Isten hozott idehaza!

A legfiatalabbakat köszöntötték Jánossomorja új lakóinak sorában. Az önkormányzat ezentúl, ahogy az időseket, úgy a legkisebb városlakókat is megünnepli, és címeres babacsomaggal ajándékozza meg a szülőket és a babákat, hogy ezzel is erősítse a város iránti kötődést.

A művelődési házba gyűltek össze a város legifjabbjai, az újszülötteket és szüleiket ünnepelte Jánossomorja kedden délelőtt, az önkormányzat és a védőnői szolgálat közös rendezvényén. A szakemberek nevében Timárné Biró Anita védőnő köszöntötte őket, majd Lőrincz György polgármester mondott üdvözlő beszédet. Kiemelte, a város új polgárai nagy örömöt jelentenek a közösségnek, és reményét fejezte ki, hogy a félévente megtartandó babaünnepen egyre több kis csemetét köszönthet. Az ünnepeltek kis csomagot is kaptak, amiben babaruhák, pelenkák és törülköző kapott helyet, mind Jánossomorja felirattal vagy címerrel ellátva.

A polgármester elmondta: – „A legidősebbeket, az 50 éveseket, és a város nyugdíjasait is köszöntjük városi szinten, ezért úgy gondoltuk, illő, hogy a legfiatalabbakat is ünnepeljük! Ezért egy évben kétszer, nyáron és télen köszöntjük a legifjabb jánossomorjaiakat, és egy kis ajándékkal kedveskedünk nekik. A város szeretné ezzel is erősíteni a hovatartozást, az identitás-tudatot a szülőkben és persze már most a gyerekekben is. Jánossomorja ifjúságpolitikai koncepciója három területen jelölt ki lépéseket, ez a lakhatási körülmények segítése, a munkahely-teremtés és az érzelmi kötődés kialakítása. E harmadik célt szolgálja a most útjára indult kezdeményezés. Ebben a legkisebbek is nagy figyelmet kapnak: a város nemrég ingyenessé tette a bárányhimlő-oltásokat a 16 hónapos jánossomorjai kicsit számára, játszótér-felújítás koncepcióba kezdett. De a nagyobbak számára is megindult a telekkialakítás a Móricz Zsigmond utca mögött, de további területek kijelölése is terítékre került már. A város szeretne ifjúsági referens szakembert alkalmazni, aki segítené a fiatalokat, illetve összefogná a helyi ifjúságsegítés főbb elemeit, ebben is előrehaladottak a tárgyalások, így a szakember hamarosan munkába állhat.

 

 

A védőnők elmondták azt is, a szülőknek nagyon tetszett a kezdeményezés. Idén májusig 19 babát hozott a gólya Jánossomorjára, 14 kislányt és  5 kisfiút. Akik nem tudtak megjelenni az átadások, annak természetesen a város eljuttatja a csomagokat. Ugyanakkor a címeres ruhákba beöltöztetett kicsik fotóit várja Lőrincz György polgármester (polgarmester@janossomorja.hu), hogy azokat közösségi oldalán is megoszthassa Jánossomorja.

Adó-nem-bevezetés

Sajátos értelmezések és értetlenségek közepette zárkózott el a testület egy bevezethető új adónemtől. Ugyanakkor elfogadták a város új lakásrendeletét, amit már korábban többször is tárgyaltak. Ez a két fontos szavazás fémjelezte a szerdai képviselő-testületi ülést.

Többszöri nekirugaszkodással – harmadszor tárgyalva – fogadta el a testület a helyi lakásrendeletet, amely újra szabályozza a helyi önkormányzati lakások, ingatlanok jogi környezetét, modernebbé tenné, és a szándékok szerint a rászorulók igényeit jobban szem előtt tartja majd. Ráadásul az eddigieknél jóval többet fordítanak a karbantartásra, felújításra. Tervszerűbbé teszik azok kezelését, kiszámíthatóbbá az ezekre irányuló forrásokat. A rászorultsági tényezőket is jobban figyelembe vennék a szociális bérlakások terén, pályázati módszert bevezetve a lakásigénylési névjegyzék helyett. Most ­– újabb észrevételek hiányában – véglegesen elfogadhatta a tervezetet a testület, vagyis több hónapi rendeletalkotási folyamat után érvényessé váltak a szabályok, indulhat a megvalósítás.

A terv részleteiről korábbi cikkeinkben olvashat:
Átláthatóbb lakásügyek
Fontos felújítási koncepciók

 

Nemadónem

Az ülés leghosszabb és legfontosabb napirendje egy új adónem bevezetésének lehetőségéről szólt. A sokszor talán meg nem beszéltségen alapuló hozzászólások egy egyértelmű kérdésből változtatták hosszú, indulatosságtól sem mentes vitává a döntéshozatalt.

 

 

Az ügy lényege, hogy lehetőség nyílt a települési önkormányzatok számára a helyi adók mellett úgynevezett települési adók bevezetésére. Az állami szabályok szerint ezt bármely adótárgyra megállapíthatja az adott önkormányzat, feltéve, hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya – tehát eddig nem adóztatott, vagy adóztatható terület. Jánossomorján a külterületi utak javítási szándéka volt a cél. Ennek érdekében már a pénzügyi bizottsági munka során korábban szóba került főleg a termőföldek, de a külterületi önkormányzati utak használatának adózás alá vonása is. Annak a lehetőségét vizsgálták, hogy a mezőgazdasági földtulajdon-alapú adónem bevezetésével mekkora arányban segíthető a külterületi utak felújítása, karbantartása – amely óriási méretű hálózat, és rendkívül rossz állapotban van.

