Közösségi normákat be nem tartó vendégmunkások, áldatlan állapotú albérletek. Több év nyugalom után újra felmerült ez a probléma a szerdai képviselőtestületi ülésen és az utána következő közmeghallgatáson is, több más fontos kérdés mellett.

Parázslottak az indulatok a május 30-i szerdai képviselő-testületi ülésen, amikor a közösségi normákat semmibe vevő betelepülők, vendégmunkások ügye került terítékre. De a kérdés az ülés után következő, nyilvános közmeghallgatáson is hangsúlyossá vált. Több éves normális helyzet után ugyanis az idei mezőgazdasági szezonkezdésre egyre több olyan csoport bukkant fel a városban, akik legkevésbé sem viselkednek a közösségi együttélés rendeletben lefektetett szabályai szerint. Bella Zsolt alpolgármester sokak panaszait összegezte, és maga is felkeresett pár olyan szállást, ahol áldatlan állapotok uralkodnak, a higiénia, az ott lakók viselkedése, nagy száma egyaránt megdöbbentő volt.

A testület minden tagja egyetértett abban, hogy lépéseket kell tenni, azonban osztották Lipovits Máté nyomatékosított véleményét, amiben hangsúlyozta, hogy nem szabad egy kalap alá venni minden hozzánk érkezőt, hiszen sokuk becsületes, dolgos ember, tisztességes család. Kiemelték, nemcsak a betelepülőknek, hanem az albérletek kiadóinak is a felelőssége a kialakult helyzet, a szemetes, elhanyagolt szállások, a zsúfoltság, a rossz egészségügyi viszonyok. A bevétel érdekében mindent kiadnak Jánossomorján, de ez meghatározza azt is, kik érkeznek ide, hiszen az igényesebb emberek számára ezek a sokszor pincét, ólak nem is felelnének meg.

Az önkormányzatnak azonban nem sok lehetősége van. Négy éve egy eseti bizottság igyekezett megoldást találni a problémára, részsikerekkel, és akkor a probléma is enyhült. Most azonban együtt kell tenni a helytelenül viselkedő beköltözők és a nyerészkedő albérletkiadók ellen. Lipovits Máté, az akkori eseti bizottság vezetője most is kiemelte: alaposan végigjárták a lehetőségeket, megkérdeztek jogi, egészségügyi, adózási szakértőket, illetékes hivatalokat is, de szomorúan tapasztalták, hogy alig van mozgástere az önkormányzatoknak. Akkor, amit lehetett, megtettek, kiterjesztették az építményadót az albérletként működő ingatlanokra, illetve rendeleti úton szabályozták a közösségi együttélés szabályait. Ennek betartásáról a közterület-felügyelet is gondoskodik. A korábbi bizottsági elnök kiemelte, szerinte járható út lenne egy forró drót, vagyis, hogy a lakók minél gyorsabban értesíthessék az önkormányzatot a kritikus szállásokról. Hangsúlyozta azt is, szerinte közösségileg is tökösnek kellene lennünk, és határozottságot mutatva jelezni a helytelenül viselkedőknek, hogy ez itt nem elfogadott.

Most voltak, akik azt mondták, a főbérlőket kell szép szóval meggyőzni. Winkler László szembesítené őket a kiadott tulajdonaikon kialakult helyzettel. Voltak, akik – más eszköz nem lévén – a közösség erejében látják az egyetlen megoldást. Molnár Gábor a kérdéses ingatlanok önkormányzati felvásárlását is körvonalazta – ám a kiadóként szóba jöhető ingatlanok becsült nagy száma és ára miatt ez valószínűleg meghaladná a város költségvetésének erejét.

A polgármester az albérleteket kiadókkal szemben is a közösség erejére támaszkodna. Szerinte a helyi közösségnek kellene szinte kiközösítenie azokat az embereket, akik nyerészkedésből vétenek a közösségi együttélés szabályainak, és ingatlanaikat ilyen embertelen módon adják ki.

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy el kell kerülni az általánosítást, a gyűlöletkeltést a becsületes, beilleszkedő jövevényekkel szemben, azonban a közösséget veszélyeztetők ellen meg kell védeni a várost.

Az önkormányzat nem bízik abban, hogy az eltelt pár évben bővült volna a jogi lehetőségeinek tárháza, ám a megoldáskeresés érdekében már egyeztető fórumot is összehívott, ahol helyi illetékesek, szakértők oszthatják meg ötleteiket, tapasztalataikat.

A linkekre kattintva a testületi ülés és a közmeghallgatás a város illetve a JTV honlapján is megtekinthető.