Kevés lehetőség, de erősebb nyomás

Gyalogos járőrök a fontosabb közterületeken, nyomásfokozás az áldatlan állapotú albérletek tulajdonosaira – ezek a legfontosabb lépések, de felmerült a közterület-felügyelet megkettőzése is.
A belső migráció elharapózó problémáiról tartott fórumot az önkormányzat múlt pénteken, a városházán, ahol a városvezetés, több képviselő, a hivatal, illetve a rendőrség, polgárőrség, közterület-felügyelet képviselői egyeztettek a megoldási lehetőségekről.

A közelmúltban több eset kapcsán is felmerült az ide érkező egyes vendégmunkások szabálysértő viselkedése, illetve a nekik áldatlan állapotú albérleteket kiadó helyi tulajdonosok okozta probléma.
A fórumon elhangzott, a város 2014 és 2015 között kifejezetten e kérdéssel foglalkozó eseti bizottságot is létrehozott, amelynek fő feladata azon eszközök megkeresése volt, amivel az önkormányzat elejét veheti a problémáknak. Akkor ez csak részsikerrel zárult. Az önkormányzatok jórészt tehetetlen szemlélődésre kényszerülnek az ügyben a hazai és Uniós jogi környezet miatt. Illetve, amit tehetett, azt akkor meg is tette az önkormányzat: kiterjesztették az építményadót a lakáskiadókra is, ezen kívül rendeleti erejű szabályokat alkottak a közösségi együttélésről. A Lipovits Máté képviselő vezette bizottság mélyre menő vizsgálat és több megállapítás után akkor azzal is zárhatta munkáját, hogy a probléma enyhült is, több nem megfelelően viselkedő csoport elhagyta a várost, és voltak, akik megfelelően beilleszkedtek, alkalmazkodtak a helyi közösséghez. Az önkormányzat azóta is folyamatosan figyelte a problémát, várva az intézkedési jogainak bővülésére – de hiába.

Az idei nyárra azonban felerősödtek a gondok, több alkalommal normasértő, a közösségi szabályokat tipró viselkedést tanúsított egy-két vendégmunkás, illetve a számukra kiadott albérletek udvarain felgyűlt szeméthalmok, szegényes higiéniai – tisztálkodási lehetőségek, zajongások, viselkedés is kihozta a lakókat a béketűrésből.

A fórumon minden érintett elmondta a véleményét a problémáról, és a lehetséges megoldási javaslatait. Ezek azonban jórészt kivitelezhetetlenek voltak, az említett jogi akadályok miatt. Lőrincz György összefoglalva az eredményeket elmondta, hiába várnak el tőlünk intézkedés, az önkormányzat keze meg van kötve, sőt, a hatóságok sem minden esetben tudnak fellépni a problémás esetek ellen. Világos, hogy a helyzet nem igazán változott három év alatt sem. „Kevés eszköz van a kezünkben, Jánossomorja és bármely más település sem tudja megakadályozni, hogy az ország más területeiről, vagy az Unió más országaiból ide munkások érkezzenek és letelepedjenek. Itt mutatott viselkedésükre vagy a kiadott albérletek minőségére is már csak akkor van ráhatásunk, ha az valóban vét a közösségi együttélési szabályok vagy a büntető törvények ellen. Ráadásul magáningatlanokkal szemben ismét meg van kötve a közünk. Mégsem ülhetünk tétlenül, ezért most lehetőségeink szerint több intézkedésben is megegyeztünk az érintett hatóságokkal, szakemberekkel.” – mondta el a polgármester.

A helyi rendőrőrs képviselői közölték, a probléma általános, Mosonmagyaróváron és Mosonszolnokon is hasonló gondokkal küzdenek az önkormányzatok. Elhangzott, Mosonmagyaróváron önkormányzati rendészet állt fel nemrég. Mosonszolnok pedig korábban ingatlanfelvásárlásokkal is próbálta megakadályozni a vendégmunkások betelepülését, azonban annyi az eladó ingatlan, hogy mára már ezt a harcot nem folytathatta a település. A rendőrség azt is elmondta, a bűnügyi statisztika alapján nem beszélhetünk a közbiztonsági helyzet romlásáról, és az elkövetők között a helyiek és az ide költözők nagyjából fele-fele arányban jelennek meg. A betelepüléssel persze megjelentek bűnügyi rizikófaktorok, ám amit a lakók éreznek, az jórészt szocializációs, viselkedésbeli probléma, ami itt eddig nem volt megszokott.