Még múlt év végén a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság felkérte a jegyzőt, hogy vizsgálja meg alaposan a lehetőségeket. Péntek Tímea jegyző a most szerdai ülésre egy átfogó és alapos elemzéssel segítette a képviselők döntését. Ebben kerek-perec kijelentette, hogy az új adónem bevezetése nem célszerű. A termőföld megadóztatható e formában ugyan, de csak akkor, ha magánszemély tulajdonában van – vagyis, ha pl. vállalkozóké, akkor nem. Ez elég alacsony szám lehet ahhoz, hogy komoly összeget eredményezzen. Ezt megfontolva a testület mindhárom bizottsága előzetes tárgyalásokon zárkózott el az új adónem bevezetésétől, egyikük sem javasolta azt. A döntés így a testületi ülésen egyértelműnek látszott, mégis közel egyórás vita után sikerült csak szavazni.

Aminek eredménye végül is az lett, hogy nem vezetnek be új adót, sőt, el is zárkóznak attól, hogy tárgyalják a települési adó bevezetését ebben a ciklusban.

Mit mondott a jegyző:

Az új adónem főbb jellemzőit a jegyzői vizsgálat így foglalta össze: Az idézett jogszabályhely alapján települési adó lehet bármilyen adó, ha annak bevezetését törvény nem tiltja, ám nem terhelhet olyan adótárgyat, amelyre törvényben meghatározott – akár központi, akár helyi – közteher vonatkozik. A képviselő-testület korábbi ülésén jogszabályi lehetőségek figyelembevételével az adó tárgyaként lehetőségként a magánszemélyek tulajdonában lévő termőföldet határozta meg. A tulajdonosra fókuszált, nem pedig a bérlőre. „A települési adóból származó bevétel az azt megállapító önkormányzat bevétele, amelyet fejlesztési célra és a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használhat fel.”

 

Péntek Tímea jegyző – egy korábbi ülésen

 

A települési adónak nem lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá vállalkozó. Települési adó alanya tehát kizárólag magánszemély lehet. Azaz, amennyiben települési adó bevezetésére kerül is sor, az adóalanyok köre jelentősen leszűkülhet a fentiek miatt.

Jánossomorja külterülete nagyon nagy, csak ebből kiindulva akár jelentős bevételre is számíthatna az Önkormányzat. Azonban nem szabad azt a tényt sem figyelmen kívül hagyni, hogy jelenleg információval nem rendelkezünk a tekintetben, hogy mekkora az a terület, hány olyan tulajdonos van, akit érint ez az adónem. Nagy valószínűséggel a településen földtulajdonnal rendelkezők közül sokan vállalkozónak minősülnek, így rájuk nem terjed majd ki a rendelet hatálya. Az őstermelőkre is csak akkor – információink szerint – ha, e tevékenységből származó éves bevételük 600 ezer forint alatti. Vagyis a testület által megcélzott adónem nem érintene akkora társadalmi réteget, hogy jelentősen tudná támogatni, mondjuk a külterületi utak javítását segítő forrást.  Ezért a jegyző nem javasolta a bevezetést: „Összességében, a település adóerő-képességét is figyelembe véve, a megadóztatott adótárgyak körét nem célszerű bővíteni.”

Parttalanul több mederben

A javaslatokhoz érve egyik bizottság sem javasolta az adó bevezetését, sőt, a Humánpolitikai Bizottság hozzátette azt is, hogy ebben a ciklusban már ne vizsgálják annak lehetőségét, hogy milyen más települési adónemeket lehet bevezetni. Eddig minden egyértelműnek tűnt. De csak eddig.

Ekkor Winkler László képviselő saját bizottsága ellenében továbbra is javasolta a termőföldek alapján kivetett adót, ami szerinte fontos forrás lehet, és az utakra kell fordítani. Mint mondta, az utak felújításának terhét a földtulajdonosoknak kell viselnie, szerinte ez így igazságos. Nézete nem állt összhangban a már korábban megkapott jegyzői elemzésben vázolt lehetőségekkel. Luka János, aki az adó bevezetésének inkább technikai és logikai oldalát vette figyelembe, azt az elvet emelte ki, hogy egy adót úgy vezessenek be, hogy megadják, azt mire használhatják és ezzel biztos forrást teremtenek egy szűkös anyagi helyzetű területre.

Hogy egyáltalán mennyi bevételt is jelenthet ez, afelől azonban ők is csak tapogatóztak, hiszen egyelőre nem tudjuk a termőföldek pontos méretét és azt sem, ki esne az adó hatálya alá. Így az ülésen a 150 milliós elvi becslésektől a 4-8-10 milliós, valószínűleg reális kalkulációig terjedt a halmaz.

Bella Zsolt a gazdák további terheinek növelése ellen szólalt fel. Prátser Krisztián külsős – tehát szavazati joggal nem rendelkező – testületi tag a bevezetendő adólehetőség igazságtalanságát emelte ki, ugyanis a vállalkozók mentességével csak a magánszemélyek adóznának, akik például kis mértékben használják az utakat, mondjuk a vállalkozóként, vagy a nagyobb volumenben őstermelőként tevékenykedő gazdákkal szemben. Erre válaszul Luka János hevesen azt hangsúlyozta, hogy mindez nem szakmai, hanem politikai érvelés, amit nem tart helyénvalónak – amihez később Winkler László is csatlakozott – bár az ő javaslata is, mint mondta, a szerinte érzett igazságosság elvén alapult.

