Ideiglenes helyre költözik a patika

A jánossomorjai gyógyszertár felújítás miatt július 25-től előreláthatólag az idei év végéig ideiglenes helyre költözik, a volt Manna épületébe (Szabadság u. 2.).

A költözés miatt július 21-én (pénteken) és július 24-én (hétfőn) ZÁRVA TART.

Július 25-től az ideiglenes helyen, a megszokott rend szerint tart nyitva:
H, K, Sze, P: 7:30-16:30
Cs: 7:30-17:30

A telefonszámok változatlanok: 565-900, 565-902, 226-115

Nagycsaládos kedvezmény igazolása a 2017/18-as tanévre

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a 2017/2018-as tanévre az iskolai gyermekétkeztetésben nagycsaládos-kedvezmény igénybevételéhez 30 napnál nem régebbi Magyar Államkincstár által kiállított igazolás szükséges!

Az igazolás leadási határideje: 2017. augusztus 24.

Az igazolást az iskolai konyhán munkanapokon 13 óráig lehet leadni.

Parlagfű elleni védekezés

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése kimondja, hogy a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani (kül – és belterületen egyaránt).

A törvény kimondja, hogy ha valaki fenti kötelezettségének nem tesz eleget, a parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni.
A közérdekű védekezést belterületen a jegyző rendeli el.
A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.
A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni.
A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.
Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt.

 

Bírság

A közérdekű védekezést elrendelő határozatot meg kell küldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Növény – és Talajvédelmi Igazgatóságának, mely szerv növényvédelmi bírságot szab ki. A növényvédelmi bírság legmagasabb összege százötvenmillió forint, legkisebb összege tizenötezer forint.
A bírság tételes mértékét és kiszabásának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.

Tájékoztatás szünidei étkeztetésről

TÁJÉKOZTATÁS
szünidei gyermekétkeztetés igénybe vételéről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2016. január 01. napjával bevezette a szünidei gyermekétkeztetést, mint kötelező természetbeni ellátást.

A szünidei gyermekétkeztetés a bölcsőde és az óvoda zárva tartása, valamint az iskolában a tanítási szünetek időtartama alatt történik.

A szünidei gyermekétkeztetés szabályai alapján a szülő, törvényes képviselő kérelmére, (az erre a célra rendszeresített nyomtatványon) a települési önkormányzat ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést a jánossomorjai lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal a szünidei gyermekétkeztetést a nyári tanítási szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon; az őszi, téli és tavaszi tanítási szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon biztosítja.

A szünidei gyermekétkeztetés helyben történő elfogyasztásának helyszíne:

Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola Napközi Otthonos Konyha
(9241 Jánossomorja, Iparos u. 10.)

A fenti lehetőség igénybe vételéhez, illetve további tájékoztatásért kérjük keresse a Polgármester Hivatal Igazgatási Osztályát személyesen vagy az 565-248-as telefonszámon.