjtöttet is bemutatott az egyesület.

 

JTV

Kalandozások a hangok világában

Izgalmas, mesébe ágyazott koncerttel kezdődött a Filharmónia bérletes sorozat idei évada. A minőségi komolyzene diákokkal való megismertetését célzó sorozat még két koncertet tartogat a közönségnek.

Az In Medias Brass fúvós kvintett koncertjével indult a több évtizedes múltra visszatekintő Filharmónia bérletes koncertsorozat újabb évada Jánossomorján, múlt kedden. A zenekar egy mesébe történetében ágyazva mutatta be a fúvós hangszereket is az iskolás nézőközönségnek. A zenekar jórészt zenetanár apukákból áll, így maguk is szívesen és értőn játszanak a fiatal közönségnek. A kvintet 2010-ben alakult, a tagok egyénileg és zenekarra is, számos nemzetközi versenyen értek el kimagasló eredményeket, így a gyerekek most túlzás nélkül világszínvonalú fúvós muzsikát hallhattak. Ez a koncertet szervező Filharmónia célja is, akik kiváló és neves előadókat kérnek fel a gyerekbarát, a zenei érdeklődést felkelőt előadásokra, amikben mindig becsempésznek egy kis érdekes tanulnivalót is.

Még két előadás vár ránk az idei tanévben. Legközelebb tavasszal Várnagy Andrea zongoraművész a kislányával játszik majd négykezeseket, versekkel egybefűzve. Majd a Swing a’la Django zenekar balkáni népzenével ötvözött swingeket játszik, a neves belga gitáros, Django Reinhardt szellemisége mentén.

A bérletes sorozat a helyi művészeti iskola és az általános iskolai diákságát célozza meg, de mindig akadnak felnőtt nézők is a kora délutáni időpont ellenére is. A sorozat jánossomorjai állomását az önkormányzat is támogatja.

JTV

 

Akadálymentesen orvoshoz

Folytatódnak a munkálatok az Egészségháznál, a nemrég befejezett belső felújítás után most kint fogott neki az átalakításnak az önkormányzat. Az épület előtti tér nemcsak megszépül, hanem használhatóbb és főként biztonságosabb lesz.

A nemrég befejeződött teljes belső megújulás után a héten elkezdődött a külső terület átalakítása. Korábban már kicserélték a javításra szoruló teljes külső szennyvíz-hálózatot, most pedig a közlekedést teszik biztonságosabbá és kényelmesebbé. A külső gyalogosközlekedés a két épületszárny között eddig nem volt veszélytelen, a parkoló autók mögött, az úttesten mehettek át a gyalogosok. Most a parkolók előtt vezet majd el egy akadálymentes járda. A kerekesszékek számára is megfelelő járda érdekében a fákat, növényzetet ki kellett vágni, ám a területen talajcserét és parkosítást is levégeznek, hogy széppé tegyék a környezetet – tájékoztatott Bella Sándor, a VÜMESZ vezetője.

A parkolókat is tovább folytatják a Dicsőfi utcában, itt további nyolc megállóhely kiépítésére van elég tér, ami enyhíti a rendelési idők alatti zsúfoltságot. A gyógyszertár elé nagyobb kerékpártárolót is készíttet a város és itt is parkosítják a zöld felületeket. A munkák még idén teljesen befejeződhetnek, ha a parkoló engedélyeztetési eljárása is gyorsan lezajlik. Mindez közel 11 milliós, kizárólag önkormányzati forrásból valósul meg.

 

JTV – HT

A szabad lélek győzelme

Nemcsak a tragédia, de a később kivívott szabadság is benne van november 4-e jelentésében. Az ’56-os forradalom és szabadságharc leverésének gyásznapján a helyi temetőkben és a Menekülők kopjafájánál emlékezhettünk a hazájukat elhagyókra és az áldozatokra.