Talán a legérettebb megközelítést Lipovits Mátétól hallhattuk, aki felkészülten helyreigazított több téves megállapítást is. Szembe ment az adó bevezetése mellett kiállók kijelentésével, miszerint a testület eddig csak szakmai döntést hozott, nem politikait. Lipovits leszögezte: a képviselőtestület egy politikai tömörülés, felelős politikai döntéshozatalra kaptak mandátumot, ám ezt a szakmai érvek fokozott figyelembe vételével teszik, mint ahogy most is. Ezzel a jegyző által leírt elemzés tényeire és a Prátser Krisztián által vázolt igazságossági elv döntési tényezőként való megfontolására is utalt, és a politika mibenlétére is pontosan rávilágított a megyei politikában is otthonosan mozgó képviselő. Megvédte az esetleges adó alanyait is, akik szerinte amúgy is sok állami terhet viselnek. Hozzátette, az sem végigvihető gyakorlat, hogy egy adott területről beszedett adót csak az adott területre forgathat vissza az önkormányzat, hiszen neki gazdálkodnia kell. Kiemelte, a megbeszélt szabályok értelmében az önkormányzat nem is remélhet több bevételt ettől az adótól, mint valószínűleg 4, esetleg 8-10 millió forintot. Ráadásul csak egy-két év múlva, mire kiviláglik az adózók köre, tisztában lesznek az érintett területek mennyiségével, ezek ugyanis hosszas adminisztratív folyamatok. Ráadásul az önkormányzat személyi állományának bővítésére is szükség lenne egy ilyen méretű új feladat kezeléséhez, ami jelentős többletkiadást jelent. Így nem is éri meg a változtatás – hangsúlyozta a képviselő.

 

Miről is van szó?

A város külterületi úthálózata nagy, a 90 kilométert is meghaladja. A város a bel- és külterületi kavicsozásra, murvázásra idén a tavalyi kettő helyett négy millió forintot különített el, ebből a Sport-köz és a Liget utca már meg is valósult. Ezen kívül a gazdákkal és a vadásztársasággal is együttműködnek a külterületi utak javításában, ami eddig is folyamatos munka volt, és ebben eddig is hozzájárultak a gazdák az utak karbantartásához – emelte ki Lőrincz György polgármester, aki az új adónem ellen voksolt. Hozzátette, a javítási munkák már tavaly elkezdődtek, több útszakaszt sikerült is rendbe hozni közös erővel, de az óriási hálózat miatt igazán nagy előrelépést csak akkor lehetne elérni, ha az állam anyagilag támogatná e területet. Annál is inkább, mert az önkormányzatok évekkel korábban az állami feladatot kapták úgymond a nyakukba a külterületi utak kezelésével.

Bella Sándor, a VÜMESZ vezetője elmondta, a gazdák által legfontosabbnak tartott utakat velük közösen felmérték, ennek felújítási költsége nagyjából 141 millió forint, és 50 kilométerre terjed ki. Bella Zsolt hozzátette, az önkormányzat saját gléderre pályázik, ami nagyot lendítene ezen utak elfogadható állapotba hozásán.

Végül aztán 5-3 arányban elfogadta a testület azt a javaslatot, hogy 2019-ig nem vezetik be a termőföld-adót és nem vizsgálják meg, hogy milyen más települési adót vezethetnének be.

Hauptmann Tamás – JTV

Az ülés felvétele megtekinthető a város honlapjának videótárában!

Megújult az oviudvar

Teljesen megújult, biztonságos és fejlesztő eszközökön játszhatnak a szentjánosi ovisok. Az önkormányzat és helyi cégek fogtak össze a több mint nyolcmilliós felújítás érdekében. A munka a mindegyik tagóvodára szóló felújítási program része.

Csúszdázás, homokozás, mászókázás… Nagy örömmel vehették birtokba a szentjánosi ovisok az udvarukat a héten, hiszen azon hosszú hetekig, zárt ajtók mögött zajlott a felújítás. De megérte a várakozás, minden gyerek szívét hamar megnyerte az új udvar sok-sok játéka.

Az udvart csütörtökön délelőtt adták át a legkisebbeknek. Az ünnepségen énekelt az óvónők kórusa, de az ovi tánccsoportja is megörvendeztette az összegyűlt szülőket, ovis társakat egy kis műsorral. Majd a város, a segítők és a kivitelezők képviselői együtt vághatták át a nemzeti színű szalagot, amiből még a legilletékesebb résztvevőknek is jutott egy-egy darab.

Schwartzné Varga Mónika, az Aranykapu Óvoda intézményvezetője megnyitójában kiemelte, a játékok kiválasztását gondos és felelős munka előzte meg. Csak olyanokat vásároltak, ami valamilyen módon fejleszti, tanítja a gyerekeket, akár az ovisoknál még a szellemi fejlődéssel is összefüggésben álló mozgásban, akár a társas érintkezésben. A munkát siker is koronázta, hiszen a kicsi udvar számos eszköze lehetőséget kínál a játékos fejlődésre.

Az udvar 8 és fél millió forintból újult meg. Nemcsak önkormányzati erőből, hanem a város erejét mutató közösségi összefogással. Az AGRO WIRT 2003 Kft. és vezetője, Lidi Reinhardt kiemelkedő összeggel, három millió forinttal, a Leier Hungária és a Binder Bt. és dolgozói közösségei közel 100-100 ezer forinttal segítettek.  A munkát a VÜMESZ vezetője, Bella Sándor koordinálta.

Mind az intézményvezető, mind Lőrincz György polgármester megköszönte a példaértékű támogatást mindenkinek.

A polgármester kiemelte, a város nagy erőkkel dolgozik a fiatalokat segítő programon, aminek része az óvodák felújítása is, hogy a fiatal szülők egy ilyen játszótéren tudhassák gyerekeiket, a jövő fiataljait, akik remélhetőleg örömmel emlékeznek majd ovijukra.

