Méhészeti zárlat

Felhívjuk Jánossomorja város közigazgatási területén lévő méhészek figyelmét arra, hogy a Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztálya mézelő méhek nyúlós költésrothadása miatt védőkörzetet rendelt el előreláthatólag 2018. március 31-ig.

Ezen időszak alatt méhészettel letelepedni, elvándorolni tilos!

A hatóságnak az itt bejelentett valamennyi méhcsaládot a betegség szempontjából meg kell vizsgálnia!

 

Jánossomorja Város Önkormányzata

Újra leadható az építési törmelék

Tisztelt Ügyfelünk!

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Jánossomorján üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarában az otthonában képződött építési- és bontási hulladék is leadható 2 m3 mennyiségig, melynek díja postai feladóvevényen (csekk) is befizethető.

0,5 m3 hulladék elhelyezési díja 3810 Forint
1 m3 hulladék elhelyezési díja 7620 Forint
1,5 m3 hulladék elhelyezési díja 11430 Forint
2 m3 hulladék elhelyezési díja 15240 Forint

Csekkek a városháza recepciós pultjánál; illetve a hulladékudvaron annak nyitva tartási idejében átvehetők.

Kérjük, hogy az elhelyezni kívánt hulladék mennyiségének megfelelő díjat feladni szíveskedjen, melyet követően a postai feladóvevény Önnél maradó részével tudja majd a hulladék beszállításakor a díj befizetését igazolni.

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

Rendezési terv felülvizsgálata

A város fejlődését 10-15 évre, építési lehetőségeit 5-10 évre határozza meg a város új településrendezési terve. A májusi lakossági fórumokon elhangzottak, az önkormányzathoz beérkezett kérelmek és javaslatok, illetékes államigazgatási szervek észrevételeinek figyelembevételével a rendezési terv felülvizsgálati dokumentációjának tervezete elkészült.

Megtekinthető Jánossomorja Város honlapján:

www.janossomorja.hu/rendezesiterv/

 

A tervezet széleskörű ismertetésére fórumot hívunk össze, ahol a tervezők és városunk szakemberei ismertetik az elkészült munkát.

 

A fórum helyszíne és időpontja:

Balassi Bálint Művelődési Ház (Óvári út 1.)

2017. szeptember 25. 17 óra

 

Véleményüket 2017. október 3-ig várjuk

–           levélben (portán leadható, ill. postán: Jánossomorja Város Önkormányzata, 9241 Jánossomorja, Szabadság utca 39.)

–           e-mail-en: hivatal@janossomorja.hu

–           lakossági fórumon (művelődési ház, 2017. szeptember 25. 17 óra)

 

Útfelújítás – Felsőlókert utca

Tájékoztatjuk a Felsőlókert utca lakóit és a város lakosságát,

hogy az Önkormányzat megbízásából a Felsőlókert utca útburkolata felújításra kerül.

A munkavégzés várható időtartama: 2017. szeptember 12 – 2017. október 5.

A munkavégzés során bizonyos időszakokban a közlekedés korlátozására is szükség lesz.

 

Kérjük, hogy az útépítés időtartama alatt fokozott óvatossággal közlekedjenek!

Az útépítéssel járó kellemetlenségekért szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

 

Jánossomorja, 2017. szeptember 5.

Jánossomorjai Városüzemeltető és Ellátó Szervezet

Ebösszeírás

Jánossomorja Város Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy  az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve ebösszeírásra kerül sor.
Az ebösszeírás 2017. szeptember 1. – november 30. között az alábbi módok egyikeként teljesíthető:

  • a kitöltött és aláírt adatlapokat postai úton beküldve (Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal, 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.),
  • a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szabadság u. 39. szám alatti hivatal portáján leadva,
  • a violkam@janossomorja.hu e-mail címre beküldve,
  • faxon a 96/226-145 számra beküldve lehetséges.

 

Adatlap igénylése:

Az adatlap személyesen átvehető a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Szabadság u. 39. szám alatti hivatal portáján, vagy letölthető a város honlapjáról a www.janossomorja.hu oldalról is.

 Adatlap – ebösszeírás

 

A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatalban Violka Mária ügyintézőtől vagy az 565-249 telefonszámon kérhető.

 

 

Jánossomorja Város Önkormányzata