A Menekülők kopjafájánál emlékezett közösen a nemzeti gyásznapon Jánossomorja, a bécsi ’56-os emigrációt összefogó Európa Club és a Társaskör. Elsőként Lacknerné Fördős Klára művelődésszervező köszöntötte az emlékezőket. Beszédében kiemelte, ’56 tragédiájának egyenes következménye hazánk modern kori sorsának alakulása, a szabadságba vezető út. Ezért, bár szomorúan emlékezünk ma, a szabadság feltámadása is benne van november 4-e vértanúhalálában.

Lőrincz György polgármester is emlékezett. Mint kiemelte, a forradalmi változások erőszak elharapózása nélkül, ellenőrzötten zajlottak településünkön egészen az utolsó napokig, ám ekkor az addig is érezhető menekültáradat felerősödött. Végül több tízezren hagyták el a határt környékünkön, Andau felé, először a főút mentén, majd a Hanságon át. Ez városunk emlékezésének is meghatározó eleme kell, hogy legyen, hangsúlyozta Lőrincz György polgármester.

A város a kopjafát a Bécsi Európa Klubbal közösen emelte 2011-ben. Elnökük, a Pusztasomorjáról emigrált Smuk András elmondta, ’56 emlékét őrző kulturális munkájukat magyar örökség címmel jutalmazta a magyar állam. Velünk emlékezett az egykori Eszterházy-birtok intézőjének unokája, Nádas Ágnes is. Elmondta, nagyapja, Nádas Sándor uradalmi fővadász és intéző, illetve segédje, Ágnes édesapja irányításával az egész család a határ közelébe jutók mentésén dolgozott a határ mentén fekvő birtokon. Akkor közel 4000 embert menekített át, nyilvántartást is készítve. – „Minden létező módon igyekeztek átsegíteni a határon a menekülőket, ellátták őket élelemmel. Volt, hogy kisgyerekeket úgy próbálták átmenekíteni, hogy mákolajat itattak velük, hogy ne sírjanak. Odaát aztán összefogtak a Vöröskeresztel, hogy tovább tudjanak segíteni. Ennek érdekében készült el a 4000 nevet tartalmazó könyv. Az adatokon kívül azt is feljegyezték, hogy kiket várnak valahol Nyugaton, ki az, akin segítenek.”

Ez a könyv a jánossomorjai helytörténet-kutatás számára sem volt ismeretlen, hiszen helyiek neveit is tartalmazza. Részletei meg is jelentek az 1956-os jánossomorjai Segítő kötelék program kiállításán is. A könyvet feldolgozva, könyv alakban is kiadja az Európa Klub, és várhatóan Jánossomorján is bemutatják majd.

Velünk emlékezett Csáky Pál, író, felvidéki magyar politikus, Szlovákia európai parlamenti képviselője is, aki a klub meghívására érkezett a kopjafához. A politikus megrendítő élménynek nevezte, hogy a menekülők útja mellett állhat. Hangsúlyozta, november 4-e ugyan a szabadság vérbe fojtásának gyásznapja, ám a történelem igazságot szolgáltatott. -„Hol van ma a nagy és dicső Szovjetunió, hol vannak Konyev tankjai? (…) Ami győzött mára, az a szabad emberi lélek.”

Az emlékezés a pusztasomorjai temetőben folytatódott. Itt a Társaskör gyertyagyújtásán a forradalom áldozataira emlékezhettünk Lőrincz György emlékezésével. Elsőként a pusztasomorjai fiatal, Kelemen Rezső sírjánál, aki a mosonmagyaróvári sortűz áldozata lett. A gyertyákat a szentjánosi sírkertben is meggyújtották, Iró László nyughelyén, aki kiskatonaként esett el a budapesti harcokban, a szabadságharc oldalán. De Jánossomorja még több helyi, ’56-os áldozat vagy megtorlást elszenvedő lakó emléke előtt is fejet hajt ilyenkor.

 

HT – JTV