Jánossomorja Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a beérkezett igények alapján évente felülvizsgálja településrendezési eszközeit (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv).

Tájékoztatom a lakosságát és az érintetteket, hogy az év közben beérkezett kérések alapján elkészült Jánossomorja Város településrendezési eszközeinek módosítását tartalmazó tervdokumentáció.

A tervek megtekinthetők a városházán (Jánossomorja, Szabadság u. 39.) és a város honlapján:

http://www.janossomorja.hu/rendezesiterv

A dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat 2018. november 20-ig küldhetik be, vagy adhatják le személyesen az önkormányzat címére.

 

Lőrincz György
polgármester