Szavazatszámláló Bizottság tagjai

Horváth Jánosné                                Jánossomorja, Iparos utca 14.
Szabó Gyuláné                                   Jánossomorja, Kossuth utca 14/A.
Szkiba Gábor                                     Jánossomorja, Szent I. utca 46.        

 

Lang Ernő                                          Jánossomorja, Móricz Zs. utca. 3.
Majlinger Péter                                  Jánossomorja, Sipőcz István utca 6.
Dobos Beáta                                      Jánossomorja, Klafszky K. utca 26.

 

Major Anna                                        Jánossomorja, Sport utca 3.
Hatos Judit                                         Jánossomorja, Rákóczi utca 79.
Horváth Klaudia                                Jánossomorja, Féltoronyi utca 4/B.  

 

Miholics Anikó                                   Jánossomorja, Nándor utca 28.
Czapári István                                    Jánossomorja, Tarcsai utca 25.
Lidi Magdolna                                   Jánossomorja, Vásártér utca 1.

 

Tótpál Józsefné                                  Jánossomorja, Sport utca 25.
Berkiné Major Gyöngyi                     Jánossomorja, József Attila utca 6/A.
Katona Dóra                                      Jánossomorja, Bajcsy-Zs. utca 20.

 

Némethné Fördős Erzsébet                Jánossomorja, Klafszky K. utca 17.
Krankovits Ferencné                          Jánossomorja, Móricz Zs. utca 5.
Varga Jánosné                                    Jánossomorja, Domb utca 10.          

 

Bagoly Katalin                                   Jánossomorja, Hanságliget-Alkotás utca 9.
Pintér Erzsébet                                   Jánossomorja, Alsó-Lovarda utca 2.
Miholics Georgina                             Jánossomorja, Hanságliget-Boróka utca 6.                         

 

Háger Pálné                                       Jánossomorja, Újerdő utca 7.
Kocsis-Szombathelyi Adrienn            Jánossomorja, Dr. Dicsőfi E. utca 3.
Göncz Júlia                                        Jánossomorja, Csalogány utca 9.
Horváth Dániel                                  Jánossomorja, Várbalogi út 25.
Nagyné Doviczin Mónika                   Jánossomorja, Csalogány utca 13.

 

A szavazatszámláló bizottság póttagjai:

 

Horváth Bernadett                             Jánossomorja, Sipőcz István utca 15/B.
Lintnerné Szalay Ildikó                      Jánossomorja, Szabadság utca 42.
Jakab Aliz                                           Jánossomorja, Klafszky K. utca 38.
Dezamits Istvánné                              Jánossomorja, Várbalogi út 16.
Ihász Ferencné                                   Jánossomorja, Szabadság utca 15.
Csendes Viktória                                Jánossomorja, Várbalogi út 29.
Fördős Tamás                                     Jánossomorja, Szent István utca 93.
Élőné Horváth Edit                            Jánossomorja, Széchenyi utca 1/E.
Abdai András                                     Jánossomorja, Újtelep utca 13.
Máró Antal                                         Jánossomorja, Malom utca 49.

 

Takács Mária Borbála                       Jánossomorja, Óvoda utca 5.
Lacknerné Fördős Klára                    Jánossomorja, Várbalogi út 28.
Bodrogi László                                   Jánossomorja, Rákóczi utca 54.
Máró Antalné                                     Jánossomorja, Malom utca 49.
Németh Vivien                                    Jánossomorja, Csalogány utca 14.
Király Józsefné                                   Jánossomorja, Fehérkereszt utca 3. (Óvoda utca 1/I.)

Szavazókörök kialakításáról szóló határozat módosítása

A Helyi Választási Iroda vezetője a 2741-5/2013 ikt. számú, 2013. július 23-án kelt határozatát – Jánossomorja városban a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét – az alábbiak szerint módosítja:

Szavazókörök száma: 7

Szavazókör sorszáma, szavazóhelyiségek címe, területi beosztása:

  1. Kossuth u. 12. Somorjai Tagóvoda             5. OEVK
  2. Szabadság u. 39. Közös Önkormányzati H. 5. OEVK
  3. Szabadság u. 21. Körzeti Ált. Isk. Alsótag. 5. OEVK
  4. Óvári u. 1. Művelődési Ház 5. OEVK
  5. Rákóczi u. 45. Péteri Tagóvoda 5. OEVK
  6. Rákóczi u. 51. Klafszky Katalin Tagiskola 5. OEVK
  7. Hanságliget, Boróka u. 1. Közösségi Ház 5. OEVK

 

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a 002. számú szavazókörben szavazhatnak.

E határozat ellen a közzététel időtartama alatt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez nyújtható be fellebbezés. A Helyi Választási Iroda vezetője a fellebbezést a Területi Választási Iroda vezetőjéhez terjeszti fel, aki azt 3 napon belül elbírálja és a szavazóköri beosztást módosítja vagy a fellebbezést elutasítja.

A Területi Választási Iroda vezetőjének határozata ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

E határozatot a helyben szokásos módon – hirdetményi kifüggesztéssel és Jánossomorja város honlapján történő megjelenítéssel –2018. év február hó 19. napjától 2018. év március hó 5. napjáig közzéteszem.

 

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 77. § (1) bekezdése szerint, a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a Helyi Választási Iroda vezetője határozattal állapítja meg.

A Ve. 78. §-a alapján a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a Helyi Választási Iroda vezetője jelöli ki azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.

A Ve. 80. § értelmében a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatot a helyben szokásos módon 15 napra közzé kell tenni.

 

A közzétételt a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.janossomorja.hu honlapon tettük meg.

A határozat a Ve. 77. § (1) bekezdésén, 78., 80.-án alapul.

A jogorvoslatot a Ve. 234. §-a biztosítja.

 

Jánossomorja, 2018. 02. 15.

 

 

 

Dr. Péntek Tímea
HVI vezető

Választási közlemény

Magyarország köztársasági elnöke kitűzte az országgyűlési képviselők 2018. évi választását.

 

A választás napja:

2018. április 8. (vasárnap)

 

Szavazókörök Jánossomorján:

Szavazókör Cím
01. Aranykapu Óvoda Somorjai  tagóvoda Kossuth utca 12.
02. Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szabadság utca 39.
03.  Körzeti Ált. Isk. Alsótagozata Szabadság utca 21.
04.  Balassi Bálint Müv. Ház Óvári utca 1.
05. Aranykapu Óvoda Péteri Tagvoda Rákóczi utca 45.
06.  Klafszky Katalin  Ált. Isk. Rákóczi utca 51.
07.  Közösségi Ház Hanságliget, Boróka u. 1.

 

Azok a választópolgárok, akik átjelentkezéssel kívánnak szavazni, az alábbi szavazókörben szavazhatnak:

2. számú Szavazókör

9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.

 

A választással kapcsolatos információk a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban működő Helyi Választási Irodában, illetőleg a Választási Információs Szolgálatnál kérhető munkaidőben:

 

Dr. Péntek Tímea jegyző, HVI vezető

9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.

Tel.: 96/565-240

 

 

Dr. Péntek Tímea

HVI vezető