A fórum azzal zárult, hogy minden területen kitartó nyomást gyakorolnak ezentúl a nem megfelelően viselkedőkre és az albérleteket kiadókra egyaránt – még akkor is, ha kevés a lehetőség, elhúzódóak az ügyek. A polgármester elmondta: „Egy albérletként kiadott ingatlannal szemben már korábban eljárást indítottunk, ez jelenleg is zajlik. Ezeket folytatnunk kell a jövőben is. Olyan ingatlanoknál, amik kívülről is láthatóan akár járványügyi problémákat is felvethetnek, eljárást is fognak kezdeményezni a kollégák, szakembereket bevonva az intézkedésbe.”

A polgárőrség, rendőrség és közterület-felügyelet sűrűbben végez majd gyalogos járőrözést a város területén, kiemelten a munkaidő végeztével, azokban az időszakokban, amikor megjelennek az utcákon azok, akik a közösségi együttélés szabályaival összeegyeztethetetlenül viselkednek.

A közbiztonsággal foglalkozó meghívottak részéről ajánlásként felmerült a testület felé a közterület-felügyelet létszámának bővítése is. Ez több képviselő és a polgármester támogatásával már a testület elé is kerülhet hamarosan. Lőrincz György polgármester elmondta, így nagyobb arányban, akár az esti órákban is járőrözhetnének az utcákon, jobban figyelhetnének a helytelen viselkedésre.

 

 

JTV – HT

Belső migrációs vadhajtások

Közösségi normákat be nem tartó vendégmunkások, áldatlan állapotú albérletek. Több év nyugalom után újra felmerült ez a probléma a szerdai képviselőtestületi ülésen és az utána következő közmeghallgatáson is, több más fontos kérdés mellett.

Parázslottak az indulatok a május 30-i szerdai képviselő-testületi ülésen, amikor a közösségi normákat semmibe vevő betelepülők, vendégmunkások ügye került terítékre. De a kérdés az ülés után következő, nyilvános közmeghallgatáson is hangsúlyossá vált. Több éves normális helyzet után ugyanis az idei mezőgazdasági szezonkezdésre egyre több olyan csoport bukkant fel a városban, akik legkevésbé sem viselkednek a közösségi együttélés rendeletben lefektetett szabályai szerint. Bella Zsolt alpolgármester sokak panaszait összegezte, és maga is felkeresett pár olyan szállást, ahol áldatlan állapotok uralkodnak, a higiénia, az ott lakók viselkedése, nagy száma egyaránt megdöbbentő volt.

A testület minden tagja egyetértett abban, hogy lépéseket kell tenni, azonban osztották Lipovits Máté nyomatékosított véleményét, amiben hangsúlyozta, hogy nem szabad egy kalap alá venni minden hozzánk érkezőt, hiszen sokuk becsületes, dolgos ember, tisztességes család. Kiemelték, nemcsak a betelepülőknek, hanem az albérletek kiadóinak is a felelőssége a kialakult helyzet, a szemetes, elhanyagolt szállások, a zsúfoltság, a rossz egészségügyi viszonyok. A bevétel érdekében mindent kiadnak Jánossomorján, de ez meghatározza azt is, kik érkeznek ide, hiszen az igényesebb emberek számára ezek a sokszor pincét, ólak nem is felelnének meg.

Az önkormányzatnak azonban nem sok lehetősége van. Négy éve egy eseti bizottság igyekezett megoldást találni a problémára, részsikerekkel, és akkor a probléma is enyhült. Most azonban együtt kell tenni a helytelenül viselkedő beköltözők és a nyerészkedő albérletkiadók ellen. Lipovits Máté, az akkori eseti bizottság vezetője most is kiemelte: alaposan végigjárták a lehetőségeket, megkérdeztek jogi, egészségügyi, adózási szakértőket, illetékes hivatalokat is, de szomorúan tapasztalták, hogy alig van mozgástere az önkormányzatoknak. Akkor, amit lehetett, megtettek, kiterjesztették az építményadót az albérletként működő ingatlanokra, illetve rendeleti úton szabályozták a közösségi együttélés szabályait. Ennek betartásáról a közterület-felügyelet is gondoskodik. A korábbi bizottsági elnök kiemelte, szerinte járható út lenne egy forró drót, vagyis, hogy a lakók minél gyorsabban értesíthessék az önkormányzatot a kritikus szállásokról. Hangsúlyozta azt is, szerinte közösségileg is tökösnek kellene lennünk, és határozottságot mutatva jelezni a helytelenül viselkedőknek, hogy ez itt nem elfogadott.