Az óvodák udvarainak felújítására egy tervet dolgozott ki a város az óvoda vezetőjével közösen. Pályázati sikert is remélnek, de ha nem nyernek, nagyobb saját forrást is áldoznának rá jövőre. Ebben az esetben szintén számít a jó cél mögé álló helyiekre az óvoda alapítványa és a város.  Mindez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi oviudvarok nem a szigorú Uniós biztonsági szabványok szerint készültek, de a frissítés, korszerűsítés már mindenhol szükséges.

Nyáron is nyitva tart az óvoda, igaz, összevont csoportokkal, nem mindegyik tagóvodában, de az udvar nyáron is nagy örömöt okoz majd a gyerekeknek.

Bezárult a tanév

Óriási tapsviharral zárult le a tanév a jánossomorjai iskolákban múlt csütörtökön. Rövidebb ünnepség kímélte a résztvevőket, de a nagy melegre való tekintettel az elismerések átadására már a tantermekben került sor.

Csütörtöktől hivatalosan is kitört a nyári szünet Jánossomorján. Az elmúlt nyolc év legnépesebb létszáma zárta idén a tanévet, 543-an örülhettek a szünetnek. A gyerekek vidám műsorral is készültek a diáktársaknak. Hálás emlékek idézésével és virágokkal a tanároknak is köszönetet mondtak.

A másodfokú hőségriadó miatt a szentjánosi évzárót rövidítve tartották meg. A számos díj, kitüntetés, és a bizonyítvány átadása is a termekben zajlott a meleg miatt. De az igazgató úr ünnepi beszédének elmaradása is vidám tapsot váltott ki.

Az igazgató igazi értékelése azonban a jövő hétre marad, legalábbis a kollégák felé. Jövő héten kezdődik ugyanis az év tapasztalatainak értékelése, a javítanivalók számbavétele. Bella Zsolt elmondta, a kompetencia-mérés eredményei és a magatartási problémák terén is akad kihívás jövőre, de az elismerésekre is van ok, hiszen sok szép eredményre is büszke lehet idén az intézmény, hiszen számos megyei, országos versenysikernek örülhettek a diákok és a szülők idén. Ezeket a termekben ki is emelték a tanárok a bizonyítványok átadásakor.


Fotók: Hoffka Helga

Szentpéteren is ugyanebben az időpontban zárult le a tanév. Itt is műsort adtak a diákok, bemutatták, mi mindennel is fogják az időt tölteni a nyáron. Az évzáró itt már a hűsebb aulába húzódhatott, ezért itt a számos elismerés, kitüntetés, könyvjutalom átadására is sor kerülhetett.
Ezután a tantermekben vehették át a bizonyítványokat és az elismerő, biztató szavakat a diákok.

Az iskola nyáron sem zár be teljesen, a tanoda végig várja a gyerekeket, és több táborral is készül az intézmény, úszhatnak, sportolhatnak, de a Szigetközben evezhetnek is a tanulók.

Guta idő – másodfokú hőségriadó

Hétfői éjfélig másodfokú hőségriadót rendeltek el Magyarország teljes területére. A napi középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon meghaladja vagy eléri a 25 fokot. Ez nagy kockázatot jelent a lakosságra, ilyenkor nagyon fontos a megfelelő óvintézkedések megtétele!

Jánossomorja a három városrész főterén párakapukat nyitott. A művelődési ház (Óvári u. 1.) reggeltől estig tartóan várja a hőségben megpihenőket. A házorvosok és az orvosi ügyelet is felkészült a nagyobb meleg hatásaira. A csütörtöki évzárókat már rövidítetten, védőitalokat kikészítve tartják az iskolák. A közkutak állapota a VÜMESZ tájékoztatása szerint megfelelő. Az önkéntes tűzoltók felkészültek a poros, kavicsos utak locsolására is, de felhívják a figyelmet a tűzveszély fokozódására is.

Az önkormányzat is kér mindenkit, hogy vegye komolyan a hőségriadót, és tartsa be az óvintézkedéseket!  Ügyeljen a folyadékpótlásra, a meleg, a napsugarak elleni védekezésre! Idősek, betegek, gyógyszeres kezelés alatt állók különösen figyeljenek, ezek az időszakok jobban megviselik a szervezetet!

A rosszullétek oka ilyenkor legtöbbször az, hogy a nagy meleg ellenére kevés folyadék került a szervezetbe. Ez az időseket sokkal inkább veszélyezteti Ilyen melegben csökken a vérnyomás is, erre számítaniuk kell az embereknek, sőt, aki vérnyomás-csökkentőket szed, annak ilyen meleg esetén akár a dózismódosítás is javasolják az orvosok. A hőguta veszélye ilyenkor igen magas. A betegség ismertetőjelei a szédülés, gyengeség, fejfájás, kimerültség, 40 fok feletti testhőmérséklet, úgy, hogy a meleg ellenére nincs verejtékezés sem. A hőgutát a beteg testét hideg vizes törülközővel hűtve kezeljük, és minden esetben hívjunk orvost.

Fokozottabban figyeljünk a környezetünkben élőkre, de ügyeljünk állataink, házi kedvenceink védelmére, folyadékellátására is! Ne hagyjunk várakozó gyermeket, időst, vagy esetleg velünk utazó háziállatot parkoló autónkban!

Hőségben tompulnak érzékeink, fáradtabbak, esetleg türelmetlenebbek, idegesebbek leszünk. Ez főként a közlekedésben lehet tragikus! Ügyeljünk arra, hogy megfelelő ruházatban, folyadékkal felkészülve induljunk útnak, legyünk türelmesek a forgalomban!

