Újabb állomáshoz érkezett a város rendezési tervének felülvizsgálata. A művelődési házban szeptember 25-én, hétfőn tartott lakossági fórumon a terv fontos részleteit is ismertették a szakemberek. A rendezési terv a város fejlődését 10-15 évre, építési lehetőségeit, szabályozását 5-10 évre határozza meg. A mostani szakaszba már beépültek lakossági, céges vagy hatósági észrevételek is. A szakértők minden településrész fejlesztési elképzeléseivel számoltak, beleértve Hanságligetet és Újtanyát is.

A hosszú távú terv legfontosabb eleme a várost északról elkerülő út nyomvonalának konkrét szabályozása. Ezzel elvinnék az egyre emelkedő átmenő forgalmat a belterületi főútról, élhetőbbé változtatva a belvárost. Ennek szükségességét mutatja, hogy az utóbbi öt évben megkétszereződött az andai út forgalma, ma már közel 3500 jármű halad át itt naponta. Már nemcsak az ingázók, hanem a Sopron felé tartók is előszeretettel választják. A város és a tervezett út közötti részek beépítésével pedig lakóövezetnek, telephelyeknek biztosítanának területeket. Ez ugyan hosszú távú elképzelés, de Jánossomorja fejlődését már most ebbe az irányba kell elindítani, mondták el az építész és városüzemeltető szakemberek, illetve a polgármester. Dimény Gábor főépítész hangsúlyozta, a lakók által áhított belvárosi közeg, egyáltalán, a városi lét is akkor valósulhat meg, ha ez az óriási átmenő forgalom elterelődik innen.  Az elkerülő csomópontját a Leier üzemnél alakítanák ki – Ide kerülhetne egyébként egy nagyobb bevásárlóközpont is, ha a szándékok és a plázastopként elhíresült országos szabályozások összhangba kerülnek.

Sok más mellett például a magánkézben lévő, óriási malomudvar területéről is szó esett, aminek hátsó részét lakóövezetként, első felét inkább kereskedelmiként tervezi a város a jövőben, de mindenképpen családi házas környezetet tartanak ide szükségesnek. Beszéltek a kialakítás alatt lévő Móricz Zsigmond utcai telkekről is, illetve arról, hogy a telekvásárlási lehetőséget mindegyik településrészen fontosnak tartja a város. Ilyen lehet az ASDAG út és a Leier üzem közötti, városszéli övezet; a szentpéteri temetőtől a volt TSZ telepig húzódó földút, ami amúgy a Lovarda utca része; de a pusztasomorjai Sipőcz utca és az Árpád utca hátsó része is leendő lakóövezetként szerepel a hosszú távú tervben.

A tervhez kapcsolódva Ifjabb Bella Sándor, a VÜMESZ vezetője elmondta, a kavicsbányában kialakítandó városi strand szerepel a tervek között, ám jelenleg még mindig perben áll a város a kivitelezővel. A korábban nagy port kavart szélerőműpark-építési lehetőségről a vezető azt mondta, jelenlegi továbbra sem adtak ilyen építési lehetőséget hazánkban, de a jelenlegi szabályozás szerint nincs is olyan pont Jánossomorján, ami alkalmas lehet erre, mert minden erőműnek legalább 12 kilométerre kell állnia lakóterülettől. Felmerült a szintén nemrégiben előkerült csatorna-terv is. Mint ismert, a Moson-Dunára támaszkodó csatornarendszer egyik ága egészen Császárrétig kiépült. Ezt akkor szerették volna összekötni a Fertő-tóból eredő Hansági főcsatornával, a terv azonban évtizedekre fiókba került. Most a lehetőségeket felmérve a vízügyi hatóság egy tanulmánytervet készít erről, mert mind turisztikai, mind mezőgazdasági, vízgazdálkodási realitása lehet a megvalósításnak.

Kiemelték, a rendezési terv és a város számára is fontosak a létesítendő és meglévő lakóövezetek zöld területei, aminek fejlesztése, megóvása fontos feladat. Ennek érdekében játszótér-felújítási programot is indított a város korábban, nemrég pedig a Gödör felújítására is pályázatot nyertünk. Kiemelték, a somorjai kiserdőt – bár sok tulajdonos között oszlik meg – a város szeretné továbbra is megőrizni, kitisztítani és a lakosság szabadidős tevékenységének szentelni. Elhangzott, az uszoda mellett nemrég kialakított parkkal egyelőre konkrét tervei nincsenek a városnak, várják a lakosság ötleteit is. Az iskola körüli parkolási gondokat azonban látják a város építési szakértői, így nem lehetetlen, hogy részben ennek feloldására is hasznos lehet a most megnyitott felület.

A részletes terv megtalálható a város honlapján, és október 3-ig véleményezhető.

 

2017.10.02.