Most voltak, akik azt mondták, a főbérlőket kell szép szóval meggyőzni. Winkler László szembesítené őket a kiadott tulajdonaikon kialakult helyzettel. Voltak, akik – más eszköz nem lévén – a közösség erejében látják az egyetlen megoldást. Molnár Gábor a kérdéses ingatlanok önkormányzati felvásárlását is körvonalazta – ám a kiadóként szóba jöhető ingatlanok becsült nagy száma és ára miatt ez valószínűleg meghaladná a város költségvetésének erejét.

A polgármester az albérleteket kiadókkal szemben is a közösség erejére támaszkodna. Szerinte a helyi közösségnek kellene szinte kiközösítenie azokat az embereket, akik nyerészkedésből vétenek a közösségi együttélés szabályainak, és ingatlanaikat ilyen embertelen módon adják ki.

A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy el kell kerülni az általánosítást, a gyűlöletkeltést a becsületes, beilleszkedő jövevényekkel szemben, azonban a közösséget veszélyeztetők ellen meg kell védeni a várost.

Az önkormányzat nem bízik abban, hogy az eltelt pár évben bővült volna a jogi lehetőségeinek tárháza, ám a megoldáskeresés érdekében már egyeztető fórumot is összehívott, ahol helyi illetékesek, szakértők oszthatják meg ötleteiket, tapasztalataikat.

A linkekre kattintva a testületi ülés és a közmeghallgatás a város illetve a JTV honlapján is megtekinthető.

Nem múló nagyfödémesi barátság

Régi barátok üdvözölhették egymást újra. Múlt szerdán a nagyfödémesi nyugdíjasklub látogatta meg a jánossomorjai testvérszervezetét. A jó kedélyű találkozóra megható műsorral készültek a társaságok, de egy kis városnézés is várt a vendégekre szerda délelőtt.

A viszontlátás örömkönnyeivel kezdődött a baráti találkozó a nagyfödémesi vendégek és a jánossomorjai klub tagsága között. Sokan ölelték meg Zsófi nénit, a két klub kapcsolatának megalapozóját. A csoport aztán a pusztasomorjai pihenőparkot tekintette meg, amely a két település barátságát szimbolizálja, ugyanis közös pályázatból újul meg idén, és szolgálja majd a közös rendezvényeket is. A Szent István parkot, a Szent Vendel kápolnát és a templomot is meglátogatták a födémesiek, a Sós Antal Közösségi Házban pedig a helyi tánccsoport vezetője, Molnár Tamás mesélt nekik az önkormányzattal közösen felújított közösségi térről.

 

Az összetartozás jegyében kezdődött délután az ünnepség is a művelődési házban, ahol megható és vidám versek, dalok hangzottak fel. A két klub tagságát elsőként Bujdosó Zoltán helyi klubelnök köszöntötte, aki a magyarságuk megőrzésével nyújtott példát köszönte meg a födémesi barátoknak. A Nagyfödémesi Aranyeső Nyugdíjas Klub vezetője, Tiszucky Istvánné Károlyi Irén is köszöntötte a tagokat, volt és jelenlegi vezetőket.

 

De meghatottan köszöntötte a vendégeket a kapcsolat egyik leindítója Vajda Gyuláné Zsófi néni is, akit 19 évesen telepítették ki. Lőrincz György polgármester köszöntőjében kiemelte, az erős kapcsolat továbbéléséért is sokat kell tenni, amihez minden segítséget megad az önkormányzat. Jánossomorja és Nagyfödémes 2004 szeptemberében írta alá testvér-települési megállapodását, amely a nyugdíjasklubok kapcsolatfelvétele alapozott meg.