A város főterein felállított hőségkapuk közelében kereshetünk enyhülést, de a közkutak is a lakosság szolgálatára állnak, illetve hűs pihenőhelyeket is nyit az önkormányzat. Jánossomorja helyi bányatavaiban a fürdés tilos és életveszélyes! A meglátogatott fürdőhelyek által meghatározott viselkedési-biztonsági szabályokat mindig tartsuk be! Ügyeljünk az élővizek védelmére is!


Egy korábbi videónkban is hallhatják a helyi házorvos ma is aktuális tanácsait.
Tisztiorvosi tanácsok az elhúzódó hőségre:

Fontos a testhőmérséklet alacsonyan tartása, otthon is hűtött helyiség biztosítása. Fontos a fokozott folyadékpótlás, a ventilátor például fokozza a kiszáradást.

Biztosítsa a szükséges folyadékbevitelt! Fel kell hívni az idősek, gyerekek figyelmét, hogy akkor is kell inni, ha nem szomjasak! Tervezni és ellenőrizni kell a folyadékbevitelt. Lehetőleg mellőzzük a koffein, alkohol és cukor tartalmú italokat. Kerüljük a fekvő betegek túlzott melegedését, ügyeljünk a takarókra!

Javasoljuk a gyakori zuhanyozást, vagy a vizes borogatást, 2-3 alkalommal naponta.

Ügyeljünk az étrendre: hideg, frissítő ételeket adjunk: sok zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket!

Ha az idős személy gyógyszert szed, ellenőrizzük, hogy az hogyan befolyásolja a folyadékegyensúlyt!

Kísérjük figyelemmel a környezetünkben élő idős, beteg embertársainkat: nem viselkednek-e zavartan, milyen az arcszínük, fáj-e a fejük, van-e egyéb panaszuk

Magas hőmérséklet okozta megbetegedések lehetnek: bőrkiütés, fáradtság, görcs, hirtelen ájulás, kimerülés, hőguta (stroke). A legtöbb hőséggel összefüggő megbetegedés a hőszabályozó rendszer különböző súlyosságú zavarára vezethető vissza.

A chicago-i hőhullám idején (1995) a vizsgált 58 hőgutát szenvedett beteg 33%-ánál súlyos funkcionális károsodást észleltek. Az életben maradottak állapota egy évvel később sem javult. Világszerte feltételezhető, hogy a hőguta miatti halálesetek bejelentése nem pontos, mivel a tünetei nagyon hasonlítanak a koszorúserek vagy agyi erek trombózisának tüneteihez.

A fokozott izzadás hőségben kiszáradáshoz vezethet. Egy jó kondícióban lévő, akklimatizálódott egyén óránként 3 L folyadékot is kiizzadhat; egy kevésbé edzett ember pedig egy liter folyadékot veszít.

Az idős emberek sokkal érzékenyebbek a melegre, a szabályozó rendszerben bekövetkező belső változások miatt és/vagy azon gyógyszerek hatására, amelyek beavatkoznak a normál homeosztázisba. Számos tanulmány bebizonyította, hogy a „négy fal” között (otthon ápolt idős emberek) nagyobb a hőség okozta megbetegedések, illetve a halálozás kockázata. Ennek egyik oka az idős emberek gyenge általános állapota, továbbá, hogy a kor előrehaladtával nagy részük krónikus betegségben szenved vagy rokkant.

Amíg az izzadás folyamatos, addig az egyén meglehetősen jól védekezik a magas külső hőmérséklet ellen, feltéve, ha a víz és nátrium veszteség pótlódik. A rövid távú akklimatizáció során a bőr felszíne verejtékezni kezd, mely megnöveli a maximálisan kiizzadható víz mennyiségét, és csökkenti a só koncentrációt. A hosszú távon bekövetkező változások az előbbivel ellentétben stabilak és tartósan fennmaradnak. A hosszú távú alkalmazkodás eredménye során kevesebb az izzadás, alacsonyabb a sóbevitel, kevésbé növekszik a test maghőmérséklete, és kevésbé emelkedik a pulzus adott hőterhelés esetén.

 

Dehidráció – kiszáradás

Nagyon fontos a megfelelő folyadék bevitel hőség idején. A dehidráció nagymértékben hozzájárul a hőterheléssel kapcsolatos megbetegedések kialakulásához különösen az idős, gyenge fizikai állapotú és krónikus betegeknél. A hosszú idő óta gondozás alatt állók esetében fennáll a veszélye az alacsonyabb 24 órás folyadék bevitelnek. Különösen nagy a kiszáradás kockázata azon gondozás alatt állók esetében, akiknél egyszerre több betegséget kezelnek.

A krónikus dehidráció következménye tovább súlyosbodik azáltal, hogy -az idős egyént beutalják a kórházba, valamilyen akut probléma, pl. tüdőgyulladás miatt kezelik és- a korábbi dehidrációs állapotot figyelmen kívül hagyják.

A fiatalok -sportolók- esetében fennáll a minimális hiperhidráció veszélye alacsonyabb hőterhelési szinten, fokozott folyadékbevitel esetén ami fokozott sóvesztéshez (hiponatrémiához) vezet.

Kondíció

A kor és a betegség jól jelzik a kondíciót, mivel a kor előre haladtával a betegségek, a mozgásképtelenség és a gyógyszerhasználat egyre gyakoribbá válik. A fizikai kondíció leromlása az idős emberek körében csökkenti az izomerőt, a munka képességet, a szervezeten belüli hőszállítást, a hidratációs szinteket, az erek reaktivitását és a kardiovaszkuláris stabilitást. Ezek a változások magasabb kockázatnak teszik ki az idős embereket, megnövelve a morbiditást és a mortalitást.

Túlsúly

A túlsúly is összefüggésbe hozható az alacsony edzettségi szinttel. A zsírszövetek vezetőképessége alacsonyabb, mint más szöveteké. A bőr alatti szövet ezért egy szigetelő réteg a konduktív hőáram szempontjából. Egy túlsúlyos ember testtömeg kilogrammonként kevesebb hőt termel, ezáltal a maghőmérséklete megemelkedik. Ahhoz, hogy a hő szétáramoljon a szervezetben, a túlsúlyos emberek esetében nagyobb mennyiségű vérnek kell átáramolnia a bőr alatti véredényekben, és ezért a kövér ember hőterhelés esetén nagyobb kardiovaszkuláris kockázatnak van kitéve. Emiatt a kövér emberek érzékenyebbek, nehezebben védekeznek a hőterhelés ellen, esetükben nagyobb a sérülések és a stroke kockázata.

További tanácsokat itt olvashat!
Jó tanácsok magas hőmérsékletű napokra – kormányhivatali tájékoztató
Katasztrófavédelmi tanácsok hőség idejére

Megújult a kápolna Úr napjára

Vasárnap hagyományos körmenettel ünnepelték Krisztus szent Testét és Vérét, vagyis az Úr napját a jánossomorjai hívek. A pusztasomorjai Szent István templomban tartott mise végén a körmenet a templom körül elhelyezett, díszes oltárok előtt tiszteleg az oltári szentséget körbe hordozva, amely azt jelképezi, hogy Jézus köztünk él. Az ünnep az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült Krisztus ünneplését szolgálja, már az 1200-as évek óta.

 

Erre az alkalomra szépült meg külsejében a pusztasomorjai Szent Vendel kápolna, amely a körmenet fő állomása. A felújítást az egyház végeztette el, a munkákat Jánossomorja Önkormányzata másfél millió forinttal, a teljes bekerülési költség nagy részével támogatta. A Szent Vendel kápolna 1864 óta áll a településrészen, egy marhavész után emelték a hívek, a skóciai Szent Vendel, a beteg barmokat gyógyító szent remete tiszteletére.

Útnak indultak

Az élet egy nagy pillanatához érkezett sok jánossomorjai diák. Múlt pénteken és szombaton ballagtak el a nyolcadik osztályosok mindkét iskolában. A ballagáson nemcsak a nyolcéves munka elismeréseit, de sok megszívlelendő jó tanácsot is kaptak útravalóul a fiatalok.

A továbbtanulás szempontjából azonban nem kellett szomorkodnia a ballagó három osztálynak, a diákok zöme azon a pályán kezdheti meg tanulmányait, amire elsőként szeretett volna menni.

Előtte azonban a nevetés is szerephez jutott a vidám ballagáson. Jól esett a sok nevetés a ballagás előtt álló diákoknak és az iskolatársaknak. Csütörtökön vidám ballagással hangoltak a központi iskolában. A végzős osztályok táncos paródiákkal, jelenetekkel készültek. A stílusok között a pop, a néptánc és a mulatós is szerepelt. Az öröm mellé azért egy kis szomorúság is társult. Hiába minden poén, a nyolc év emlékezetes pillanatait megidéző fényképvetítés mégis előcsalta a könnyeket.


De az elköszönés percei is elkövetkeztek végül. Pénteken a központi iskolától búcsúztak a ballagók, akik társaik énekére vonultak utoljára az iskolaudvarra. A ballagókat az énekkar is búcsúdalokkal vigasztalta. A köszöntő és tanácsoló búcsúszavak következtek a hetedikesektől, az iskolától, a tanároktól. Egy mesét is hallhattak arról, hogy minden útravalót meg kell becsülni, és okosan felhasználni. De maguk is felidézték az e falakhoz kapcsoló szép emlékeket. A két osztály számos diákja vehetett át elismeréseket, ki tanulmányi eredményeiért, ki sportsikereiért, ki szorgalmáért, közösségi szerepvállalásáért.

Dobi Tamás és Konrád Hanna együtt vonult be az udvarra.

Idén ketten vehették át a Jánossomorja Kiváló Tanulója címet, nyolcévnyi kiváló eredményükért. Konrád Hannát rendkívüli szorgalmáért, alázatáért is kiemelték, tanulmányi és emberi szempontból is példaképként állítva az iskola diáksága elé. A díjazott számára a város és a közösségi is erős szál, amitől nehéz búcsúzni. Dobi Tamás szintén a közösség tevékeny tagja volt, kiemelkedő szorgalmú tanuló, aki több kiváló országos eredményt is elért az évek során.

Az iskola a tevékeny szülőknek is megköszönte a sok éves segítséget.

Szentpéteren szombaton délután váltak meg az iskolától a nyolcadikosok.  Őket a helyi gitár-szakkörösök, és a hetedikes barátok búcsúztatták, akik átvehették a ballagóktól az iskola zászlaját is, jelezve, hogy hamarosan már ők búcsúzkodnak. A ballagók itt is virággal köszöntek el a tanároktól, de mindenkihez volt egy-egy kedves, humoros szavuk. A legnehezebben az osztályfőnöktől váltak meg a diákok, megköszönve a sok szeretetet, bizalmat és közösségépítést. A végzősök az előttük álló élethez fűződő reményeiket szimbolizáló léggömböket eresztettek útjukra, a ballagás szó szerint felemelő pillanataként.
A ballagások és a vidám ballagás felvételét videótárunkban tekinthetik meg!

Diákokból kézen fogott fiatalok

A város nem engedi el a fiatalok kezét. Mostantól nem diákként, hanem helyi fiatalokként várja őket programokkal, segítséggel Jánossomorja. Erről beszélt a búcsúzú nyolcadikosoknak városvezetés, amikor az önkormányzattól köszöntek el a ballagó nyolcadikosok a héten.