Fellépett a helyi klub kórusa, tánccsoportja és többen szavaltak, saját köszöntőiket mondták el. A nagyfödémesi kórus egy olyan dalt is előadott, ami a faluban keletkezett és a kitelepítés utáni fájdalom ihlette. De a két klub nemcsak a szomorú múltra emlékezett, hanem a mai együttlét örömével is válaszolt a történelemnek. Vidám versek, dalok hangzottak fel, és a vacsora után késő estig táncoltak, nótáztak a barátok. A kollektív bűnösség elvén közel 90 ezer magyart telepítettek Magyarországra 1947-47 között. A legelső transzportok egyike épp Nagyfödémesről indult. A mai Jánossomorjára több mint 30 családot telepítettek ki Nagyfödémesről.

Verseny tisztelgett 130 évnek

13 település 19 csapata mérkőzött egymással az önkéntes tűzoltók ifjúsági versenyén múlt pénteken a JSE sporttelepén. A fiúk és lányok külön kategóriában mutathatták meg, ki a legjobb kismotorfecskendő szerelésből, illetve az eszközökkel végrehajtott váltófutásban. A felnőttek pedig szombaton bizonyították felkészültségüket Kimlén.

A járási önkéntes tűzoltó versenyen a rutinszerzés a legfontosabb, mondta el a péntek reggeli, ünnepélyes megnyitón Lőrincz György, a rendező város, Jánossomorja polgármestere a sportpályán: „Mindannyian tudjuk, hogy a stopperóra nem olyan könyörtelen, mint maga a tűz. Mindenki tudja, és mindenki arra készül, hogy ha kell, a legkönyörtelenebb ellenféllel is szembenézzen, és ugyanilyen magabiztosan, ugyanilyen gyorsan, és pontosan végezze el a begyakorolt mozdulatokat, mint most, hamarosan majd a versenyen.” Kiemelte, a jánossomorjai versenyhelyszín a helyi tűzoltó-hagyományokra is utal. „Idén ugyanis 130 éves a helyi önkéntes tűzoltó egyesület. A három település egységei (Szentjános, Szentpéter, Pusztasomorja) egyesületek voltak, közülük az első 1888-ban alakult, tehát pontosan 130 évvel ezelőtt. Azt gondolom, méltó megünneplése ennek a szép jubileumnak, hogy idén a járási versenyt Jánossomorja szervezhette meg.”

 

Galéria a képekre kattintva!

 

A kismotorfecskendő-szerelésben a gyorsaság, a pontos szerelés is fontos, és hogy elegendő vizet juttassanak a célpontba. A stafétán a tűz megközelítését szimulálják, akadálypályával és szereléssel. Jánossomorja egyesülete két lány és két fiú csapatot indított. Köztük többen most először álltak be az önkéntesek sorába. Kemény, de jó hangulatú gyakorlás áll mögöttük. A rutintalanság nem látszott, összehangolt mozdulatokat láthattunk. A versenyzők a csúszós pályával, az eszközökkel és a másodpercekkel is küzdöttek, ezzel pedig kivívták szurkolni érkezett társaik tiszteletét.

A mosonszentpéteri lánycsapat az első versenyén megnyerte a stafétát, szerelésben és összetettben harmadik helyen zárt. A jánosi lányok mindkét versenyszámban, így összetettben is ezüstérmesek lettek. A megyei döntőbe a Mosonszolnok csapata jutott be. A jánosi fiúcsapat stafétában első lett, a péteriek a harmadik helyen futottak be. A szerelés során mindkét gárda egy helyet rontott, így a péteriek negyedikek, a jánosiak a Lipót mögött másodikok lettek. A versenyt a mosonmagyaróvári katasztrófavédelmi kirendeltség szervezte.

A csapatok a verseny zárásán a térségi és megyei vezetőktől vehették át a kupákat, érmeket. A díjakat Sallai Péter, dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság parancsnoka adta át, ezzel is jelezve a verseny fontosságát.

A hivatásos tűzoltók e versenyeken láthatják az egyesületek tudásszintjét, és kedvet is csinálhatnak a pályaválasztáshoz, sok hivatásos tűzoltó maga is ifjú önkéntesként kezdte.