Valóban, és az önkormányzat idén is megünnepelte a ballagó diákokat múlt szerdán, a városházán. A hagyományos köszöntésben Lőrincz György mindhárom osztály tagjait, tanárait üdvözölte. De a gyerekek is megköszönték az elmúlt évek támogatását a városnak, remélve, hogy Jánossomorja mindig szeretettel várja őket. A péteri diákok a Klafszky-iskola mellett való önkormányzati kiállást is hálás szívvel emlegették búcsúzójukban. Mint mondták, bíznak abban, hogy az épület megújulását visszatérő öreg diákként hamarosan látni fogják. 

A polgármester bensőséges szavakkal szólt a diákokhoz, kiemelve, hogy a legfontosabbak az emberi értékek, amiket a családoktól, a tanároktól és a várostól kaptak a tanulók a nyolc év alatt. De hangsúlyozta, a város számít a fiatalokra ezután is.

 

 

Leszögezte: a város egyre több elemében eredményesen formálódó ifjúsági koncepciójában sok lehetőség vár a fiatalokra a közeljövőben. Tanulmányi ösztöndíjakkal, ifjúsági közösségi terekkel, programokkal, kedvezményes telkekkel, lakhatással várják vissza a fiatalokat, remélve, hogy ők is hasznos tagjai lesznek a közösségnek.  

 

Ajándékként egy városi szalaggal díszített pendrive is szolgálhatja a középiskolai tanulmányokat szeptembertől. A diákokat pedig az ünnepség után igazi felnőttes fogadás várta apró finomságokkal.

A ballagó diákoktól való önkormányzati elköszönés évtizedes hagyomány Jánossomorján.

 

Lőrincz György polgármester köszöntő beszéde

 

Kedves diákok!

„Nehéz lesz így szót értenünk.”  – talán ezt gondoltátok sokan, mielőtt ide beléptetek. Valóban nem egyszerű a feladat, hiszen a kamaszok szárnyaikat bontogatva, a repülés szabadságára vágyva sokszor érzik azt: – „Mit magyaráznak nekik a felnőttek! Majd mi tudjuk, mit akarunk tenni.”

Mi, idősebbek pedig, akik még jól emlékszünk ugyan a kamasz éveinkre, de az élet sok kemény tapasztalata is a hátunk mögött van már… olykor nehezen fogadjuk el, hogy nem biztos, hogy úgy látjuk a világot, ahogy a fiatalok látják. Azt meg végképp nehezen, hogy a világ talán nem is olyan, ahogy mi látjuk.

 

Én is hasonlóan éreztem magamat, amikor nyolcadikos diákként ott álltam a ballagásomon, és vártam, hogy a felnőttek majd jó tanácsokat mondanak nekem, megfontolandó dolgokat, arról, ők hogyan látták az életet.

A mi generációnk sem mindig hallgatott ezekre a tanácsokra. Sok mindent másként akartunk, lázadtunk, talán volt is mi ellen abban a nehéz korszakban. Persze most is van mi ellen, és arra már most is bíztatlak benneteket, bátran lázadjatok! Ha rossz valami, és ti meg tudjátok javítani, ne legyetek restek segíteni.

Így megy ez generációk óta. De aztán, ahogy fiatalból felnőtté válik az ember, ahogy az élet egyre komolyabb feladatokkal nehezíti a vállát, úgy fordul egyre inkább újra a felnőttekhez, vagy akkorra már idősekhez. A szülőkhöz, a nagyszülőkhöz, hogy – Anya, Nagypapa, hogy is volt az akkoriban?

Úgy lesz egyre fontosabb egy-egy tanár tanácsa, akár szigorú, nevelő szava is, amit sok osztálytalálkozón fogtok emlegetni.

Az egyik generáció követi a másikat, látja a javítanivalókat, de megtanulja a tapasztalatokat is. Így lesz egy közösség erős, így tudja segíteni a közösség a saját tagjait, azok életét. Jánossomorja egy ilyen város. Lakói egy ilyen közösséget teremtettek itt. Egy olyan összetartó közösséget, amelynek ti is tagjai vagytok. És most, az általános iskolát elvégezve, kicsit felnőttebb tagjai lesztek ennek a közösségnek.

Szüleitek, nagyszüleitek, tanáraitok és a város is az elmúlt években sokat törődött azzal, hogy segítsen benneteket kilépni az élet színterére, hogy felvértezzen benneteket tudással, és ami talán még fontosabb, értékrenddel, hogy helyesen lássátok a világot, hogy helyes ügyek mellé álljatok, jó emberek legyetek. És amikor ma, vagy a következő napokban végignézünk rajtatok, azt gondoljuk, sikerült.  Büszkék vagyunk rátok.

Mert kimaradni a nyolcadikból nemcsak szomorúság. Öröm is. Amikor egy madárfióka először szárnyra kap és felrepül, az nemcsak a fiókának öröm, de a szülőknek is. Ezt az örömet ünnepeljük a napokban, ünneplik a családok, ünneplik tanáraitok és ünnepli az önkormányzat is.

 

Elbúcsúzhatunk itt közösen a jánossomorjai diákévektől, de természetesen nem Jánossomorjától búcsúzunk. Hiszen ki többé, ki kevésbé, de valamennyire biztosan jánossomorjai marad.

Bízunk benne, hogy minél többen itt találjátok meg az élet örömeit, a célokat, a boldogulást, és erősítitek Jánossomorját, amelynek szüksége is van rátok.

És mi, az önkormányzatnál igyekszünk megtenni mindent, hogy ebben segítsünk benneteket. Nem eresztjük el a kezeteket.

Amíg diákok voltatok, az iskoláért tettünk meg minden tőlünk telhetőt. Most már, mint helyi fiatalok, szeretnénk benneteket segíteni. Tanulmányi ösztöndíjakkal, ifjúsági közösségi terekkel, programokkal, kedvezményes telkekkel, lakhatással ahol családot alapíthattok. A város ifjúsági koncepciójában sok lehetőség vár még rátok, amit reméljük, sikerül is minél tökéletesebben megvalósítani a következőkben!

Lesznek közöttetek olyanok is, akiket más tájakra vet a sors, távol Jánossomorjától. De tudjuk, szívükben ő is jánossomorjaiak maradnak, és reméljük, szeretettel gondolnak ránk, egykori kisvárosukra, gyermekéveik helyszínére, és persze, azt is reméljük, hogy sokszor látogatnak meg minket. 

Végezetül azt kívánom nektek, és azt kérem, hogy úgy éljétek az életeteket, hogy igyekezzetek méltóak maradni a sok törődéshez, tanácshoz, aggódáshoz, amit itt kaptatok. Nem azt várjuk tőletek, hogy a Mars expedíció tagjai legyetek, világbajnokságot nyerjetek vagy Nobel-díjat kapjatok. Örülni fogunk neki, ha sikerül, de nem ezt várjuk. Azt várjuk tőletek, hogy mindenek felett emberek maradjatok. Becsülettel, egyenesen, jósággal a szívetekben éljétek az életet, és adjatok tovább egy kicsit abból a sok mindenből, amit rátok bíztunk az általános iskolás évek során. Mert ettől Jánossomorja Jánossomorja.

Rátettek 58 millió lapáttal

58 millió forintot osztottak el több fejlesztésre, beruházásra Jánossomorján. Többletforrások jutnak sok fontos ügyre, így az utak javítására is, amire így idén rekordösszeget, több mint 60 milliót költhet a város. A múlt szerdai testületi ülés és közmeghallgatás kiemelt témája volt, hogy jó pár területre többet szánhat az önkormányzat. A 2016-os maradvány közel 96 millió forintot tesz ki, ezt a polgármester javaslatára nem a tartalék-alapba helyezik, hanem elosztják, és fejlesztésekre fordítanak belőlük. A maradvány egy részét a város fejlődése számára fontos célok között osztják el, hogy ezzel is felgyorsítsák az elindult programokat, mondta a javaslattevő polgármester, Lőrincz György. Eddig 111 milliós volt a tartalék, most ebből 58 milliót osztottak el, a tartalék még így is 53 milliós maradt. Az amúgy is rekord magas, 47 milliós idei útfelújítási keretet megtoldották 15 millióval, így 62 milliósra hizlalták. Ez azt jelenti, hogy a jövőre tervezett útszakaszok egyikét is felújíthatja idén Jánossomorja. A városi ingatlanok felújítására is további 15 milliót költenek. Gyalogátkelők létesítésére a négy helyett hét milliót fordíthatunk, a munka azonban nagyon drága, így vélhetően kettő átkelőt remélhetünk.

A járdaépítési programot is megtoldották 2,5 millió forinttal, így a tavalyival megegyezően 16,5 millió jut a járdákra idén. A temetőkre is másfél millióval több, 5,6 millió forint jut idén. A temetők felújítása mellett akár négy kamerával is bővülhet idén a városi térfigyelő rendszer. Fásításra is egy millióval több, összesen három millió forint jut. Az ülésen és a közmeghallgatáson is megemlékeztek a 80 éves Hármashalomról, aminek egy közel 6 millió forintos rekonstrukcióját is szeretné megvalósítani, pályázati támogatást is felhasználva a város.

Mobil wc-k kerülhetnek három játszótérre, megújítják a városi Útikalauz turisztikai kiadványt, elkezdődik a közvilágítás kiépítése a Kereszt utca és a Móricz utca összekötő szakaszára. De bővítik a VÜMESZ gépparkját a hatékony, és rendezett városkép érdekében és a kavicsos utak tartósabb, murvás burkolattal való megújítására is fordítanak, utóbbira 4 millió forintot.

De a közmeghallgatáson a tavalyi év legfontosabb eredményeiről és az idei terveiről is szó esett. Lőrincz György felhívta a figyelmet arra, hogy a város a pályázatok terén soha nem látott sikereket ért el az elmúlt egy évben, 584 millió forinthoz jutott. Ez az összeg többek között a belterületi kerékpárutat magában foglalja. Ez köszönhető a tervszerű munkának, és az alkalmazott pályázati referensnek, aki a kisebb pályázatokat maga készíti el, a nagyobb lélegzetűeknél pedig tevékenyen részt vesz az előkészítésben és a lebonyolításokban is.

A polgármester tájékoztatott arról, hogy a tankerület pályázatot nyújtott be a Klafszky iskola részleges felújítására, 100 millió forint értékben. Mint mondta, az állam szakértői szerint ennyiből elfogadható állapotba hozható az iskola. Ehhez a közmeghallgatáson aggodalom is társult, mivel a város korábbi vizsgálat 400 milliót talált szükségesnek az iskola felújítására.  A hozzászólók között voltak még, akik egy-egy út elhanyagoltságára hívták fel a figyelmet, de voltak, akik a város fejlődési irányait támogatni érkeztek. A közmeghallgatás végén a polgármester kiemelte a lakosság és az önkormányzat együttműködésének fontosságát, nem az ellentétek szításával, hanem az összefogással és a megbeszéléssel lehet előre jutni, fogalmazott.