Szombaton kora délelőtt már a kimlei sportpályán zúgtak fel a motorok, a felnőtt csapatok járási tűzoltó versenyén. Jánossomorjáról négy csapat mérte össze tudását a többiekkel. Staféta váltóban szinte hiba nélkül teljesített mindegyik alakulat, de a nagy falat a szerelés ekkor még hátra volt a csapatoknak. A szerelésnél a legapróbb részletekre is oda kell figyelni, hiszen egy-egy másodpercnek döntő szerepe lehet a végeredménynél, ezért is volt nagy öröm, hogy mind a négy csapat sikeresen, rendkívül jó idővel teljesítette a feladatot. A sok gyakorlás pedig meghozta a gyümölcsét, férfi vegyes csapatunk kismotorfecskendő szerelésben a második helyet érte el.

 

Galéria a képre kattintva!

 

A versenyszámok után különleges bemutatót is láthattak a csapatok, a szlovákiai Somorja és testvér-településünk, Nagyfödémes csapatai mutatták meg, hogy náluk mennyivel gyorsabb a szerelés. Ők nem a tűzoltás szimulálására, inkább a gyorsaságra fektetik a hangsúlyt, védőfelszereléseik és szerelési szabályaik is inkább ezt a célt szolgálják.

 

 

 

JTV – PK – KÉ – HT

Szemléletformáló szemétszedés

Százhatvanan húztak kesztyűt és több mint kilencven zsákot gyűjtöttek össze a város különböző területeiről. Idén az Európai Szemétszedési Naphoz és a Föld Napjához kapcsolódóan tisztították meg az önkéntesek szombat délelőtt Jánossomorját. A tavalyi létszámnál közel 40 fővel többen érkeztek a művelődési házba szombaton reggel. Számos egyesület, magánszemély és több cég csapata is segítő kezekkel érkezett. A munkás önkénteseket Lőrincz György polgármester köszöntötte, kiemelve, hogy a szemétszedés nemcsak a város megtisztításáért éri meg, hanem azért is, mert környezettudatosságra nevel. Ezt jól igazolja, hogy évről évre kevesebb szemetet gyűjtenek össze az akcióban részt vevők. Idén a munka jóval előbb a végére ért, és érezhetően kevesebb szemetet találtak a várost járók, mint a korábbi években. Szinte az egész várost sikerült bejárni és megtisztítani. Idén is a Let’s Clean Up Europe mozgalomhoz, az európai szemétszedési naphoz csatlakozott Jánossomorja, ami a madarak és fák napjához közeli időpontban hívja fel a figyelmet a természet védelmére. Az akció nem terjedhet ki a külterületekre, fasorokra, a főutak mellett is csak fokozott óvatossággal dolgozhattak az önkéntesek. Sem veszélyes hulladékot, sem építési törmeléket nem szedhettek, ügyelve a biztonságra. Az akciót a város önkormányzata szervezete, sok segítővel.

Fotógaléria a képre kattintva!

A csapatok közül szinte mindenki visszatérő résztvevő, többen már rutinosan, a korábbi, jól megszokott területekre indultak, miután magukhoz vették a szervezők által biztosított kesztyűket, zsákokat, térképet, vizet és kullancsriasztót. A központi és a Klafszky-iskola is a kezdetek óta résztvevője ezeknek a programoknak. A péteri tanulók egyik csapata épp az iskola környékét választotta célterületként. A tanodások is évek óta gyűjtik közösen a szemetet ezeken a rendezvényeken. Az önkormányzat saját csapatával is erősítette a mezőnyt, de a Társaskör is óriási területet vállalt magára idén is.

A szervezők szerint stratégiai jelentőségű, hogy a fiatal generációk minél nagyobb létszámban jelenjenek meg ezeken az akciókon, hiszen távlati cél a környezettudatosság erősítése. Lőrincz György elmondta: „Évről-évre kevesebb a szemét, tehát azt gondolom, van értelme ezeknek az akcióknak. Egyrészt felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra, arra, hogy vigyáznunk kell környezetünkre, nem szabad szemetelnünk, másrészt nevelünk és megelőzünk is, hiszen ha a fiatalokat bevonjuk ebbe a programba, akkor ők felnőttként sem fognak szemetelni.”

A résztvevők nem csupán jó példát mutatnak a szemétszedéssel, adott esetben visszatartó erőt is jelenthetnek a korábbi szemetelőkkel szemben. A helyi cégek közül a Binder képviseltette magát a legnagyobb létszámmal. Aktív szerepet vállaltak a cég ukrán vendégmunkásai is, akik a majális utáni főzés követően a szemétszedésből is kivették részüket. De lelkes csapattal dolgozott a városért az SFS Group Hungary jánossomorjai üzeme is.

A program végén hagyományosan a helyi polgárőrség pörköltje jelentett ízletes jutalmat mindenkinek a dolgos délelőttöt zárva. Velük együtt több mint 170-en mozdultak meg a város megtisztításáért 2018-ban.

 

IVV – PK – HT

Szúnyogirtás hetekkel korábban

Hétfőn, május hetedikén csapnak le először a szúnyogokra Jánossomorján. A Katasztrófavédelem által irányított, központi forrásból finanszírozott akció keretében földi, meleg füstös és légi gyérítést egyaránt kap Jánossomorja hétfő éjszaka illetve kora este. Az eső vagy a nagy szél megakadályozhatja a munkát, erre pótnapokat keddre és szerdára (8-9) hirdettek a szakemberek. A gyérítés ismét érinti Hanságliget és Újtanya területét is.

2015-ben június végén kezdődött az irtási akcióAz alkalmazott szer méhekre veszélyes, az önkormányzat felhívja a helyi méhészek figyelmét a megfelelő óvintézkedések megtételére! A tapasztalatok alapján a védekezés megkezdésekor több, gyorsabb egymásutánban következő beavatkozásokra van szükség, mire megérezzük a rovarok számának csökkenését. Két-három nap is elég ugyanis ideális időben a szúnyogok kifejlődéséhez, ezért a gyors egymásutánban kikelő több generáció megritkulásához több, egymást követő akció kell. A legideálisabb eset a szakemberek szerint, amikor a légi és a földi gyérítés között rövid idő telik el. Ekkor a levegőben lévő és a levelek fonákján meghúzódó szúnyogokat is éri a szer.

Az országos gyérítési akció már két hete folyik hazánkban, eddig a nagyobb vízfelületeket kezelték a szakemberek a lárvák ellen. Május 7-től azonban megindul a már több éve hagyományos gyérítés. Ennek keretében Jánossomorja átlagosan kéthetente, közel 8-12 gyérítésben részesült, ami becslések szerint 5-6 millió forintba kerülne, ha a városnak kellene ezt finanszíroznia.

A központi gyérítés a tavalyinál majdnem egy hónappal korábban kezdődik. (Tavaly június elsején kezdődött az akció, de általában június közepén kezdtek neki a szakemberek, csupán egy-két alkalom adódott, amikor május elején már el kellett kezdeni a gyérítéseket.) Ennek oka, hogy az elmúlt hetek időjárás a rovarok számára igen kedvező volt, így már Jánossomorján is érezhetően elszaporodtak a vérszívók. A korai kezdés miatt idén nem kell az önkormányzatnak saját forrásból is elvégezni egy korai gyérítést – amire a korábbi években is csak egy-egy példa akadt.

A levegőben, szabad szemmel is jól látszott a szúnyogok nagy száma… (2017.)

Az állami forrásból, Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság koordinálásával zajló, országos gyérítés már 2013 óta segíti a vizes élőhelyek közelében élő településeket.

HT

Köszönet rendőreinknek

Négy jánossomorjai rendőrnek köszönték meg a szolgálatot megyei és városi szinten is. Szent György nap alkalmából, ünnepi állománygyűlést tartottak pénteken a zsinagógában, ahol a megye kiemelkedően dolgozó rendőreinek adtak át elismeréseket rendőrök, megyei és települési vezetők. Jánossomorja köszönetét a város önkormányzata nevében Lőrincz György polgármester és Csizmadia Gábor megyei rendőr-főkapitány adhatta át, Gellén Sándor, főtörzszászlósnak, a mosonmagyaróvári közrendvédelmi osztály csoportparancsnokának, illetve Boros Attila főtörzsőrmester, körzeti megbízottnak, díjat kapott Szmola István főtörzszászlós, körzeti megbízott és Winkler Károly rendőrzászlós is, azonban őket a szolgálat elszólította az ünnepségről. Lőrincz György polgármester hangsúlyozta, a város köszönetét fejezi ki a teljes őrsnek és a rendőrségi munkát sokszor segíti polgárőrségnek is. 2017-ben a megye területén 16 százalékkal esett vissza a regisztrált bűncselekmények száma.

 

Újabb rákszűrési lehetőség

Elkezdődött a vastagbélrák-szűrés Jánossomorján. Az önkormányzat két éve tartó Egészségvédelmi Programjának keretében juthatnak hozzá a lehetőséghez ingyenesen a városlakók. A program szervezője, Dr. Mihályi Zsuzsanna képviselő, ügyeletvezető háziorvos rendelőjében igényelhetők a tesztek, minden városlakó számára. Az akció a program idei újdonsága, árát az önkormányzat finanszírozta, amely idén 900 ezer forintot fordít a lakosság egészségét javító programra.

A doktornő szervezésében a következő hónapokban urológiai, érszűkületi, és csontritkulásos vizsgálatok is várnak a lakókra, több más program, előadás mellett. A mostantól elérhető módszer pedig egyszerű: a helyi orvosi rendelőbe kell visszavinnünk a rendelőben kért tesztlapot, egy egyszerű székletminta-vétel után, ahol egy kis vizsgálat során azonnal meg tudják állapítani, hogy tartalmaz-e vért, vagyis valamilyen betegség, elváltozás jelét a minta. Ennek segítségével a vastagbél-rák is korai, még kezelhetőbb fázisában kimutatható.

Park a barátság számára

Nagyfödémesi és Jánossomorjai közös programoknak adhat otthont a pusztasomorjai pihenőpark, amely hamarosan Uniós forrásból ölt teljesen új formát. A projektet sajtótájékoztatón mutatta be Lőrincz György polgármester nemrég a városházánA két önkormányzat az Interreg Szlovák-Magyar Együttműködési Program pályázatán nyert több mint 400 ezer eurót a kapcsolatok erősítését szolgáló egy-egy terület felújítására, 5 százalékos önrésszel.

Olyan természeti töredékekről van szó, ahol korábban valamilyen ipari tevékenység folyt, de most ennek megújításával a természeti értékeket, a szabadidős tevékenységet és a két település közös programjait is erősíteni lehet. Jánossomorja így közel 77 millió forintot költhet a Gödörre, amely a 60-as évekig homok- és kavicsbánya volt. Nagyfödémesen is hasonló elv szerint újul meg egy park idén.

A tervről Szilágyi Dániel pályázati referens elmondta, a játszóteret felújítják, új játékokkal kötélpályával egészítik ki. De a felnőtteket is várja majd egy fitnesz park, sporteszközökkel. Körben pedig gumiborítású futópálya épül, mozgásérzékelős világítással, hogy este is használhassák a sportolni vágyók. Röplabdapályát is terveznek ide. A szabadtéri színpad tere nem tűnik el, a tűzoltófecskendő és annak környéke is megújul. A természeti értékek, fák, bokrok, növények megmaradnak, és számos növényfaj kerül is ide, amikről tájékoztatót is olvashatunk majd.

 

JTV

Beköszöntött a járdafelújítás

Újra épülnek a gyalogutak Jánossomorján. A hideg idő elmúltával megkezdődtek az idei járdaépítések. Elsőként az egyik leghosszabb részen, a szentpéteri temetőhöz vezető út mellett látott munkához a kalapács. Itt megemelik a gyalogút szintjét és térkövezik is a szakaszt. Idén a város járdáinak felújítására 18 millió forintot különített el az önkormányzat, ám a nagy pályázatok miatt szigorú városi költségvetés szerint az első félévben a felét, 9 milliót költhet el a város.

Ebből a Temető utca mellett több utca egy-egy rossz járdaszakaszát javítják ki, nem teljes hosszokat – például a Móricz Zsigmond, a Féltoronyi vagy a Klafszky utcákban. A második félévben folytatódó munkában a Vasút utca és a Szent István park járdái újulnak meg, illetve Hanságligeten is felújítanak egy gyalogutat. Az önkormányzat kiemelt figyelemmel kezeli a lakossági bejelentéseket egy-egy rossz szakaszról, de a járdák állapotát a városüzemeltető is rendszeresen figyeli.